• 06-41226543
 • info@connectyourworld.nl

Content maken

chat gpt content

How to make great SEO content with CHAT GPT

chat gpt content

CHAT GPT Content

In this blog post we will leverage the capabilities of CHAT GPT as a writing assistant to enhance our SEO optimalization efforts. By combining our SEO knowledge with the capabilities of CHAT GPT we can produce high quality search engine friendly content. This will boost our website´s visibility in search engine results pages.

Geschatte leestijd: 5 minuten

Here is a general process for using CHAT GPT to write SEO optimized content.

The first step is to collect a dataset of SEO related content that you can use to fine tune the model. This dataset should include examples of the types of content you want to generate, such as blog posts, articles, product descriptions, meta titles and descriptions.

Once you have the dataset you can use it to fine tune the model so that it understands the specific language and terminology used in SEO. This will help the model to generate more relevant and accurate content when it is used for SEO purposes.

The prompt

When using the model to generate content, it is important to use prompts that include relevant keywords for your website or product as well as information about SEO best practices. This will help the model to understand the context of the content. Only then it will generate text that is optimized for search engines.

Human editing

Even though the model is fine tuned and prompted with the right keywords, it is important to do human editing to ensure the text read well, is grammatically correct and most importantly is SEO friendly.

SEO metrics

After generating the content you will need to evaluate its performance by monitoring the SEO metrics of your websit such as page ranking, click through ratea, bounce rate etc. Use these metrics to measure the success of your SEO efforts.

Stay up-to-date

As the field of SEO is constantly evolving it is important to stay up to date with the latest developments and chenages in search engines algorithms. This will help you to understand how to use CHAT GPT effectively for SEO and adapt your strategy as needed.

Integration with other SEO tools

Integrating CHAT GPT with other SEO tools like Google Analytics, SEM rush, Ahrefs etc. It will give you a more comprehensive view of your SEO efforts and a way to identify areas that need improvement.
By following this process, you can use CHAT GPT to write SEO optimized content that is relevant, accurate and optimized for search engines rankings. Additionally you can use the outputs of the CHAT GPT to generate ideas and get inspiration. However it is important to remember that the final content should be tailored to suit your speicific needs and style.

Other SEO tools

When it comes to integrating CHAT GPT with other SEO tools, there are a few ways you can do this depending on the tools you are using. Here are a few examples:

Google Analytics

You can use CHAT GPT to generate content that is optimized for specific keywords. Secondly use Google Analytics to monitor the performance of that content in terms of traffic, bounce rate and other important metrics. This will help you to identify which keywords are working well and which need to be tweaked.

SEMrush/Ahrefs

SEMrush and Ahrefs are SEO tools that can be used to research your competitors. You can use CHAT GPT to generate content that’s similar to what your competitors are publishing but with an original spin. Then use this SEO tools to compare your content to your competitor’s and identify ways to improve your content for better search engine performance.

Keyword research tool

Some keywords research tools like Google keyword planner or Ahrefs keyword explorer allow you to see the search volume, CPC, competition for specific keywords. This can be a great way to find keywords that you can use to optimize your content for search engines. You can then use these keywords as prompts when generating content that is optimized for those keywords.

Marketing tools

You can use CHAT GPT to generate headlines, ad copies and social media posts. With Google Ads or Facebook Ads you have tools to promote your content to a wider audience and increase your website traffic.

CHAT GPT Content – conclusion

These are a few examples of how you can integrate CHAT GPT with other SEO tools, but the specifics will depend on the tools you are using and the type of content you are generating. The most important thing to keep in mind is that by using a variety of tools together, you will be able to get a more comprehensive view of your SEO efforts. It will be easier to make data driven decisions on how to improve your content for better search engine rankings.

SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is the owner of online marketing agency Connect your World in Den Haag. Thereby he is a very experienced SEO freelancer and content marketeer. We have finished all sort of assignments overall in The Netherlands, but with a main focus in the Den Haag, Amsterdam and Rotterdam Area.

Other Blogs

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl
wat is content, excellent content draai knop

Wat is relevante content?

wat is content, excellent content draai knop

Nieuwe nuttige content update van Google

Google rolt binnenkort een wijziging in zijn zoekrangschikkingsalgoritme uit. Dit is mogelijk een van de belangrijkste wijzigingen in meer dan tien jaar. In deze blog post vindt u meer informatie over deze Google update. Ook gaan we in op de vraag, wat goede relevante content nu precies is.

Geschatte leestijd: 12 minuten

Content update

Google heeft in 2022 een nieuwe en grote update van het zoekalgoritme gelanceerd, de nuttige content update. Deze update is in 2024 nog steeds van groot belang. De nuttige update is gericht op websites met relatief veel onbevredigende of nutteloze content. Deze content is met name geschreven voor zoekmachines in plaats van voor mensen. Dit soort content wordt afgewaardeerd.

Wat is content?

Content is het Engelse woord voor inhoud. Het is het geheel van teksten en afbeeldingen op een website op het internet.

Wat is contentmarketing?

Contentmarketing is een strategische marketingaanpak waarbij waardevolle en relevante content wordt gecreëerd, verspreid en gepromoot met als doel een specifieke doelgroep aan te trekken, te boeien en uiteindelijk te binden. Het draait om het delen van waardevolle informatie met potentiële klanten om hun interesse te wekken en vertrouwen op te bouwen, wat uiteindelijk kan leiden tot klantloyaliteit en het aantrekken van nieuwe klanten.

Wat is de nuttige content update van Google?

De nieuwe nuttige update van Google is specifiek gericht op “content, die in de eerste plaats lijkt te zijn gemaakt om goed te scoren in zoekmachines in plaats van om mensen te helpen of te informeren.” Het doel van deze algoritme-update is om zoekers te helpen bij het vinden van ‘content van hoge kwaliteit’, aldus Google. Google wil betere en nuttigere content belonen, die is geschreven voor mensen en om gebruikers te helpen.

wat is content, google, zoekmachine

Content voor zoekmachines?

Content, die is geschreven met het doel om in zoekmachines te worden gerangschikt, wat u ‘zoekmachine first content’ of ‘SEO content’ zou kunnen noemen, is de laatste tijd vaak geschreven en besproken op sociale media. Kortom, zoekers raken gefrustreerd, wanneer ze op nutteloze webpagina’s terechtkomen, die goed scoren in de zoekresultaten, omdat ze zijn ontworpen om goed te scoren. Het nieuwe algoritme van Google gaat dit soort websites downgraden. Tegelijkertijd wil Google meer nuttige websites promoten, die voor mensen zijn ontworpen boven zoekmachines. Google zei, dat dit een “voortdurende inspanning is om content van lage kwaliteit te verminderen. Ze willen het gemakkelijker maken om content te vinden, die authentiek en nuttig aanvoelt bij het zoeken.”

Wanneer wordt de nuttige content update van Google gelanceerd?

De update is in 2022 uitgerold. 

Op welke soorten content heeft de nuttige content update invloed?

Hoewel deze algoritmen zich niet specifiek op een speciale niche richt, zei Google dat de volgende soort content het meest kan worden beïnvloed:

 • Online educatief materiaal.
 • Kunst en Vermaak.
 • Winkelen.
 • Technisch gerelateerd.

Dit komt, omdat dit soort content in het verleden meer voor zoekmachines is geschreven dan voor mensen. Op basis van de analyse van Google kunnen die gebieden meer worden beïnvloed door deze update van Google dan andere gebieden.

Nuttige content update is een algoritme voor de hele site

In tegenstelling tot veel Google algoritmen, die Google pagina voor pagina toepast, geldt deze nieuwe update voor de hele website. Dat betekent, dat als Google vaststelt, dat uw site relatief veel nutteloze content produceert, die voornamelijk is geschreven om te ranken in de zoekresultaten, dit gevolgen heeft voor uw hele website.

Verwijder nutteloze content

Google zal niet precies zeggen, welk percentage van de pagina’s op uw site nuttig of nutteloos moet zijn om deze classificatie te activeren. Ze zeiden echter wel, dat het voor de hele site geldt. Het is zelfs van invloed op de hele site, ook als u veel pagina’s heeft, die nuttig zijn. Google zei, dat “het verwijderen van nutteloze content de SEO rankings van uw andere content kan helpen.

wat is content, excellent

Hoe schrijft u relevante content?

Google heeft, net als bij eerdere updates, zoals de Panda-update , kernupdates en product recensies-update, een lijst met vragen verstrekt. Dit zijn vragen, die u uzelf kunt stellen over uw content, om content te bouwen, die wordt beloond door de nuttige content update. Google deelde deze vragen over het bouwen van content. De mens staat hierin centraal.

 • Heeft u een bestaande of beoogde doelgroep voor uw bedrijf of site, die de content nuttig zou vinden, als ze rechtstreeks naar u toe komen? 
 • Getuigt uw content duidelijk van expertise uit de eerste hand? Betreft het diepgaande kennis (bijvoorbeeld expertise die voortkomt uit het daadwerkelijk gebruiken van een product of dienst of het bezoeken van een plaats)?
 • Heeft uw site een primair doel of focus?
 • Zal iemand na het lezen van uw content het gevoel hebben, dat hij genoeg over een onderwerp heeft geleerd om zijn doel te helpen bereiken?
 • Zal iemand, die uw content leest het gevoel hebben, dat hij of zij een bevredigende ervaring heeft gehad?
 • Houdt u rekening met onze richtlijnen voor kernupdates en product recensies ?

Het vermijden van zoekmachine-first content

 • Is de content in de eerste plaats om mensen van zoekmachines aan te trekken, in plaats van gemaakt voor mensen? 
 • Produceert u veel SEO content over verschillende onderwerpen in de hoop dat een deel ervan goed presteert in de zoekresultaten?
 • Gebruikt u verregaande automatisering om content over veel onderwerpen te produceren?
 • Vat u vooral samen wat anderen zeggen zonder veel waarde toe te voegen? 
 • Schrijft u over dingen, omdat ze trending lijken en niet omdat u er anders over zou schrijven voor uw bestaande publiek?
 • Geeft uw content lezers het gevoel, dat ze opnieuw moeten zoeken om betere informatie uit andere bronnen te krijgen?
 • Schrijft u naar een bepaald aantal woorden, omdat u heeft gehoord of gelezen, dat Google een voorkeur heeft voor het aantal woorden? 
 • Heeft u besloten om een ​​niche-onderwerpgebied te betreden zonder enige echte expertise, maar in plaats daarvan voornamelijk omdat u dacht dat u zoekverkeer zou krijgen?
 • Belooft uw content een antwoord te geven op een vraag, waarop eigenlijk geen antwoord bestaat? Denk hierbij aan bijvoorbeeld de suggestie, dat er een releasedatum is voor een product, film of tv-programma, terwijl er nog geen is bevestigd.

Het kan maanden duren om te herstellen

Dit algoritme voert Google automatisch uit. De scores of classificaties werkt Google voortdurend bij. Als een site wordt getroffen door deze nuttige content update, duurt het vaak enkele maanden, voordat de site is hersteld. Een site moet zichzelf in de loop van de tijd bewijzen. Het moet bewijzen, dat het niet langer content publiceert met als enige reden om in zoekmachines te scoren. Een ‘content first’ ervaring dar draait het om. Het lijkt er dus op dat er een soort wachtperiode zal zijn. Denk aan een validatieperiode, die sites moeten doorlopen om de algoritmen van Google te laten zien, dat de site eerst nuttige content aan mensen levert. Deze validatieperiode is geautomatiseerd. Hoewel Google de scores voor zijn classificaties op uw site voortdurend bijwerkt, zal het waarschijnlijk pas over een aantal maanden weerspiegelen in de rankings van Google.

Google gebruikt machine learning om nutteloze content te identificeren

Google gebruikt een nieuw machine learning-algoritme, dat nutteloze content evalueert en identificeert. De algoritmen zouden in de loop van de tijd beter moeten worden tussen de geautomatiseerde machine learning – verbeteringen en Google ingenieurs, die de algemene algoritmen regelmatig aanpassen en verbeteren. Google zei, dat de nuttige content update naar verschillende signalen over de pagina en site kijkt om de positie van een pagina te bepalen. Welke signalen dat zijn, is nog niet bekend.

Zal deze update net zo belangrijk zijn als Panda?

Voor veel SEO specialisten, die de Google Panda-update van februari 2012 hebben meegemaakt, heeft dit voor altijd veranderd hoe SEO professionals, je in de toekomst aanraadden om content te schrijven. Nu is Panda ingebouwd in de kernupdate. Deze update lijkt veel op de vorige Panda-update. Ik vermoed dat SEO specialisten, net als bij Panda, zullen terugkijken op deze update van Google en zeggen dat deze een fundamentele verschuiving in de SEO contentstrategie heeft veroorzaakt. De tijd zal het leren! De komende weken zien we, hoe groot deze update is.

Waarom het ons iets kan schelen?

Deze nuttige update van Google zal waarschijnlijk een belangrijke update zijn, waar SEO specialisten op terug zullen kijken als de katalysator van verandering in termen van het advies, dat SEO specialisten klanten geven bij het bouwen van content. Toegegeven, het is nog te vroeg om te zeggen hoe groot de impact van deze update zal zijn op de zoekresultaten van Google, uw site of de sites van uw klanten. Tijdens de uitrol van de update, moet u uw analyses in de gaten houden. Indien nodig evalueert u uw content strategie opnieuw op basis van het advies dat Google hierboven heeft gegeven.

Wat is relevant content?

Om goed vindbaar te zijn heb je hele goede tekstuele content nodig. Vindbaarheid in Google hangt vooralsnog samen met tekstuele content. Dit is namelijk content, die Google goed kan lezen, begrijpen en verwerken. Google kijkt daarbij naar woorden, synoniemen en de semantiek van een pagina.

Zonder tekst geen vindbaarheid in zoekmachines

SEO specialist op laptop

Wat is goede content?

 • Een goede webtekst vervalt niet in herhalingen van zoekwoorden. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van zoekwoord synoniemen en termen die bij het onderwerp horen. Noem bijvoorbeeld een SEO specialist ook SEO expert of SEO consultant of eventueel online marketeer. Dat zorgt voor de nodige afwisseling.
 • Goede content leest lekker vlot weg. Formuleer daarom strak en bondig. Bekijk na het schrijven welke woorden overbodig zijn in een zin.
 • Veel mensen hebben ineens een andere stijl als ze gaan schrijven. Schrijf niet te formeel en gebruik geen bijzondere woorden, die je anders ook niet gebruikt.
 • Maak geen te lange zinnen. Dit komt de begrijpelijkheid van de tekst niet ten goede. Zorg dat de lezer vlot door je tekst heen kan gaan.

Goede content gaat uit van de informatiebehoefte, pijnpunten, vragen, problemen, frustraties, interesses en doelstellingen van je klant. Dat is de basis van jouw content.

 • De lengte van een tekst of content item past goed bij het onderwerp. Heb je echt heel veel te vertellen, verspreid de informatie dan over meerdere inhoudelijke artikelen of biedt ze aan in een whitepaper.
 • Geef heldere en overzichtelijke informatie, zodat geen vraag onbeantwoord blijft. Als je van te voren onderzoek doet naar je klant, heb je een goed overzicht van vragen die kunnen spelen.
 • Je teksten zijn goed leesbaar en voegen waarde toe voor de lezer. Ze zijn interessant, relevant, vernieuwend, amusant en origineel.
 • Gebruik tussenkopjes om de tekst aantrekkelijk te presenteren.
 • Voorzie de content van audiovisuele content.
 • Wees duidelijk over wie de auteur is. Dit kan namelijk iets zeggen over de betrouwbaarheid van de content.

Relevantie is king

Maak niet zoveel mogelijk content, maar maak goede en relevante content. Relevantie gaat in mijn optiek om kwaliteit. Hoe goed zijn jouw webteksten? Heb je een vernieuwend geluid? Leg je dingen wel goed uit? Snap je alle sub vragen die bij een vraag horen en ga je daar goed op in? Snap je wat er allemaal meer speelt bij je bezoeker? Zou je bezoeker blij worden van je content en goed geholpen zijn? Dat is waar het bij relevantie om draait en wat relevante content is.

E..E.A.T

Als we het hebben over relevantie, dan is het goed om E.E.A.T te bespreken.


E.E.A.T staat voor ervaring, expertise, autoriteit en vertrouwen.


In gezondheid en financiën is het des te belangrijker, dat content op het internet betrouwbaar is. Het kan namelijk verregaande consequenties hebben als dit niet het geval is. Google kijkt bij E.E.A.T naar de auteur van de content. Wie is de auteur? Wat is zijn achtergrond? Schrijft deze persoon ook op andere websites? Publiceert hij met anderen die ook een expert zijn? Staan de publicaties op betrouwbare websites? Wordt het verhaal onderschreven door andere experts? Schrijf je over financiële onderwerpen of over gezondheid houdt dan rekening met het volgende:

 • Staat er bij elk artikel een auteur?
 • Is er een aparte auteurspagina?
 • Staat op de auteurspagina goed uitgelegd wie de auteur is en welke ervaring en expertise hij bezit?
 • Kun je de ervaring bewijzen in de vorm van inkomende links vanuit andere websites met autoriteit en expertise?
 • Schrijft iemand ook op andere relevante websites of samen met andere experts?

Wat is content? – Conclusie

Deze update van Google laat een trend zien. Ze willen nog verder de focus leggen op relevantie. Mensen, die gebruik maken van hun zoekmachine verwachten niets anders dan een relevant en nuttig antwoord op een vraag die ze hebben. Zeker als het draait om tekst, doet Google dit al vrij goed, maar ze blijven werken aan verdere verbeteringen en updates.

Interessante blogs

SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is de eigenaar van Connect your World, een content marketing bureau in Den Haag. Hij is een zeer ervaren freelance SEO specialist en Content marketeer. Connect your World heeft inmiddels projecten afgerond in: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda, Leiden, Zoetermeer, Den Haag, Rijswijk, Delft, Gouda en Dordrecht.

SEO specialist inhuren

Heeft u nog vragen over wat is content of over de nieuwe Google content update? Neem dan contact met ons op.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl
backlinks check, backlinks, toxic backlinks

Goede content – Hoe maak je dat?

goede content

Hoe maak je goede content?

Goede content schrijven is niet eenvoudig. Er is namelijk al zoveel content over elk onderwerp. Er zijn bijvoorbeeld miljarden websites met miljarden misschien zelfs wel biljarden blogs en artikelen. De concurrentie in elke branche is vaak moordend, waardoor het moeilijk opvallen is. Daarom is de noodzaak groot om echt goede content te maken. Het liefst moet content iets toe voegen aan de al bestaande content. Helemaal ideaal zou zijn, als je het probleem van de lezer kunt oplossen. Maar hoe doe je dat? In het nu volgende lijstje geven we je de meest cruciale content marketing tips voor het schrijven van super goede content.

Relevante content maken, doet u zo.

 1. Een goede voorbereiding is het halve werk

  Het begin is eigenlijk simpel! Kijk in Google, wat er al over een bepaald onderwerp is geschreven. Zijn er deelonderwerpen nog niet aan bod gekomen? Mis je een bepaalde invalshoek? Als het onderwerp ja is, heb je het volgende onderwerp om een stuk content over te schrijven.

 2. Zoeken naar inspiratie

  Bezoek de websites Answer the public of Quora. Op deze websites kan je onderzoek doen naar, wat voor vragen mensen aan Google vragen. Ook hebben diverse sociale media kanalen een functionaliteit zoals trending topic. Vergeet ook niet om Google Trends te bezoeken voor de meest recente trends van dit moment.

 3. Voer een zoekwoordenonderzoek uit

  Met een zoekwoordenonderzoek achterhaal je welke woorden mensen intikken als ze een zoekopdracht doen in Google. Daar komen vaak verrassende mogelijkheden uit naar voren. Dit kan je weer op nieuwe mogelijkheden brengen om goede content te schrijven.

 4. Longtail keywords onderzoeken

  De longtail zoekwoorden kunnen je ook weer op nieuwe ideeën brengen. Deze trefwoorden hebben misschien wat minder zoekvolume, maar passen vaak beter bij de zoekintentie van de gebruikers. Tik maar eens SEO in Google en daarnaast Hoe kom ik bovenaan in Google?

 5. Los een probleem op van je doelgroep en biedt meerwaarde

  Vaak is ‘wat iets is’ niet zo relevant! Je mogelijke klanten willen een oplossing voor een probleem, dat zij ervaren. Als ze zien, dat jij de oplossing hebt, dan wekt dat vertrouwen. De kans is dan groot, dat ze jouw product of dienst aanschaffen.

 6. Online lezen is iets anders dan een boek lezen

  Dit verschil wordt nog wel eens vergeten. Online zijn mensen veel sneller afgeleid en onthouden ze ook minder goed waar een tekst over gaat. Zorg er daarom altijd voor, dat een webtekst er goed uit ziet en scanbaar is. Maak daarvoor gebruik van alinea’s met goede kopjes.

 7. Goede content is aantrekkelijk

  Super goede content is aantrekkelijk om te lezen. Met tekst alleen red je het daarom niet! Zorg daarom voor afbeeldingen van goede kwaliteit, die de inhoud versterken. Maak eens een infographic en voeg deze toe.

 8. Bouw autoriteit op en publiceer content op regelmatige basis

  Door regelmatig goede content te publiceren bouw je een goede band op met je doelgroep en mogelijke klanten. Maak daarom mensen nieuwsgierig naar wat je te bieden hebt. Heel simpel, als ze steeds een stuk content van jou voorbij zien komen, gaan ze jou op een gegeven moment als expert zien.

 9. Goede content kan niet zonder lezers

  Zorg ervoor, dat jouw geschreven stuk goede content uitstekend vindbaar en zichtbaar is. Alleen dan kan je een connectie maken met je doelgroep. Zet daarom in op zoekmachinemarketing. Als je een grote lezersgroep voor jouw content hebt ontwikkeld, is de kans groot, dat mensen gaan reageren op wat je geschreven hebt. Dit kan weer leiden tot nieuwe inzichten voor het volgende stuk goede content.

SEO bureau Den Haag

Herman Geertsema is eigenaar van Connect your World, een Contentmarketing Bureau in Den Haag en is het adres voor bedrijven in Den Haag, die nieuwe engaging content nodig hebben voor hun website. Hij heeft de afgelopen jaren succesvol projecten afgerond in de volgende regio’s:

SEO specialist inhuren

Heeft u een content marketeer of een SEO specialist nodig? Of wilt u meer weten over On page SEO? Neem dan contact op via onderstaande button.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

Content creëren – Engaging content maken

Content creeren, Verouderde content updaten, Content Den Haag

Content maken

Het is een understatement om te zeggen, maar het vak van content marketeer is sterk in beweging. Technische ontwikkelingen zoals Chat GPT en visuele content worden alsmaar meer gemeengoed. Voor content creatie blijft een goede voorbereiding belangrijk. U wilt namelijk dat uw inspanningen gaan lonen anders is het creëren van content voor niets geweest. Lees de volgende tips om als basis mee te nemen in uw contentstrategie.

Geschatte leestijd: 5 minuten

Benodigde tijd: 5 minuten

SEO content creëren is belangrijk. Content is namelijk de levensader voor een goede website. In deze ‘how to’ geven wij u daarom de beste tips om unieke content te maken voor een goede website.

 1. Unieke content staat gelijk aan waardevolle content

  Geregeld komen wij nog content of webteksten tegen, die gekopieerd zijn van andere websites. Deze content wordt ook wel duplicated content genoemd. Met duplicated content gaat u nooit goed scoren in zoekmachines zoals Google. Dit is echt de allerbelangrijkste reden om voor unieke zelfgeschreven content te gaan. Schakel om content te creëren daarom een Content Marketing expert in. Connect your World is zeer sterk in content creatie.

 2. Doe onderzoek of er vraag is naar de content die u wilt gaan maken

  Iets uitzoeken, wat dan ook begint vaak met Googelen. Doe dit dan ook als u zelf webteksten of blogs wilt gaan schrijven. Alleen door onderzoek te doen, weet u of u waardevolle en unieke content kunt gaan maken.

 3. Bepaal van te voren met welk doel u de content gaat maken

  Wilt u ook het aantal bezoekers op uw website vergroten? Heeft u de bedoeling tot kennisdeling? Wilt u nieuwe klanten trekken? Potentiele klanten zijn vaak op zoek naar herkenning. Ze hebben daarom meestal wel vragen over de service of dienst, die ze misschien willen gaan kopen. Geeft u daar het beste antwoord op door middel van unieke content creatie, dan is de kans groot, dat ze daadwerkelijk het product of de dienst gaan aanschaffen.

 4. Doelgroep definieren

  Content kunt u aanpassen aan uw doelgroep. Voor wie u schrijft heeft namelijk veel invloed. Vaak worden er door online marketing professionals dan persona’s gecreëerd. Het is een kunst om uw doelgroep helder te omschrijven. Op die manier met een goede ‘tone of voice’ kunt u daarmee uw klant, medewerker of kandidaat perfect aanspreken. Verkoopt u een product voor jongeren of voor ouderen? Dat heeft weer een connectie met punt 5.

 5. Het geschikte medium voor uw content

  Facebook is tegenwoordig voor ouderen. Jongeren zitten op Instagram. Pinterest wordt voor 80% gebruikt door vrouwen. Allemaal leuke feitjes, maar ze zijn wel belangrijk. Als u een goed stuk content heeft gemaakt, maar u verspreidt dat niet op de juiste plek, dan is uw werk nog voor niets geweest. Denk daarom goed na, op welk medium u uw relevante content verspreidt.

 6. Visuele content

  Een goede afbeelding is immers goud waard voor uw tekst. Door de concurrentie van sociale media zijn er steeds meer mensen die niet graag een tekst lezen, maar liever kijken of er een video over is. Dat is voor veel mensen veel makkelijker en in zekere mate comfortabeler. Website afbeeldingen worden maar liefst 60.000 maal sneller verwerkt dan tekst in de hersenen. Bij een afbeelding onthouden mensen vaak 80% van wat er op de afbeelding staat. Bij een tekst onthoudt men echter vaak maar net 20%. Hou dus bij content creatie sterk rekening met visuele content.

 7. Follow up’s regelen

  Met een stuk content bent u er echter nog niet. Er zijn misschien mensen die 1 stuk content van u lezen en contact met u opnemen. In de regel kost, dat wat meer moeite. U moet vertrouwen gaan opbouwen en ervoor zorgen, dat u ‘top of mind’ wordt. Als u een vraag heeft over SEO optimalisatie, moet u eerste gedachte zijn, wat heeft Connect your World daar over te zeggen. Onze aanbeveling is daarom altijd om een content strategie op te zetten, voordat u met content creatie gaat beginnen.

 8. Content kalender

  Een handig hulpmiddel kan zijn om een content kalender te maken. U plant voor het hele jaar in, wat u wilt gaan doen met de content op uw website. Gaat u verouderde content updaten of gaat u nieuwe content schrijven over specifieke onderwerpen? Belangrijk is om een goede mix te hebben van beeld en tekst.

 9. SEO content ideeën

  1. Deel bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal, 2. Vertel wat u verkoopt, 3. Deel een blog, 4. Schrijf een gastblog voor een website met een hoge domein autoriteit, 5. Deel een succes verhaal, 6. Maak een interview met een expert, 7. Ontwerp een infographic, 8. Vervaardig een Podcast, 9. Beantwoord veel gestelde vragen, 10. Maak als webshop gebruik van Pinterest, Instagram, Google Mijn Bedrijf en Google Shopping, 10. Gebruik Audiovisuele Content.

SEO en content marketing blogs

Content marketing expert Den Haag

Herman Geertsema is de eigenaar van Connect your World, een SEO bureau in Den Haag. Hij is verder een ervaren freelance SEO specialist en content marketeer. Content maken is wat hij het liefste doet!

Content Marketing expert inhuren

Kies ook een content marketeer uit om content te maken in de volgende regio’s:

Heeft u vraag over Content Marketing of wilt u ons inhuren om content voor u te creëren? Neem dan vervolgens contact op via onderstaande button.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

SEO checklist

Maak gebruik van deze mooie SEO checklist om uw website verder te verbeteren. Uw SEO laten doen, blijft natuurlijk ook altijd een mogelijkheid.

SEO tekstschrijver checklist 2024

SEO tekstschrijver, Checklist, SEO specialist Den Haag

SEO checklist – tekstschrijver

Als SEO tekstschrijver is het verstandig om gestructureerd te werk te gaan en gebruik te maken van een checklist. Webteksten zijn vanzelfsprekend uiterst belangrijk voor een website. Zonder goede SEO content krijgt u namelijk nooit een goed vindbare en zichtbare website. Met de nu volgende SEO tekstschrijver checklist kunt u ook verantwoording afleggen over uw SEO activiteiten richting uw opdrachtgever of leidinggevende.

Geschatte leestijd: 10 minuten

SEO Tekstschrijver Den Haag

Mijn naam is Herman Geertsema ik ben een SEO tekstschrijver voor voornamelijk websites en ik kom uit Den Haag. Online marketing bureau Connect your World helpt u graag met goede foutloze SEO webteksten. Wilt u webteksten laten schrijven door marketing bureau Connect your World? Neem dan contact met ons op.

SEO tekstschrijver

Zoals eerder gezegd zal een SEO tekstschrijver gestructureerd moeten werken aan zijn of haar SEO webteksten. Alleen dan is de tekstschrijver in staat om waarde toe te voegen met zijn teksten.

Check en balances

Voordat u aan de hand van de volgende checklist gaat werken aan een webtekst, starten wij als eerste met wat inleidende opmerkingen.

Welke en wat voor soort website gaat u gebruiken?

De tekst of webtekst zal in zekere mate in lijn moeten zijn met de overige content op de website. Een blog over windsurfen hoort daarom logischerwijs niet op een website over pensioenen. Daarnaast is uniformiteit in de teksten van belang. Gebruikt u bijvoorbeeld altijd ‘u’ of gaat u voor ‘jij’? Daarnaast is het raadzaam om niet teveel overlap te hebben met de andere al aanwezige webteksten. Als er duplicated content op de website staat, pas dit dan aan. Met duplicated content op uw website zal u immers nooit een positie of ranking gaan scoren bovenaan in Google.

Met welk CMS gaat u werken?

WordPress is tegenwoordig het meest gebruikte CMS ter wereld. Er zijn echter nog anderen zoals bijvoorbeeld Joomla of Drupal. Deze CMS’ en hebben allemaal hun goede en wat minder goede punten. Leer het CMS van de website daarom goed kennen. Alleen dan kunt u optimaal gebruik maken van de functionaliteiten, die de desbetreffende CMS aanbiedt.

Op welke zoekwoorden wilt u de tekst optimaliseren?

Google Zoekwoorden zijn de woorden of combinaties van woorden, die een gebruiker van Google intikken, om een website zoals die van u te vinden. Op deze website heb ik bijvoorbeeld een uitgebreide blog over SEO zoekwoorden geschreven. Voor een SEO tekstschrijver zijn een paar zaken van belang:

 • Voor welk stuk in de marketingtrechter gaat u een tekst schrijven?
 • Zijn de zoekwoorden die u wilt gaan gebruiken, al niet eerder gebruikt voor een ander artikel?
 • Weerspiegelen de Google zoekwoorden de zoekintentie (SEO search intent) van de tekst?

Hoe heeft u de zoekwoorden bepaald?

Bij een zoekwoordenonderzoek kijkt u naar de volgende zaken:

 1. Zoekvolume

Aan de ene kant heeft een zoekwoord een groot zoekvolume nodig. Zelfs als u op de 1e positie bovenaan in Google staat, krijgt u rond de 35% van het totaal aantal bezoekers. ‘SEO specialist Amsterdam’ heeft bijvoorbeeld een zoekvolume van 1000 per maand. Dat betekent rond de 350 bezoekers voor uw website op dit specifieke zoekwoord. Staat u op plek 9 in Google, dan houdt u nog 20 bezoekers over. Wilt u het verschil maken? Dan is het gebruiken van zoekwoorden met een groot zoekvolume van evident belang.

2. Concurrentie

Ook online heeft u concurrenten, die net zo graag als u zijn of haar producten of diensten wilt verkopen. Iedereen wil natuurlijk graag scoren op zoekwoorden zoals bijvoorbeeld: SEO, makelaar of loodgieter. De concurrentie op dit soort zoekwoorden is gigantisch. Dat komt omdat in bijna elke branche zeer grote bedrijven voorkomen die de markt domineren. Zij hebben vaak meer geld en meer mankracht om hun website bovenaan in Google te krijgen en te houden. Ook speelt bijvangst een rol. Daar bedoel ik mee, dat als u een website optimaliseert op de Google zoekwoorden SEO specialist Amsterdam met een zoekvolume van 1000, u ook scoort op het zoekwoord SEO specialist met een zoekvolume van 3600.

Welke content types gaat u in gebruik nemen?

Schrijft u een blog of maakt u een infographic? Wat is en waar is uw publiek en welke content types gebruiken zij? Bestaat uw publiek uit ouderen of uit jongeren? Dit zijn allemaal vragen, die van belang zijn voor een SEO tekstschrijver. Zo bepaalt u welk format u gaat gebruiken en in welke stijl u gaat schrijven.

Benodigde tijd: 10 minuten

 1. Zoekwoord merkonafhankelijk

  Bepaal of het zoekwoord of de zoekwoorden merkonafhankelijk zijn.

 2. Zoekvolume

  Ga na hoeveel zoekvolume de uitgekozen voor u relevante zoekwoorden hebben.

 3. Zoekwoorden relevantie

  Stel vast of de zoekwoorden relevant zijn voor de website als geheel.

 4. Zoekwoorden concurrentie

  Voer een zoekwoordenonderzoek uit en zoek uit op welke zoekwoorden u de concurrentie kan verslaan.

 5. Bepaal de zoekwoorden die geld opleveren

  Behanger inhuren, kappersafspraak maken, Loodgieter laten komen of SEO specialist inhuren, zijn allemaal zoekwoorden die mensen intikken in Google als ze tot een transactie willen komen. Ze weten wat ze willen; ze willen namelijk uw product aanschaffen of u dienst afnemen.

 6. Synoniemen

  Heeft u uitgezocht wat de meest interessante synoniemen zijn van uw zoekwoorden. Als SEO specialist kunt u denken aan SEO, SEO optimalisatie, SEO zoekmachineoptimalisatie en zoekmachinemarketing.

 7. Keyword stuffing

  Uw eerste doelgroep zijn uw mogelijke klanten. Zij moeten de webteksten aantrekkelijk vinden om te lezen. Overdreven gebruik van zoekwoorden is niet verstandig. Daar prikt de mogelijke klant vrij snel doorheen.

 8. Zoekwoord relevantie

  Zorg er voor, dat het belangrijkste zoekwoord prominent in beeld komt. Dat wil zeggen in de eerste en of 1e alinea.

 9. Zoekwoord nabijheid

  U kunt door gebruik te maken van synoniemen hele diverse SEO webteksten schrijven. Met woorden in de nabijheid is het voor Google gemakkelijker om een topic cluster te herkennen.

 10. Zoekwoorden volgorde

  Er zijn gevallen waarin de volgorde in een tekst bepalend is. Een voetbalwedstrijd Ajax-Feyenoord of een wedstrijd Feyenoord-Ajax is net even anders. De eerste voetbalwedstrijd wordt namelijk in Amsterdam gespeeld en de tweede wedstrijd vindt plaats in Rotterdam. Een trein- of vliegreis van Amsterdam naar Parijs of van Parijs naar Amsterdam is net even anders.

 11. Zoekwoord in H1 kop

  De H1 kop is nog steeds een belangrijke indicator waar een webtekst of blog over gaat. Plaats daarom altijd het belangrijkste zoekwoorden in de H1 kop.

 12. Zoekwoorden in metatitel pagina

  Het is van belang om het belangrijkste trefwoord in de meta titel van de webpagina te zetten. Het liefst doet u dat zoveel mogelijk vooraan. U zorgt voor een prikkelende meta titel van maximaal 60 karakters.

 13. Meta description

  Maak een uitdagende meta description van maximaal 155 karakters met daarin het zoekwoord vermeld. Op de resultatenpagina van Google ziet u het belangrijkste trefwoord vetgedrukt staan.

 14. URL pagina

  Zorg dat het belangrijkste keyword in de URL of in de slug van de webpagina terecht komt.

 15. SEO search intent

  Is de zoekintentie achter de zoekopdracht overduidelijk? Probeer in de webtekst of blog zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen of te krijgen over de intentie van de zoeker.

 16. Tekst inhoud en lengte

  Indien de SEO search intent niet aansluit bij de zoekopdracht, sluit de tekst dan wel goed aan qua inhoud en qua lengte?

 17. Tekst associaties

  Maakt u gebruik van tekst associaties om de zoekintentie van de zoekopdracht beter te laten aansluiten bij de zoekopdracht?

 18. Shorttail versus longtail

  Past het jargon in de webtekst of blog goed aan bij de SEO search intent? Shorttail niet teveel jargon en longtail met veel meer vakjargon.

 19. Inhoudelijke toevoeging

  Voegt de webtekst of blog inhoudelijk iets bij aan de webpagina’s, die nu op dit moment al een hele goede positie op een zoekwoord in Google innemen? Inspecteer daarvoor de zoekresultaten.

 20. Kwalitatief goede backlinks

  Verwijzen de eventuele uitgaande SEO backlinks in de webteksten naar webpagina’s van hoge kwaliteit?

 21. Spel- en stijlfouten

  Zonder spel- en stijlfouten verhoogt u de gebruikerservaring ook wel userexperience genoemd.

 22. Zoekwoorden en vraagwoorden

  Maakt u gebruik van een Q&A of een FAQ bij zoekwoorden met een vraagwoord zoals bijvoorbeeld wat en hoe.

 23. Duplicated content

  De webtekst is niet gekopieerd vanaf een andere website, die gefocust is op het zelfde land.

 24. Website afbeeldingen

  Een afbeelding zegt vaak meer dan 1000 woorden. Heeft u webtekst een goede afbeelding, die betrekking heeft op de zoekterm? Is deze afbeelding van goede kwaliteit met in de alt tekst een zoekwoord?

 25. Thought Leadership

  Bent u misschien een expert over een bepaald onderwerp? Zet dan een biografie onderaan de webtekst of blog met verwijzingen naar artikelen in vakbladen.

 26. Belangrijke blog of website

  Schrijft u voor een leidende blog of website in uw branche? Vaak leveren zulke web artikelen grote aantallen bezoekers op. Dit is goed voor uw naamsbekendheid en zichtbaarheid op het web.

 27. Bevat de webtekst of blog backlinks waarvoor betaald is een rel=nofollow of rel=sponsored?

  Dit is ook aan te bevelen als er betaalde advertenties op de webpagina staan.

 28. Hoge kwaliteit trekt backlinks aan

  Bent u een talentvolle SEO tekstschrijver? Dan is de kans groot dat uw webtekst backlinks gaat aantrekken. Dit is de weg naar een hogere positie in Google voor uw webtekst of blog.

 29. Sociale Media

  Maak gebruik van Social media marketing om uw werk als SEO tekstschrijver te delen met de doelgroep of de klantgroep van uw bedrijf. Wees afhankelijk van het doel zichtbaar op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

 30. Interne Links

  Plaatst u voldoende interne links op website met een verwijzing naar het door u geschreven stuk tekst. Dit is namelijk de manier, dat uw schrijven goed zichtbaar wordt op Google. Met veel interne links geeft u een signaal af, dat het desbetreffende web artikel of blog een belangrijk bericht is op deze website.

 31. Meten is weten

  Webteksten of blogs schrijven is een vak, waar u vlieguren voor moet gaan maken. U hoeft zich niet te schamen als de eerste blogs of artikelen niet geheel aan de verwachtingen voldoen. Schrijven is een continu proces van schrijven, uitproberen en bijschaven. Daarom is het belangrijk om goed te analyseren met behulp van Google Analytics hoe uw blog of artikel wordt ontvangen.

 32. Verouderde content

  Inmiddels zijn er miljarden websites en blogs volgeschreven. In veel branches gaan de ontwikkelingen door technische innovatie razend snel. Dit betekent, dat content redelijk snel verouderd raakt. Voor de SEO optimalisatie van uw website of blog is het daarom van groot belang, dat u de SEO content geplaatst op uw website op regelmatige basis up-to-date maakt.

tekstschrijver Den Haag, SEO tekstschrijver Den Haag, Copywriter

SEO tekstschrijver Den Haag

Herman Geertsema is een SEO specialist en SEO tekstschrijver uit Den Haag. Daarnaast is Herman de eigenaar van Connect your World, een Content marketing en SEO bureau in Den Haag. Herman is een ervaren freelance SEO specialist en SEO tekstschrijver.

SEO expert inhuren

Bij Online marketing bureau Connect your World kunt u ook een SEO tekstschrijver inhuren in de volgende regio’s:

Heeft u een vraag over deze SEO tekstschrijver checklist? Of wilt u Connect your World inhuren als SEO tekstschrijver om bovenaan in Google te komen? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

SEO checklist

Wilt u alvast een start maken met de SEO optimalisatie van uw website? Gebruik dan deze checklist. Hier vindt u ook meer informatie over wat SEO precies is.

Whitepapers in SEO optimalisatie

SEO optimalisatie, whitepaper, e-book

Whitepapers en E-books interessant voor SEO zoekmachineoptimalisatie

In SEO zoekmachineoptimalisatie wordt de laatste jaren veel gebruik gemaakt van Whitepapers en e-books. Dit kan ten eerste van toegevoegde waarde zijn voor lead generatie. Nog wel eens vergeten wordt om vervolgens het e-book of de whitepapers ook te optimaliseren voor SEO. Het maken van e-books of whitepapers kost in ieder geval veel tijd. Zorg er daarom voor, dat u uw tijd niet verspilt. Ofwel maak een perfecte whitepaper of e-book.

Geschatte leestijd: 9 minuten

SEO zoekmachineoptimalisatie

Bij SEO zoekmachineoptimalisatie wordt bijvoorbeeld vaak vergeten om Whitepapers en e-books te optimaliseren, Whitepapers en of e-books kunnen namelijk sterk van invloed zijn op de SEO rankings van uw website. Gebruikt u al White papers, e-books of infographics om leads te genereren? Meer dan 50% van alle B2B bedrijven maakt Whitepapers, e-books of laat infographics maken als onderdeel van hun content strategie,

Wat is SEO optimalisatie?

SEO optimalisatie is bedoeld om websites hoger te laten scoren dan de websites van de concurrentie in de zoekresultaten van Google.SEO optimalisatie, SEO zoekmachineoptimalisatie, Den Haag

What is a whitepaper?

A whitepaper is a detailed and authoritative report that addresses a specific issue, problem, or solution. It is designed to educate readers, providing in-depth information, background details, and technical explanations. Whitepapers are research-based and present facts and analysis to support their claims and recommendations. Typically, they have a professional tone and are structured clearly, often used in business, technology, and government to influence decision-makers. They can serve as marketing tools, demonstrating thought leadership and building credibility. Overall, whitepapers aim to inform and guide readers on complex topics, offering insights and solutions backed by evidence.

Wat staat er in een whitepaper?

Een whitepaper bevat gedetailleerde informatie en analyse over een specifiek probleem of onderwerp. Het biedt achtergrondinformatie, beschrijft de huidige situatie en identificeert uitdagingen of kansen. Vervolgens presenteert het mogelijke oplossingen, strategieën of aanbevelingen, ondersteund door data en bewijs. Ten slotte wordt de belangrijkste conclusie of samenvatting gegeven, vaak met een oproep tot actie of verdere overweging.

Wat is lead generatie?

Lead generatie is het proces om mogelijke klanten te identificeren en hun interesse te wekken voor de producten of diensten van een organisatie. Dit proces kan offline plaatsvinden, maar tegenwoordig wordt de term lead generatie vooral gebruikt in de online context.

Lead generatie

Een E-book of bijvoorbeeld een whitepaper helpt u in het aantrekken van potentiële klanten. Download men bijvoorbeeld uw e-book of whitepaper, dan is men geïnteresseerd in uw kennis. Dat is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een mogelijke ‘lead’.

Waarom heb ik whitepapers of e-books nodig?

Vaak heeft u meer waardevolle kennis en ervaring, dan u zelf denkt. Deze kennis en informatie kan voor anderen bijvoorbeeld zeer nuttig zijn, maar misschien wel heel onzichtbaar. Hoe ziet iemand op uw website, hoe kundig u eigenlijk bent? Toon uw kennis en kunde! De digitale consument is namelijk de hele dag op zoek naar expertise. Hoe gaaf is het, wanneer ze bijvoorbeeld uw White paper! ontdekken en downloaden.

Whitepapers en E-books toevoegen aan de marketingmix

Bent u er niet van overtuigd, dat u ze aan uw marketingmix moet toevoegen? Overweeg dan de verschillende voordelen die ze bieden:

 • Ze zijn namelijk perfecte content in de bovenkant van de marketing funnel
 • Whitepapers en e-books hebben bijvoorbeeld een langere houdbaarheid dan andere content
 • Ze bevestigen uw geloofwaardigheid als thought leader of designer. Maar zelfs met dat in gedachten, moet u ervoor zorgen, dat mensen ze kunnen vinden.

Ondanks deze voordelen moet u wel SEO zoekmachineoptimalisatie toepassen. Alleen zo kunnen mensen uw pas geschreven whitepaper vinden.

Waar verschillen whitepapers, e-books en infographics van elkaar

Over het algemeen zijn e-books langer (15-200 pagina’s) en richten ze zich op het introduceren van een probleem bij de lezer. Een probleem, dat uw bedrijf normaal gesproken oplost. Whitepapers zijn daarentegen vaak korter, denk hierbij bijvoorbeeld aan zo’n 2-10 pagina’s. Daarnaast zijn white papers meestal meer branche gerelateerd of technisch van aard.

SEO zoekmachineoptimalisatie – Infographics

Infographics zijn grafische visuele weergaven van bijvoorbeeld informatie, gegevens of kennis, die bedoeld zijn om informatie snel en duidelijk te presenteren. Ze kunnen namelijk vaak voor verschillende campagnes gebruikt worden. E-books zijn daarentegen meer opgemaakt en bevatten visuals zoals een infographic. Terwijl whitepapers meer inhoudsgericht zijn. Bij het maken van content zijn er namelijk een paar aspecten waarmee u rekening moet houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Uw doelgroep
 • Het visuele ontwerp en de distributieroutes. 
 • SEO zoekmachineoptimalisatie van de content om de SEO prestaties te maximaliseren.

SEO zoekmachineoptimalisatie inzetten om whitepapers, e-books en infographics te optimaliseren

Met deze 11 SEO optimalisatie tactieken kunnen slimme marketeers het bereik van uw content met potentiële klanten en vaste klanten vergroten. Hoe groter het bereik, hoe meer kans om bijvoorbeeld gekwalificeerde leads naar uw bedrijf te trekken.

1. Begin met uw koperspersona’s

 • Identificeer op welke persona’s uw White paper, e-book of infographic is gericht
 • Bepaal wat en hoeveel informatie die persoon waarde zal vinden. Dit helpt u om de lengte van uw content te bepalen
 • Selecteer SEO zoekwoorden en woordgroepen, die de interesses van uw kopers weerspiegelen om in de content op te nemen
 • Schrijf de content in uw White paper, e-book of infographic met behulp van zoekwoorden en woordgroepen zonder het te overdrijven. Het vullen van zoekwoorden is contra-effectief.

2. Optimaliseer titels en tekst

 • Gebruik bijvoorbeeld trefwoordrijke titels, tekst en ingesloten links terug naar gerichte landingspagina’s- of conversiepagina’s.
 • Plaats Google zoekwoorden vroeg in titels – zowel op papier als op internet.
 • Zorg ervoor, dat uw bestand de juiste naam heeft en SEO zoekwoorden gebruikt zodat Google het kan vinden.
 • Gebruik voor ingesloten links, zoekwoorden of woordgroepen als ankertekst niet ‘lees meer’ of ‘klik hier’
 • Vermijd voornaamwoorden in plaats van een beschrijvend trefwoord

4. Verbeter uw visuals

 • Vergeet niet om Google zoekwoorden in de bestandsnamen te gebruiken voor afbeeldingen.
 • Label SEO afbeeldingen, wanneer u ze aan het document toevoegt.
 • Gebruik trefwoordzinnen in afbeeldingen of titels.
 • Vul bij elke afbeelding een alt tekst in. Zo weet Google namelijk wat er op de afbeelding staat. Daarnaast helpt u 250.000 visueel gehandicapten met een beschrijving van de afbeelding.
 • Voeg indien mogelijk een beschrijving of bijschrift bij de afbeelding.

5. Vergeet uw voetteksten niet

 • Gebruik trefwoord-taglines in de voettekst met een link terug naar relevante content of website-pagina
 • Voeg links naar sociale media platformen zoals bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook toe om te helpen met distributie

6. Samenvatting schrijven

 • Schrijf een zoekwoordrijke samenvatting
 • Ga voor white papers en eBooks uit van 250 tot 400 woorden
 • Schrijf in uw infographics een korte intro paragraaf over de daadwerkelijke afbeelding
 • Publiceer overal en vaak: landingspagina’s, persberichten, posts op sociale media, nieuwsbrieven en meer

7. Landingspagina maken

 • Maak landingspagina’s voor verschillende persona’s met SEO zoekwoorden die overeenkomen
 • Plaats Google zoekwoorden binnen de URL
 • Probeer uw URL zo kort mogelijk te houden
 • Optimaliseer de metadata op uw landingspagina (of blogpost) voor al uw content
 • Vraag naar persona( gegevens functietitel, branche) op inzendingsformulieren om te zien wie het materiaal gebruikt om de zoekwoorden indien nodig aan te passen

8. Kondig uw content aan

 • Kondig publicaties aan met een persbericht, nieuwsbrief of blogpost
 • Gebruik getagde links in de release om het bereik bij te houden
 • Deel het met alle geciteerde bronnen, die u hebt gebruikt
 • Stuur naar niche- en branchejournalisten, influencers of co-marketingpartners en vraag hen hierover te rapporteren

9. Promoot op sociale media

 • Gebruik bijvoorbeeld ingebouwde knoppen voor sociaal delen in het document
 • Tag de URL’s voor sociaal delen om het bereik bij te houden
 • Vraag lezers om het materiaal te delen
 • Gebruik sociale media sites die jouw publiek weerspiegelen zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook, SnapChat, Instagram, Tumblr en LinkedIn.
 • Overweeg om betaalde advertenties te gebruiken

10. Hergebruik het

 • Gebruik delen van uw langere White paper of e-book voor blog posts
 • Verminder uw infographic om te delen op landingspagina’s
 • Creëer bijvoorbeeld uw White paper of e-book als een infographic of verleng uw afbeelding tot een e-book
 • Neem een ​​korte video op waarin u het onderwerp introduceert of uitlegt, plaats deze vervolgens op YouTube of een vergelijkbare site en optimaliseer de focus op dezelfde zoekwoorden

11. Indexeer uw content

 • Voeg een inhoudsopgave/samenvatting toe aan langere White papers, e-books of infographics
 • Maak een indexpagina van documenten op uw site
 • Organiseer deze documenten op categorie met trefwoorden in de categorietitels

Slot conclusie: SEO zoekmachineoptimalisatie Whitepapers en e-books

Soms wordt SEO optimalisatie over het hoofd gezien met alle energie die wordt gestoken in het daadwerkelijk creëren van uw content. Door vooraf rekening te houden met de zoekmachinemarketing van uw White paper of e-book, vergroot u het bereik voor potentiële klanten enorm.

SEO en Content Marketing Blogs

Freelance SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is de eigenaar van Connect your World, een SEO bureau in Den Haag. Herman is een ervaren freelance SEO specialist en Content Marketeer en draait ook zijn hand er niet voor om als hij een landingspagina moet maken.

Online marketing bureau Den Haag

U kunt bij online marketing bureau Connect your World ook een content marketeer en SEO specialist inhuren in de volgende regio’s:

Heeft u een vraag over SEO zoekmachineoptimalisatie? Of wilt u ons als SEO specialist inhuren? Bel of e-mail ons. Wilt u zelf al een start maken met de SEO optimalisatie van uw website om bovenaan in Google te komen op de voor u relevante zoekwoorden? Gebruik dan de diverse SEO checklists op deze website.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

SEO teksten schrijven voor dummies

SEO teksten, SEO webteksten

SEO webteksten

Het SEO teksten schrijven voor uw website is hard werken. Ten eerste heeft u inspiratie nodig. Ten tweede bent u op zoek naar een unieke invalshoek. En ten derde moet u bij het (laten) schrijven van SEO teksten een heleboel regeltjes toepassen. De belangrijkste regel daarbij, is, dat u allereerst schrijft voor potentiële klanten en niet voor zoekmachines.

Geschatte leestijd: 12 minuten

Wat zijn SEO (web) teksten?

Wat zijn SEO teksten?

Bij het schrijven van de SEO teksten houdt de SEO specialist rekening met de ranking factoren van Google. Als Google de tekst goed begrijpt, dan krijgt de webpagina of website een hogere positie in Google dan vergelijkbare concurrenten. Lezen van een beeldscherm of een mobiel is totaal anders dan lezen van papier. Een webtekst is goed gestructureerd door middel van alinea’s, kopjes, interne en externe links en nog veel meer. Aan de andere kant moet een webtekst prettig leesbaar zijn voor de bezoeker van uw website. De taak van SEO specialist is om bij het schrijven van SEO teksten zowel rekening te houden met Google als met een prettige leeservaring van de websitebezoeker.

U moet vier fasen doorlopen voor het maken van een perfecte SEO tekst

Voor het schrijven van webteksten is het verstandig om een plan van aanpak te maken. Als eerste gaat u van start met een onderzoeksfase. Als tweede volgt de publicatie. Ten derde het moment vlak na publicatie en tot slot besteden we aandacht aan de periode enige tijd na publicatie. Al deze 4 stappen behandelen wij in deze volgende blog post.

1. De onderzoeksfase is cruciaal voor perfecte SEO teksten

De eerste stap is de meest voor de hand liggende voor elke tekstschrijver. Voordat u schrijft en publiceert, moet u natuurlijk eerst weten, wat voor SEO teksten u gaat schrijven.

2. Het onderwerp van uw SEO webtekst

Om een unieke invalshoek te gebruiken, moet u voor een deel schrijven vanuit uw eigen ervaring. Daarnaast adviseren wij om de actualiteit bij te houden in uw niche. Mensen lezen graag nieuwe informatie en niet een honderd in een dozijn artikel. Houd daarom altijd een lijst met ideeën voor blogs bij. En heel cliché, start met Googelen en kijk wat voort artikelen erin uw niche bovenaan in Google staan. Andere Sociale Media kanalen zoals bijvoorbeeld Pinterest zijn ook heel nuttig om op ideeën te komen. Ook willen wij Quora en Answer the Public noemen. Door het zien welke vragen er leven, komt u misschien op een nieuw idee. Tik in Quora maar eens ‘SEO tekst’ in.

3. SEO teksten schrijven – Zoekwoordenonderzoek

Wat wilt u, dat er met het artikel gebeurt? U wilt natuurlijk, dat het geschreven artikel straks ook gelezen gaat worden. Een mooie website met goede inhoudelijke teksten is namelijk niet direct een website, die goed gevonden wordt. Daar is meer voor nodig. Een webtekst moet SEO vriendelijk geschreven worden. Google is namelijk een machine en machine zijn in de regel dom. Ze kunnen niet zonder de input van de mens. Bezoekers zoeken in Google en tikken vaak een combinatie van woorden in de zoekmachine om te vinden waar ze naar op zoek zijn. Daarom is het doen van een zoekwoordenonderzoek belangrijk.

3.1 Zoekwoordenoptimalisatie

Dit zijn SEO zoekwoorden en meerdere zoekwoorden of bijna zinnen zijn ‘longtail keywords‘. In allerlei tools kunt u zoekwoordonderzoek doen. Google Zoekwoorden hebben een bepaald zoekvolume. Daarnaast is te achterhalen of er veel concurrentie is voor een bepaald zoekwoord.

4. Bovenaan in Google

35% van het aantal kliks gaat naar degene, die op de eerste positie, dus bovenaan bij Google staat. De overige posities op de 1e pagina krijgen tussen de 2 en 15% van het totaal aantal kliks. Van de 100 mensen die starten in Google gaan er nog maar 7 naar de 2e pagina.

Een positie bovenaan in Google of op de 1e pagina op meerdere Google zoekwoorden is van levensbelang. Heeft u dit niet, dan heeft u eigenlijk weinig aan uw website. In ieder geval benut u de mogelijkheden van een website niet optimaal.

SEO teksten schrijven – Tone of voice

De tijd van schrijven start nu. Het is aan te bevelen om het zoekwoorden onderzoek al gedaan te hebben. Echter gedurende het schrijfproces kunt u nog tot nieuwe inzichten komen. Optimaliseren na het schrijven van SEO-teksten hebt geschreven kan wel, maar het is soms best vervelend. Schrijft u SEO teksten en vergeet niet dat uw ‘tone of voice’ overeenkomt met de rest van uw blogs. Als u bekend staat om grappige teksten te schrijven in een informele stijl, of mensen waarderen uw eerlijkheid, dan willen ze niet, dat u dingen verzacht. Met andere woorden: houdt uw SEO teksten consistent. Een andere tip is, dat het verstandig is om uw SEO-teksten als u klaar bent, door iemand anders te laten doorlezen of te laten redigeren. Soms heeft u ergens een zwarte vlek voor en twee zien meer dan een.

SEO teksten schrijven checklist

 • Zorg voor een goede opbouw van uw website teksten: creëer herkenning en laat door middel van uw teksten zien, dat u uw klant begrijpt.
 • Omschrijf duidelijk, wat u biedt, wat er allemaal in een pakket zit en wat het kost. Wees daarom concreet.
 • Zorg, dat het makkelijk is om uw product te kopen of om uw dienst aan te vragen. Dit kan u doen door een goede call to action te plaatsen.
 • Schrijf in alinea’s van rond de 150 woorden.
 • Zet een kop boven een alinea, waarvan een H1 tag en de overige H2 tm H6 tags.
 • Schrijf korte zinnen met hoogstens 1 a 2 activiteiten in 1 zin.
 • Gebruik de actieve vorm. Dat leest makkelijker dan als u teveel in de lijdende vorm schrijft.
 • Schrijf in B2 niveau. Dan kan 80% van alle Nederlanders uw tekst goed lezen.
 • U mag SEO teksten schrijven voor mensen van vlees en bloed en niet voor Google.
 • Maak lijstjes. Mensen zijn er gek op, want dat leest makkelijk weg.
 • Plaats uw Google zoekwoorden op strategische wijze in uw SEO tekst.
 • Over optimaliseer uw SEO-teksten niet.
 • Een website waar u moet zoeken naar alle benodigde informatie werkt niet. Zorg, dat de lay-out prettig en duidelijk is en kies voor een mix van kleuren die bij elkaar passen inclusief een eenvoudige herkenbare navigatie.
 • Maak uw website persoonlijk: zorg dat u origineel bent en persoonlijkheid toont. Laat zien waarom klanten voor uw product of dienst moeten kiezen. Afhankelijk van de branche, waarin u werkzaam bent.

Afbeeldingen / Foto’s / Infographics

Een afbeelding is in de wereld van beelddenkers van groot belang. Er is best een grote groep mensen, die niet graag leest. Als u dan met een geschikte afbeelding de SEO tekst ondersteunt, dan heeft u een streepje voor op de concurrentie. Wij geven er de voorkeur om eerst te gaan schrijven en vervolgens de juiste website afbeeldingen te vinden. Zorg er voor, dat u op zijn minst een headerafbeelding of hero afbeelding heeft, die ook kan worden gebruikt om op sociale media te worden gedeeld. Visual search SEO op Pinterest is ook iets om in de gaten te houden.

Vergeet niet dat afbeeldingen in teksten ook geoptimaliseerd moeten worden voor SEO optimalisatie. Dit wordt vaak vergeten met alle nadelige gevolgen van dien.

Gebruik uw geselecteerde zoekwoorden ook bij de optimalisatie van afbeeldingen. Google Zoekwoorden kunt u bijvoorbeeld kwijt in de titel van uw afbeelding of in de beschrijving of alt tekst van uw afbeelding.

Sociale media teksten

Sociale Media zijn uitermate geschikt om de geschreven SEO teksten per sociale media platform af te stemmen en te benaderen via een andere invalshoek. Op bijvoorbeeld Facebook is uw publiek zeer waarschijnlijk anders dan de mensen die u op Twitter volgen. Ook kunt u website teksten op meerdere manieren gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een infographic waarin u de statistische gegevens uit uw artikel in kwijt kan.

Pinterest

Op Pinterest kunt u de afbeelding van uw artikelen pinnen met daarin de doelwit URL naar de tekst die u geschreven heeft. Dit levert u weer extra bezoekers op.

SEO optimalisatie

Het optimaliseren voor zoekmachines zoals Google en Bing is noodzakelijk en een groot onderdeel van uw blogstrategie. Het is belangrijk om uw metabeschrijvingen, uw sociale beschrijvingen en natuurlijk de verdeling van uw zoekwoorden en de analyse van de leesbaarheid te controleren. Ga in WordPress met Yoast niet verbeten op jacht naar de groene bolletjes. Hij schrijft namelijk voor de mens. De SEO teksten moet daarom ook op een natuurlijke te lezen zijn. Voeg de juiste interne en externe links toe en u kunt uw SEO-teksten plannen of publiceren.

SEO teksten schrijven – Uw tekst publiceren

Als u bezoekers wilt, die uw website teksten ook daadwerkelijk gaan lezen, dan zou ik op dit moment voor veel rumoer gaan zorgen.

Zet uw bericht op sociale media

Hoewel sociale media zijn ontworpen om hun gebruikers op hun platform te houden, in plaats van op een website te klikken, houden uw volgers ervan om van u te horen. Vooral als u voor uw publiek of doelgroep schrijft op uw sociale media accounts, is het belangrijk om daar uw blogposts te plaatsen. En het enige wat het kost is tijd!

Geef een afbeelding in Pinterest een doelwit URL

Pinterest is een beetje vreemde eend in de bijt. Het is een visuele zoekmachine. Google weet van uw nieuwe blogpost via crawlen en sitemaps, Pinterest weet dat niet. U moet Pinterest daadwerkelijk laten weten dat u een nieuwe post heeft. Kies een platform en blijf erbij! U hoeft uw vers geschreven SEO website teksten niet op elk sociale media platform te posten. Denk na waar uw doelgroep zit en maak bewuste keuzes. Heeft u bijvoorbeeld maar 50 volgers op Twitter, dan kunt u daar bijvoorbeeld ook mee stoppen. De energie die u ergens insteekt, moet het liefst wat opleveren. Op Facebook en LinkedIn heeft u ook groepen waarin gediscussieerd wordt over een bepaald onderwerp. Vakbroeders zijn altijd geïnteresseerd in een goed artikel.

U weet waarschijnlijk hoe belangrijk uw sitestructuur is. Interne links zijn links, die in uw webteksten staan ​​en ze vertellen Google alles over de context in uw SEO teksten. Het is belangrijk om te linken naar en van uw blogpost. Tijdens het schrijven van uw bericht heeft u waarschijnlijk gelinkt aan andere berichten die u al eerder heeft geschreven. Zorg er dus voor, dat u na het publiceren controleert welke blogberichten het goed kunnen doen met een link naar uw nieuwe bericht en voeg ze onmiddellijk toe. Vertrouw ons, U zult me ​​later bedanken als u niet al uw verweesde content hoeft te doorlopen. Let op veranderingen aan uw website kunnen zorgen voor veel broken links. Gebruik daarom eens per maand een broken link checker.

Langere tijd na de publicatie van de SEO teksten

Het is gunstig voor uw SEO rankings als u uw SEO teksten regelmatig aanpast en verandert. In veel branches gaan veranderingen super snel. Daarom is het belangrijk om de actualiteit in uw branche te blijven volgen. Ook kunt u later nog een relevante blog schrijven, die in het verlengde ligt van de eerdere blog. Zorg dan voor een nieuwe interne link.

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief trekt u betrokken lezers en geboeide klanten. Een nieuwsbrief kan voor extra verkeer naar uw website zorgen. En dat is weer goed voor uw SEO rankings. Een SEO tekst of blog kunt u in een nieuwsbrief plaatsen met allerlei andere leuke en nuttige informatie. Zo duwt u een lezer de blog niet door de strot, maar kunnen ze de SEO teksten lezen als ze er aan toe zijn.

Social media for marketing

U heeft uw blog op sociale media gedeeld net nadat u het heeft gepubliceerd. Maar dat betekent niet, dat u het na een paar maanden niet opnieuw kunt publiceren! Hetzelfde als met de nieuwsbrief. Overdrijf het niet, maar het is veilig om iets opnieuw te delen 6 maanden nadat u het al heeft gedeeld. U kunt ervoor kiezen om een andere afbeelding of een andere introductie tekst te gebruiken.

Analyse van de prestaties na afloop

Na een maand kunt u beginnen met het analyseren van de prestaties van uw SEO webteksten. Dit moet u elke drie maanden doen. Vaker of minder vaak indien gewenst. U controleert in Google Search Console hoe de mensen uw blog vinden. Daarnaast kijkt u in Google Analytics naar alle data over de blog.

Optimaliseer uw SEO teksten waar nodig

SEO optimalisatie is een continu proces. SEO rankings zijn voortdurend in beweging door de hevige concurrentie in vele branches. Bekijk blogs daarom eens in de zoveel tijd en optimaliseer op basis van de nieuwe inzichten. Constateer waar de concurrentie het beter doet dan u en wat het anders doet dan u. Kopieer niet, maar leer ervan.

SEO en Content Marketing Blogs

SEO tekstschrijver Den Haag

Herman Geertsema is een SEO consultant en SEO tekstschrijver uit Den Haag. Daarnaast is hij de eigenaar van Connect your World, een SEO bureau in Den Haag. Hij is een ervaren freelance SEO specialist en Content Marketeer.

SEO specialist inhuren

Bij Online Marketing Bureau Connect your World kunt u ook een Content marketeer om website teksten te laten schrijven en SEO expert inhuren in de volgende regio’s:

Heeft u een vraag voor ons over SEO teksten schrijven? Of wilt u ons als SEO specialist inhuren? Bel of mail ons. Een website laten bouwen, kan tegenwoordig ook bij ons.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

Teksten laten schrijven – Content Marketing checklist

Kijk eens in deze Content Marketing checklist en verbeter uw website.

SEO checklist – SEO teksten schrijven

Wilt u zelfstandig aan de slag met de SEO optimalisatie van uw website? Maak dan gebruik van onze SEO checklist.

Gratis SEO tools

Op deze website staat ook een lijst met veelal gratis SEO tools. U kunt hiermee al vast een start maken met de SEO optimalisatie van uw website. Uw SEO laten doen is natuurlijk ook een optie.

Infographics laten maken

infographics voor content marketing, Content Den Haag, SEO Den Haag
Infographics trekken aandacht en dat is precies de bedoeling van online marketing

Unieke infographics zijn goud waard voor SEO

Infographics voor Contentmarketing zijn geweldig voor het creëren van nuttige, doelgroepgerichte SEO content. Deze visuele content-stukken maken immers gelabelde content verleidelijk en gemakkelijk voor online gebruikers, die op zoek zijn naar snelle antwoorden op hun vragen. Infographics behoren daarom tot de top-vijf content formats, die worden gebruikt door B2B-marketeers in een content marketing strategie. Studies tonen namelijk aan dat het menselijk brein beelden 60.000 keer sneller verwerkt dan geschreven tekst. In deze blog post volgen vele tips om goede infographics te laten maken.

1. Infographics ontvangen 94% meer views dan platte tekst
2. Goede infographics zorgen voor meer betrokkenheid, leermomenten en conversies
3. Je leert door infographics veel over je potentiële doelgroep
4. Met infographics kan je de verschillen met de concurrentie benadrukken
5. Door call to actions toe te voegen, gaan de conversies omhoog

Geschatte leestijd: 16 minuten

Wat is een infographic?

Bij infographics voor Contentmarketing zijn tekst en beeld één geïntegreerd geheel. Veel mensen zijn visueel ingesteld. Met infographics brengt u de boodschap verder duidelijk en snel over. Vaak wordt er gebruik gemaakt van statistieken, instructies, grafieken en schema’s.

Hoe kunt u een infographics (laten) maken?

Om infographics te laten maken, begint u met het definiëren van uw doel en doelgroep. Verzamel vervolgens relevante data en informatie, die u wilt visualiseren. Schakel een professionele grafisch ontwerper in of gebruik gespecialiseerde tools zoals Canva of Piktochart om uw ontwerp te maken. Werk nauw samen met de ontwerper om ervoor te zorgen, dat de infographic zowel visueel aantrekkelijk als informatief is. Review en bewerk de infographic om fouten te corrigeren en duidelijkheid te verbeteren. Tot slot, publiceer en deel de infographic via geschikte kanalen, zoals sociale media of uw website, om uw boodschap effectief over te brengen.

Waarom zijn infographics belangrijk?

Infographics zijn belangrijk voor het zo goed mogelijk overbrengen van informatie. Als u bijvoorbeeld statistieken wilt delen, die een bepaalde campagne of product promoten, kan de impact verloren gaan, als ze niet op de juiste manier worden gepubliceerd. Opvallende en esthetische infographics zijn namelijk een geweldige manier om de aandacht van potentiële klanten te trekken. Perfect voor degenen, die niet veel tijd hebben, een infographic kan immers complexe gegevens of informatie opsplitsen in licht verteerbare hapklare brokken. Infographics zijn een onmisbaar onderdeel van uw contentmarketingstrategie.

Wat is Content Marketing?

Content marketing is een vaardigheid om nauwkeurig te begrijpen naar welk stukje content of welke informatie uw potentiële doelgroep op zoek is. U moet daarvoor inspelen op deze behoefte met SEO content, die helpt en verband heeft met de aankoop of het gebruik van uw producten en of dienstverlening. Dit soort SEO content biedt u vervolgens aan via een weldoordachte samengestelde mix van online en offline middelen en sociale media. Met Content Marketing trekt u vervolgens klanten aan en bindt u ze aan uw merk.

infographic, infographics voor content marketing

Infographics zijn een zeer goede manier om verhalen te ontvangen

Neem veel gegevens op in uw infographics zoals bijvoorbeeld grafieken of andere Visuals. Goed onderbouwde feiten en cijfers verlenen namelijk autoriteit en geven uw lezer een tastbaar referentiepunt. Infographics zijn ook scan-baar, dus wanneer bezoekers snel informatie nodig hebben, is een infographic een perfecte oplossing. Infographics in uw Contentmarketingstrategie spreken ook Google aan. Zo erg zelfs, dat zoekopdrachten vaak infographics opleveren tussen de beste zoekresultaten.


Infographics ideaal voor visueel ingestelde mensen

De meeste mensen zijn behoorlijk visueel. Veel van de informatie, die naar de hersenen wordt gestuurd, is visueel en wordt sneller door de hersenen verwerkt dan tekst. Daarom kijken de meeste mensen liever naar een infographic om iets te leren dan een lang stuk tekst over hetzelfde onderwerp te lezen.


Bezoekers zien op een website echter niet alle tekst op een webpagina en niet alles wordt gelezen door bezoekers. In feite scannen de meeste bezoekers de webpagina op zoek naar specifieke informatie om aan hun vraag te voldoen en lezen ze niet de volledige berichten. Een infographic stelt bezoekers in staat om sneller door de content te bladeren, zoals eerder vermeld, en het gebruik van een infographic aan het einde van een bericht (wat logisch is omdat de lengte van infographics betekent dat bezoekers vaak niets anders lezen dan de afbeelding) moedigt bezoekers aan om tenminste langs het eerste scherm met tekst te scannen. Zorg er daarom voor, dat uw infographics uw logo en websitelink bevatten, zodat mensen die de infographic vinden, die is gedeeld vanaf een andere website, de kwaliteit van uw werk kennen en uw expertise over het onderwerp herkennen.

Het is een betere manier om de dekking te maximaliseren

Uw bericht is slechts zo effectief als uw vermogen om te delen. En mensen delen graag infographics buiten hun gebruik door andere website-eigenaren. Bezoekers pinnen namelijk infographics op Pinterest, tweeten en re tweeten ze op Twitter, en ze worden vaak gedeeld en / of geliket op Facebook. Door Infographics toe te voegen aan de Content marketing strategie, krijgt u vervolgens meer mogelijkheden om berichten viraal te laten gaan, waardoor uw merkbekendheid toeneemt en de reputatie verbetert.

Extra verkeer naar uw website

Een handige infographic leidt verkeer naar uw website, omdat bijvoorbeeld de shares en links meer gebruikers bereiken op basis van het deelgedrag. Investeren in infographics zorgt verder voor een organische boost van uw zoekmachine SEO rankings met al die backlinks en meer bezoeken aan uw website. Maak u geen zorgen, dat u geen zoekwoorden kunt gebruiken of links kunt insluiten in Infographics of andere SEO optimalisatie technieken kunt gebruiken omdat het afbeeldingen zijn. U vermijdt namelijk de meeste van deze problemen door een HTML-indeling voor infographics te gebruiken en insluitcodes te markeren om hun prestaties bij te houden wanneer ze worden gedeeld op andere websites of sociale media.

Infographics voor content marketing, SEO specialist Den Haag, SEO bureau Den Haag

Hoe pas ik infographics toe op mijn strategie?

Over het algemeen kunt u infographics laten maken, wanneer u content op een samengevatte manier wilt weergeven en informatie gemakkelijk te consumeren wilt maken. Dit kan bijvoorbeeld op vier manieren:

1. Vergelijkingen

Dit is een leuke manier om een ​​parameter tussen twee objecten vast te stellen, wat bijvoorbeeld een product, dienst, resultaat, voordelen of andere kenmerken kan zijn. Als u wilt laten zien, hoe uw bedrijf zich onderscheidt van uw concurrenten, zijn infographics een uitstekend stuk content om dit te doen.

2. Verhalen vertellen

Als u een verhaal vertelt, kunt u vervolgens een heel verhaal maken rond het onderwerp, dat u behandelt. Het maakt het een stuk eenvoudiger om contact te maken met uw publiek door meer gehumaniseerde en gecontextualiseerde content te brengen. Infographic storytelling levert het namelijk allemaal door het publiek bij het verhaal te betrekken.

3. Gegevens weergeven

Dit is een van de meest voorkomende toepassingen voor infographics. Weet u nog dat onderzoek, dat u deed? U kunt de verzamelde gegevens ordenen volgens de hiërarchie van de informatie en de geografische locatie, of u kunt elke fase creëren, die volgens u relevant is voor elk geval. Zorg ervoor, dat de hele infographic gemakkelijk te begrijpen cijfers en gegevens bevat.

4. Samenvatten en onderwijzen

U heeft waarschijnlijk een geweldige tekst gelezen of zelfs geproduceerd. Om het nog waardevoller te maken, kunnen vervolgens afbeeldingen illustreren, waar dat stukje informatie voor staat. Dit is uiterst belangrijk om de hoeveelheid tekst in te korten en het voor mensen een stuk gemakkelijker te maken om te begrijpen wat de auteur probeert te zeggen. Het opleiden van het publiek is namelijk essentieel om betere resultaten te behalen en infographics zijn hier om daarbij te helpen.


Infographics laten maken om uw merkbekendheid te vergroten

U kunt Infographics gemakkelijk omzetten in bijvoorbeeld presentaties, posters, brochures, folders en ander materiaal om uw merk te ondersteunen. Anderen zullen uw infographics ook offline delen. Het herhalen van de Infographic in Contentmarketing op verschillende platforms verbetert zelfs uw merk door herhaling. Omdat Infographics uw logo bevatten en voldoen aan uw visuele identiteit, ondersteunen ze altijd en overal uw marketingcampagnes en communiceren ze uw merkidentiteit. Infographics zijn namelijk een geweldige manier om de merkbekendheid te vergroten, omdat ze zoveel mogelijke doelgroepen op verschillende manieren bereiken.


Met infographics presenteert u content op een aantrekkelijke manier

Infographics werken inderdaad goed om content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Maar hoe creëert u een infographic waar uw doelgroep van houdt? In deze blog post behandelen wij vervolgens een aantal manieren om mooie, resultaatgerichte infographics te maken.

1. Kies een onderwerp

Een Infographic verschilt namelijk van een blogpost. Dat moet u onthouden bij het bepalen van een relevant onderwerp. Het visuele content format is een weergave van feiten en statistieken. Daarvoor heeft u een onderwerp nodig, dat gemakkelijk in kleine delen kan worden opgesplitst. Een opiniestuk kunt u bijvoorbeeld niet omzetten in een infographic.


Denk aan een eenvoudige grondregel: analyseer of het onderwerp kan worden verklaard met behulp van korte, makkelijk verteerbare stukjes content. Zo ja, dan bent u op de goede weg.


Hier zijn enkele tips om een ​​aantal interessante onderwerpen te vinden:
 1. Blader door de infographic ontwerpen van concurrerende bedrijven. Op Pinterest staan bijvoorbeeld duizenden infographics. Let wel op, daar zitten vele goede exemplaren tussen maar ook slechte.
 2. Brainstorm binnen het team en maak daar vervolgens een mindmap van.
 3. Zorg dat uw onderwerp een hoog share gehalte heeft.
 4. Gebruik tools als Google Trends en Buzzsumo om populaire onderzoeks-items en nieuwsitems te achterhalen.
 5. Kies vervolgens een infographic type:
  • Een tijdlijn
  • Een handleiding
  • Een vergelijking
  • Een assortiment van grafieken
  • Een processtroomschema

Zorg ervoor, dat uw infographic een probleem oplost. Doe een snel zoekwoordonderzoek om inzicht te krijgen in de veel voorkomende uitdagingen, waarmee uw doelgroep wordt geconfronteerd.

2. Gegevens verzamelen

U moet onderzoek doen naar het onderwerp om originele en betrouwbare gegevens te verzamelen.

 • Start door alle relevante links in een document te noteren.
 • Vervolgens moet u beginnen met het ophalen van aanwijzingen en trends van elk van deze links.
 • De infographic kan een combinatie zijn van feiten, statistieken en stappen. U kunt de grootte van elk element bepalen, afhankelijk van het onderwerp.
 • Bepaal bij het afronden welke feiten en statistieken er allemaal in de infographic passen.
Recycle uw bestaande content

Audit uw huidige content zoals bijvoorbeeld blogs, whitepapers, video’s en kijk welke de best presterende items zijn. Als er informatie is, die al relevant en interessant is voor het publiek, is een goede strategie om sommige van die content opnieuw te maken in een infographic indeling. Dit is een gemakkelijke en snelle manier om nuttige infographic content te maken, die waarschijnlijk aandacht en betrokkenheid krijgt.

3. Schrijf een creatieve Brief

Het is essentieel om de toon van het ontwerp in te stellen. Denk bijvoorbeeld aan kleuren, lettertypen, de verhaallijn (indien van toepassing) en de grafische weergave. Wat is de sfeer in de infographic? Wordt het bijvoorbeeld goed, grappig of iets anders? Een creatieve korte brief helpt de ontwerper vervolgens om te beginnen met het visualiseren van het ontwerp. Dit gebeurt meestal door het maken van een wireframe.

 • Vergeet als eerste niet om het publiek te beschrijven in bijvoorbeeld persona’s
 • Voeg een paar referentie-infographics toe
 • Elke infographic moet een afhaalmenu bevatten – zeg het maar.
 • Neem tot slot uw merkrichtlijnen op voor het gebruik van de relevante lettertypen, kleuren en logo’s .

De opdracht geeft duidelijkheid over de doelen en doelstellingen van infographics voor Contentmarketing.

4. Ontwikkel een wireframe

Een wireframe helpt u om het ontwerp op papier te zetten en het te visualiseren. Het helpt u verder om het ontwerp in verschillende secties te verdelen. Zorg er daarom voor, dat uw infographic wordt geleverd met een paar basiselementen:

 • Een kop en een introductie
 • Het hoofdgedeelte – inclusief sub-kopjes en de sub-secties
 • De conclusie of een call-to-action
 • De citaten

Het wireframe helpt u om die reden de basis te leggen voordat u aan de slag gaat.

5. Werk aan interactiviteit

In een interactieve ervaring zijn de gegevens, die u uit uw publieksbetrokkenheid haalt, het meest waardevolle stuk. Laten we eens kijken, hoe u interactiviteit kunt toevoegen om zinvolle gegevens te vergemakkelijken. Animaties zijn daartoe een geweldige manier om de aandacht van de gebruiker te vestigen op belangrijke punten of statistieken. Animaties moeten vervolgens subtiel zijn en worden gebruikt om het verhaal te vertellen en het tegelijkertijd mooier en boeiender te maken.

Delen

Geef de gebruiker toegankelijke opties voor het delen van uw content. Door een “deel dit”- of “Tweet dit”-component in uw infographic toe te voegen, moedigt het de gebruiker aan. De kans is daardoor groter, dat hij de content deelt. Test bijvoorbeeld de kennis van gebruikers over het onderwerp met behulp van eenvoudige quizvragen. Dit is ook een leuke manier om ze betrokken te houden bij de content, die u aanbiedt. Zodra deelnemers de infographic hebben gelezen, willen ze meer weten. Bied vervolgens extra middelen om gebruikers betrokken te houden en om ze verder in de trechter te brengen.

6. Werk aan het ontwerp

U kunt kiezen om te werken met een vooraf ontworpen infographic sjabloon of een aangepaste sjabloon te maken. Als de verhaallijn uniek is en ingewikkeld ontwerp vereist, dan is het beter om voor een aangepast ontwerp te gaan. Het doel van een infographics voor Contentmarketing is verder om informatie te vereenvoudigen. Een overzichtelijke lay-out maakt het voor het publiek gemakkelijk om elk element te doorlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: grafieken, diagrammen, tekst en afbeeldingen.

Zes tips

 • Zorg ervoor, dat u het ontwerp in evenwicht houdt met kleuren, plaatsing van tekst en afbeeldingen.
 • Het is beter om de tekst minimaal te houden en het verhaal via visuals te vertellen.
 • Zorg ervoor, dat de lettergrootte van de tekst groot genoeg is om comfortabel te kunnen lezen.
 • U kunt tekens gebruiken om het ontwerp leven in te blazen en het aantrekkelijker te maken.
 • Vergeet niet om royale hoeveelheden witte ruimte weg te laten.
 • De ideale breedte van een infographic ligt tussen 600 en 800 pixels, terwijl de hoogte tussen 2000 en 5000 pixels ligt. De uiteindelijke grootte hangt af van de hoeveelheid content en grafische elementen.
 • Volg de nieuwste trends in grafisch ontwerp om uw ontwerp er eigentijds te laten uitzien.
 • Schrijf een krachtige kop om te beginnen.
 • Laat ruimte over voor citaten voor het einde van de infographic.
 • Zorg, dat het simpel blijft. Iedereen is visueel ingesteld. Als uw vrouw of kinderen deze infographic niet begrijpen, dan snapt niemand hem.

Een goed uitziend, gebalanceerd en publiekgericht ontwerp gaat vervolgens een lange weg in het ophalen van nieuwe volgers en evangelisten voor uw merk en content.

7. Reik uit en promoot

De eerste stap naar het verspreiden van bewustzijn is het plaatsen van de infographic op uw zakelijke blog. Voeg een alinea toe met tekst waarin u het onderwerp introduceert en laat het publiek weten, wat erin staat voor hen.

 • Optimaliseer de infographic post voor zoeken door de relevante metatags toe te voegen.
 • Geef een insluitcode onderaan de infographic zodat bezoekers deze gemakkelijk kunnen delen.
 • Deel de infographic post op uw sociale media-pagina’s en in uw nieuwsbrief.
 • Maak een outreach sjabloon om deze infographic te delen met niche influencers en autoriteitswebsites.

Promotie speelt een cruciale rol in het genereren van verkeer en de infographic’s engagement.

8. Infographics voor Contentmarketing: goede en slechte voorbeelden

Vrijwel iedereen is in staat om een infographic te ontwerpen. Helaas kan niet iedereen een kwalitatief goede en waardevolle infographic maken. Voor een goede infographic is dit belangrijk:

 • De infographic heeft een eenvoudig ontwerp. De infographic geeft een duidelijk gevoel van orde en balans. Op deze wijze is het lezen van de infographic prettig voor de ogen.
 • Het heeft een logische flow die gemakkelijk te volgen is. Het heeft een leesbare lettergrootte voor de tekst.
 • Het richt zich op de behoeften van de doelgroep. Het bombardeert of overweldigt lezers niet met onnodige gegevens of informatie zonder enige waarde. Het doel is om extra waarde toevoegen.

  Een inferieure infographic:
 • richt zich niet op een specifieke doelgroep.
 • ontbreekt het aan voldoende en betrouwbare gegevens.
 • is niet origineel en u vertrouwt op sjablonen en afbeeldingen die gratis online beschikbaar zijn.
 • ontbreekt het aan een duidelijk marketingplan of strategie.
 • voegt toevallige elementen samen, in één zone van de infographic.
 • past een kleine letter toe, die te moeilijk te lezen is.
 • maakt gebruik van slechte grafische elementen, die afleiden en geen visuele flow of hiërarchie tot stand brengen.

8. Belangrijkste leermomenten en Conclusie

Het doel van Infographics laten maken is om het publiek te informeren en te entertainen. Het visuele content-formaat helpt beiden. Infographics voor Contentmarketing brengen merk gerelateerde content tot leven en maken deze meer deelbaar. Het format verbetert de tijd op de site, haalt backlinks op en helpt bij het verbeteren van de zoekresultaten. Dus, staat u in de startblokken om een ​​ontzagwekkende infographic voor uw bedrijf te maken?


Leermomenten infographics

 • Kies een boeiend onderwerp
 • Voeg ten eerste navigatie toe
 • Plaats vervolgens een call to action
 • Citeer uw bronnen
 • Gebruik een pakkende titel en beschrijving om te delen
 • Houd Visuals eenvoudig en verteerbaar
 • Kies voor effectieve datavisualisatie
 • Beperk tekst tekst tot een minimum
 • Contentstroom maken
 • Creëer Visuals, die kunnen worden verkleind voor mobiel
 • Trek de aandacht met animaties
 • Voeg quiz vragen toe
 • Maak content gemakkelijk deelbaar
 • Deel als laatste eventuele aanvullende relevante items

Infographics voor Content Marketing tools


SEO en Content Marketing Blogs

SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is de eigenaar Connect your World, een SEO bureau in Den Haag. Hij is een ervaren freelance SEO specialist en Content Marketeer.

Connect your World is als SEO en Content Marketing bureau ook actief in de volgende regio’s:

Heeft u een vraag over het maken van Infographics? Of wilt u ons als SEO specialist inhuren of als Content Marketeer om goede SEO content te maken? Bel of mail ons. Naast infographics zou u ook whitepapers kunnen maken om klanten naar binnen te trekken.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

Content Marketing checklist

Lees deze Content Marketing checklist eens door en verbeter daarmee de vindbaarheid en zichtbaarheid van uw website.

Engaging content voor SEO maken

Content Strategie, engaging content, Content Marketing, Content is King, SEO Content

Content in SEO: de doelgroep is leidend

In 2024 draait alles nog steeds om relevante en actuele goede Content in SEO. Als u uw Online Content Marketing wilt verbeteren en een echte ROI wilt zien, moet u voorbeelden uit de praktijk gebruiken, die hen echt ten goede komen. SEO Content, die hoog scoort, die verkeer en leads genereert. Goede content, die in de eerste plaats altijd op de gebruiker gericht is. Dit is de reden, waarom de tips voor SEO content van vandaag in 2024 allemaal verwijzen naar u de lezer. Omdat, wanneer u op de juiste manier voor de juiste mensen schrijft, uw content naar een hoger level gaat.

Geschatte leestijd: 15 minuten

Spreek de taal van de gebruiker

Met andere woorden: wees relevant en persoonlijk. Geef antwoord op de vraag, `Welk probleem lost u op voor de lezer?’ Overweeg het volgende om aansluiting te vinden bij uw (potentiële) gebruikersgroep:

Demografie

Demografische gegevens bepalen hoe iemand communiceert. Ze geven u ook aanwijzingen over de interesses en dagelijkse routine van uw publiek. Gebruik deze informatie om op persoonlijk niveau met hen in verband te staan. Als u bijvoorbeeld over financiën schrijft, kijk dan naar de functietitel van uw gebruiker. Een hogere functie is meer geneigd om vakjargon te gebruiken dan een instapfunctie.

Hoe ze content verteren

Analyseer aan welk content format uw publiek de voorkeur geeft: sociale media, blogs schrijven, infographics laten maken enz. Bekijk uw gegevens en noteer uw meest populaire content.

Uw merk

Hoewel het nodig is om met uw lezers om te gaan, moet u ook zichzelf zijn. Pas uw eigen taal toe op de content strategie van uw website. Implementeer uw waarden in al uw web content en gebruik persoonlijke ervaringen en humor. Uw lezers willen u ook leren kennen.

Zoekintentie (SEO search intent)

Het Google algoritme ontwikkelt zich elk jaar een stukje verder. Google probeert steeds beter te begrijpen, waar iemand naar op zoek is bij het intikken van een bepaalde zoekopdracht in de zoekmachine. Ze slagen er steeds beter om de zoekintentie van de gebruiker te begrijpen. Een uitgebreide zoekwoorden analyse is daarom super belangrijk.

Wat is SEO search intent?

SEO – search intent, ook wel zoekintentie of gebruikersintentie genoemd in de context van zoekmachineoptimalisatie (SEO), verwijst naar het primaire doel of doel achter de online zoekopdracht van een gebruiker. Het begrijpen van de zoekintentie is cruciaal voor SEO-professionals en website-eigenaren, omdat het hen helpt content te creëren en hun websites te optimaliseren om gebruikers de meest relevante informatie of oplossingen te bieden op basis van wat ze zoeken.


NB: Do you prefer to read in English? Surf to a step by step content optimization guide.

Content SEO. Content strategy

1. Gerichte SEO zoekwoorden voor de juiste mensen

Uw SEO content zal niet de juiste mensen bereiken, als u deze niet kunt optimaliseren met doelgerichte SEO zoekwoorden.

Wat zijn ‘gerichte zoekwoorden’?

Dit zijn sleutelbegrippen en -zinnen waarvoor uw doelgroep niche actief zoekt. Om deze te vinden, moet u eerst begrijpen, wie uw doelgroep segmenten zijn. Welke informatie hebben ze nodig? Waarom hebben ze die informatie nodig? Welke Google zoekwoorden en longtail keywords ze gebruiken om de juiste content te vinden? Dit lijkt misschien veel, maar het is echt niet veel als u het opsplitst in een paar activiteiten:

Publieksonderzoek: identificeer het type publiek, dat volgens u wil / nodig heeft wat u aanbiedt. Zoek dan waar ze online samenkomen en spreek met hen. Bekijk ze en bereken hun persoonlijke gewoonten, voorkeuren, demografische gegevens en statistieken.
Zoekwoordonderzoek: vind relevante, winstgevende Google zoekwoorden die betrekking hebben op uw expertise, uw producten / diensten en de zoekintentie van uw publiek.
Thema onderzoek: bedenk content thema’s op basis van de doelgerichte zoekwoorden, die u heeft ontdekt en wat uw publiek wil leren of weten.

2. Bepaal het type content, dat u wilt creëren

Het is altijd slim om een ​​verscheidenheid aan content beschikbaar te hebben voor uw doelgroep. Door de diversiteit aan content kunt u een beroep doen op verschillende segmenten van uw doelgroep. Hier zijn enkele soorten SEO content, die u zou kunnen gebruiken op uw website:

 • Artikelen: Nieuwswaardige stukjes van geschriften die u bijvoorbeeld ook in een krant of tijdschrift zou kunnen lezen.
 • Blogberichten: Artikelen tussen 1000 en 1500 woorden scoren doorgaans hoger dan andere, omdat ze lezers op pagina’s houden voor een langere tijd. Het gebruik van rubrieken en het creëren van goed leesbare teksten ​​met duidelijke antwoorden op vragen kan ook helpen bij het rangschikken.
 • Gidsen en Pijlerpagina’s: Deze artikelen zijn moeilijker te maken dan een blog post. U probeert hierin een meer betrokken vraag te beantwoorden. Deze SEO content kan in één blogpost worden geplaatst of in meerdere pagina’s worden gescheiden.
 • Infographics: Deze content is geweldig voor het vastleggen van een publiek, dat meer wordt gedreven door beeldmateriaal. De tekst in een willekeurige infographic is niet “crawlbaar”, omdat het een afbeelding is. Dus gebruik Alt tekst en koppel deze aan een begeleidende blogpost of gids om de SEO waarde van deze content te maximaliseren.
 • Video’s: vergelijkbaar met infographics, maar ze kunnen niet worden ‘gecrawld’. Video’s maak in samenhang met een informatieve blogpost of een SEO vriendelijke kop.

Deze lijst is niet uitputtend, omdat er tal van andere soorten content zijn. U kunt ook veel van de bovenstaande content types combineren.

3. Focus op leesbaarheid van uw SEO content

SEO content heeft een aantal dingen, die ervoor zorgen, dat deze content naar de top van de SERP’s schiet. Deze content is namelijk ongelooflijk leesbaar. Wanneer uw doelgroep op uw link klikt, zorgt elk afzonderlijk element op de pagina ervoor, dat ze blijven en het lezen. En wanneer ze blijven en lezen, gaat uw pagina er geweldig uitzien voor Google. Het geeft aan: “Hé, deze pagina is relevant voor de zoekopdracht!

De gebruiker heeft de informatie gevonden waar ze naar op zoek was! Dat signaal wordt ‘dwell-tijd’ of ‘time on site’ genoemd of, de hoeveelheid tijd, die verstrijkt tussen het moment waarop u op een zoekresultaat klikt en het punt waarop u terugkeert naar de resultatenpagina.

Leesbaarheid zorgt voor een langere verblijftijd / time on site

Leesbaarheid draagt ​​bij aan langere verblijftijden. Met de volgende aandachtspunten krijgt u leesbare SEO content:

 • Helderheid
 • Organisatie en structuur
 • Logica en eenvoud

U moet op een begrijpelijke manier alle soorten informatie overbrengen aan uw doelgroep. En als uw content begrijpelijk is voor meer mensen, zullen meer mensen langer blijven. Dit is namelijk zeer gunstig voor uw SEO rankings en voor dat u het weet, staat u bovenaan in Google. Content en SEO zijn dus sterk met elkaar verbonden. Zonder goede engaging content komt u nergens met SEO.

SEO content, Content SEO

4. Ga dieper in op de inhoud van uw SEO content

Een grote SEO optimalisatie trend voor 2024 is het creëren van content, die dieper en verder in een onderwerp gaat. Dit werkt voor hogere SEO rankings omdat, volgens de digitale marketeer Eric Enge, Google “haar focus” op de kwaliteit van de content intensiveert. Dus, hoe gaat u aan de slag om diepgaandere content te maken?

 • Schrijf content in lange vorm met meer dan 2500 woorden.
 • Verken onderwerpen met veel verschillende facetten en invalshoeken.
 • Schrijf ultieme gidsen.
 • Ga verder dan onderzoek op niveau. In plaats van een vluchtige Google zoekopdracht kunt u Google Scholar of branchepublicaties proberen om nieuwe gegevens en onderzoeken te vinden.
 • Zoek voor de unieke prikkelende invalshoek.

5. ‘SEO website snelheid’ verbeteren

Een eenvoudige manier om uw SEO content te verbeteren in 2024 is het verbeteren van de website snelheid. Help uw pagina’s en SEO content volledig te laden en sneller weer te geven. Hoe langzamer uw website snelheid, hoe ongeduldiger uw gebruikers. Volgens een BBC News-rapport wacht de helft van de kopers niet langer dan 3 seconden om een ​​winkelpagina te laden.

6. In levendige Content SEO investeren

Volgens onderzoek van Skyword genieten artikelen met relevante afbeeldingen 94 procent meer weergaven, dan artikelen zonder website afbeeldingen. Dat komt omdat we letterlijk geprogrammeerd zijn om beelden op te merken en erop te reageren. De impact van het invoegen van goed ontworpen, hoogwaardige afbeeldingen in uw content is echter veel groter dan, dat u een paar willekeurige, overmatig gebruikte stockfoto’s invoert. Uw content zal er meer samenhangend, professioneel en gezaghebbend uitzien met de juiste afbeeldingen, dus het is een goed idee om hier in te investeren voor betere SEO optimalisatie.

7. Geef de feiten weer en citeer ze op de juiste manier

Tegenwoordig maakt internet het voor bijna elke “expert” gemakkelijk om bizarre claims te maken zonder ondersteunende gegevens. Dat betekent, dat degenen die wel ondersteunende feiten, bronnen en gegevens in hun content leveren, zich gemakkelijk ten goede zullen onderscheiden.


De sleutel voor betrouwbare SEO content is: onderzoek!


8. Content formatteren voor uitgelichte fragmenten

Uitgelichte fragmenten krijgen de laatste tijd veel aandacht in de SERP’s. Deze kleine informatieblokken worden mogelijk weergegeven op een resultatenpagina, wanneer een gebruiker een vraag stelt, volgens Google. Zoals u ziet, krijgen aanbevolen fragmenten de eerste plaats bovenaan de pagina. Bovenaan Google is een zeer gewilde plek om te zijn. Dat komt omdat de aanbevolen fragmenten feitelijk het verkeer van de nummer 1-plek stelen, volgens een studie van Ahrefs. Om de kans te vergroten, dat uw content wordt ‘afgeknipt’ voor een aanbevolen fragment, zijn er een paar tactieken die u kunt proberen:

 • Vragen in uw content beantwoorden
 • Maak uw content van de hoogst mogelijke kwaliteit
 • Gebruik genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens
 • Neem veel Stats en gegevens op
 • Structureer uw content logisch

9. Wees de SEO specialist of de Content Marketeer

Wees de SEO expert of specialist in welke branche dan ook. Tegenwoordig hecht Google meer dan ooit waarde aan autoriteit. Het auteurschap van de content kan cruciaal zijn. Reputatie is belangrijk. Volgens de recent bijgewerkte richtlijnen voor de evaluatie van zoekkwaliteit van Google dragen de maker van de content en de geschiedenis van die persoon bij aan de kwaliteit van een pagina.

Reputatiegegevens omvatten het volgende:

 • Ervaring van de eerste persoon. Dat wil zeggen, u heeft meer dan 10 jaar gewerkt en een baanbrekend onderzoek gepubliceerd. Of u bent een ervaren (SEO) tekstschrijver en heeft veel verhalen gepubliceerd met een groot aantal lezers.
 • Wat zegt het wijdere web over u. Denk bijvoorbeeld aan beoordelingen, forumdiscussies, biografieën van auteurs, nieuws en Wikipedia-artikelen.

Hiertoe zijn het toevoegen van een ‘Over mij of Over ons pagina‘ op uw website en de biografie pagina’s van uw auteur essentieel voor reputatie opbouw. Vergeet niet bio´s te maken voor al uw mogelijkheden voor bloggen bij uw gasten.

10. Pakkende Content SEO door origineel onderzoek

Origineel onderzoek fungeert als een enorme magneet voor SEO-content. Wanneer u nieuwe statistieken, studies, informatie of onderzoeksresultaten integreert in uw stukken, creëert u talloze mogelijkheden voor anderen om ernaar te linken en uw bevindingen te citeren. Het spreekt bijna voor zich dat onderzoek een krachtige manier is om de SEO-prestaties van uw content te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een casestudy die gebaseerd is op het succes of de mislukkingen van uw merk, want beide bieden waardevolle leermomenten. Verdiep u in uw branche en deel de resultaten van uw onderzoek. Analyseer uw eigen gegevens en statistieken en deel de inzichten die u daaruit heeft verkregen.

11. Content en SEO – Bereid en bereik doelen

 • Wilt u de conversies verhogen?
 • Wilt u een merkbelang vestigen of uw bedrijf over het algemeen bewust maken?

Goede Content creëren en SEO optimalisatie inspanningen moeten u helpen deze mijlpalen te bereiken. Neem de tijd om bruikbare doelen te stellen en maak een strategie voor hoe uw content u kan helpen deze te bereiken. Als u bijvoorbeeld uw Webinars wilt pushen om het belangrijkste aantrekkingspunt voor uw publiek te worden, moet u de woordenschat en de headline, die eraan is gekoppeld optimaliseren om klanten aan te trekken en te behouden. U kunt vervolgens bijhouden hoe succesvol uw content inspanningen zijn met behulp van site search analytics, die gerelateerd is aan uw Webinar. Dus een conversie bereiken doet u op twee manieren

Wees specifiek

Wat ziet er beter uit?

“Meld u nu aan” of “Download uw gratis gids”?

De eerste optie is generiek. Lezers vragen zich misschien af ​​waarvoor ze zich aanmelden. Maar de tweede optie vertelt hen wat ze downloaden, en ze weten dat het gratis is. Vraag uzelf af wat uw publiek ten goede komt van uw Call To Action CTA en gebruik deze in uw exemplaar.

call to action

Content en SEO – Wees relevant

Algemene call-to-actions, zoals delen op sociale media en opmerkingen, kunnen voor alle SEO content worden gebruikt. Een specifieke call to action moeten echter betrekking hebben op uw artikel. Een voorbeeld van een specifieke call to action CTA is het aanmelden voor uw online cursus. Wat de volgende stap ook is, maak het persoonlijk en herkenbaar voor uw lezers. U moet ook uw Call to action’s analyseren om ze te optimaliseren. U kunt dit doen met analyses en A/B testen.

12. De lengte van de post telt

Grootte maakt uit. Veel onderzoeken en enquêtes tonen aan, dat langere berichten beter presteren in zoeken, sociaal (ze zijn meer deelbaar, sympathiek) maar ook in verschillende publicatieplatforms, zoals LinkedIn posts of buzzfeed. Veel mensen vragen, hoe langer hoe beter, maar hoe lang moet een blog zijn? Het eenvoudigste antwoord is om op Google naar vergelijkbare artikelen te zoeken en het aantal woorden te tellen van elk blogbericht, dat op de eerste pagina van Google wordt weergegeven. Dit is misschien geen wetenschappelijke manier om de ideale woordlengte voor uw onderwerp te vinden, maar het is een gemakkelijke manier om erachter te komen wat Google wil. Bereken het gemiddelde aantal woorden en maak uw artikel langer en inzichtelijker. Doe dit wel op voorwaarde, dat dit logisch is en dat u iets meer te vertellen heeft dat echt waarde toevoegt aan de content, die er al is.

Redactiekalender, Content, SEO content, SEO content schrijven

13. Redactiekalender ontwikkelen

Het maken van content voor SEO kan arbeidsintensief zijn. Daarom is het essentieel om een ​​SEO en Content Marketing Strategie te hebben voor wanneer en hoe u de content gaat maken. Met een redactiekalender kunt u een tijdlijn voor het maken van content ontwikkelen en een locatie hebben voor het opslaan en organiseren van uw content. U kunt van tevoren SEO content plannen en zelfs voorafgaand onderzoek doen naar relevante trefwoorden en zinsneden, die u in uw schrijven kunt opnemen. Hier zijn een paar tips om aan de slag te gaan:

 • In plaats van vanuit het niets een redactionele kalender te maken, moet u een sjabloon gebruiken en aanpassen aan uw behoeften. Velen zullen een echte kalender en spreadsheets bevatten om content ideeën en relevante links op te slaan.
 • Geef uzelf altijd voldoende tijd om content te creëren en passend onderzoek uit te voeren.
 • Categoriseer uw content op onderwerp of type. Dit maakt het gemakkelijk om te zoeken naar wat u nodig heeft.
 • Voeg een categorie toe voor potentiële zoekwoorden en tags. Dit maakt het onderzoek eenvoudiger. Omdat u de termen en zinsdelen, die u wilt gebruiken al hebt bepaald.

SEO webteksten laten schrijven

Het is mogelijk dat uw schrijfvaardigheden niet optimaal zijn. Zoals Socrates ooit stelde: “Ware wijsheid is beseffen dat je niet alles weet.” Het schrijven van teksten voor websites is een specialistisch vakgebied met zijn eigen regels en conventies. Bovendien heeft de auteur een levenslange toewijding aan boeken, communicatie en schrijven. Het is algemeen bekend dat oefening de kunst verfijnt en uw taalvaardigheid verbetert. Daarom is het verstandig om een SEO-tekstschrijver in te huren die voor u SEO-webteksten kan creëren.

SEO optimalisatie en Content Marketing Blogs

Content Marketeer Den Haag

Herman Geertsema is een freelance SEO specialist en SEO tekstschrijver uit Den Haag. Verder is hij de eigenaar van Connect your World, een SEO bureau in Den Haag. Herman is een ervaren SEO tekstschrijver en SEO consultant.

SEO specialist inhuren

Online Marketing Bureau Connect your World voert opdrachten uit in de hele Randstad, namelijk in de volgende regio’s:

Wilt u een SEO tekstschrijver of SEO expert inhuren om lokale SEO fouten te voorkomen? Of heeft u gewoon een vraag? Bel of e-mail ons. We starten met een gratis SEO scan.

SEO tarieven

Content Marketing checklist

Met deze Content Marketing checklist maakt u een goede website met hoge SEO rankings en kunt u uitstekende SEO content schrijven.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

Webteksten schrijven [plan van aanpak]

SEO bureau Den Haag, SEO Den Haag, SEO specialist Den Haag, SEO tekstschrijver Den Haag

Goede webteksten zijn in balans

Bij het schrijven van SEO webteksten voor uw website dient u rekening te houden met vele factoren. Ten eerste moet de tekst goed leesbaar zijn en natuurlijk aanvoelen. Ten tweede is Google een machine met een algoritme. Met behulp van dit algoritme bepaalt Google op welke positie uw website wordt gerangschikt ten opzichte van de websites van uw concurrentie. Door een webtekst goed te optimaliseren, kunt u Google helpen met het begrijpen van de webtekst. Het belang van goede content is daarom groot. Content is King!

Webteksten laten schrijven

Dit betekent, dat u webteksten SEO vriendelijk moet schrijven. Let op, ten alle tijden mag dit niet ten koste gaan van de leesbaarheid van deze webteksten. Bij het gebruik van de SEO Yoast Plugin in WordPress is het ultieme doel niet om zo veel mogelijk groene balletjes te krijgen. Het is louter een checklist om zo goed mogelijke webteksten te schrijven.

Geschatte leestijd: 15 minuten

Content strategie

Voordat u gaat schrijven, is het van belang om een goede content strategie op te zetten. In de content strategie achterhaalt u de doelen van uw organisatie of bedrijf. U bepaalt met uw team, welke kant u op wilt en hoe u met waardevolle goede content uw doelen zou kunnen bepalen. Een content strategie opzetten is niet het onderwerp van deze blog. In deze bijdrage krijgt u tips, hoe u goede leesbare en SEO vriendelijke webteksten kan (laten) schrijven.

Wat zijn SEO webteksten?

SEO webteksten zijn teksten, die zijn geoptimaliseerd voor zoekmachines (SEO staat voor Search Engine Optimization). Het doel van deze teksten is om een website beter vindbaar te maken in zoekmachines zoals Google. Wanneer mensen zoekopdrachten invoeren in zoekmachines, is het de bedoeling dat de webpagina’s met deze geoptimaliseerde teksten hoger worden weergegeven in de zoekresultaten. Hierdoor hebben ze meer kans om bezoekers aan te trekken.

Wat is SEO copywriting?

Copywriting for SEO is de kunst en wetenschap van het vinden van een balans tussen content, die overtuigt en content die Google kan vinden/begrijpen. SEO copywriting gebeurt om te overtuigen, te converteren en te verkopen. Goede content krijgt klikken, wordt gedeeld via sociale media, geopend en gelezen. Deze SEO content zorgt voor een langere ‘time on site‘. Dat is een belangrijke SEO ranking factor. 

Waarom is content King?

Content is King, omdat het de kern vormt van elke succesvolle marketingstrategie, waarbij het de aandacht van de doelgroep trekt en vasthoudt. Goede content bouwt merkbekendheid en vertrouwen op door waardevolle, relevante en consistente informatie te bieden. Het verbetert de SEO-rangschikking, waardoor bedrijven beter vindbaar zijn in zoekmachines. Content stimuleert engagement en interactie, wat leidt tot een grotere betrokkenheid van klanten en volgers. Het ondersteunt leadgeneratie en conversie door potentiële klanten door de verkoopfunnel te begeleiden. Ten slotte versterkt sterke content de autoriteit en geloofwaardigheid van een merk, wat resulteert in langdurige klantrelaties.

SEO vriendelijke webteksten schrijven, hoe doet u dat?

1. Controleer uw onderwerp op potentieel

Hoe hoger het ranking potentieel van uw onderwerp, hoe beter uw investeringsrendement. Slechts enkele van die onderwerpen zullen de capaciteit hebben om in de zoekresultaten te worden gerangschikt en organisch verkeer te genereren. Zorg ervoor, dat u uw tijd voor het schrijven van webteksten niet verspilt aan nutteloze onderwerpen. Controleer ze op deze mogelijke potentiële indicatoren:

Zoekvolume

Zoek uit of het door u gekozen onderwerp daadwerkelijk in trek is bij uw potentiële doelgroep. Om dit te doen, neemt u uw hoofd-zoekwoord en checkt u dit via de Zoekwoordplanner.

Zoekwoordplanner

Laten we voor deze oefening aannemen, dat u een artikel wilt schrijven over de ‘beste racefietsen’. Om het zoekvolume van dit onderwerp te controleren, gaat u naar:

Google Ads> Tools en instellingen> PLANNING> Zoekwoordplanner

Daar zou u het onderwerp in de zoekvolume controle invoeren en zoekvolume bereiken voor uw onderwerp en andere vergelijkbare onderwerpen ophalen. Het voordeel van de Zoekwoordplanner is, dat deze een heleboel alternatieve zoekwoorden ideeën biedt. Op deze manier kunt u controleren of uw zoekwoordvariant inderdaad het meest wordt gezocht. U kunt vervolgens overschakelen naar een andere variant, als dat niet het geval is. 

Stijgende populariteitstrend

Bij SEO website teksten (laten) schrijven is een van uw doelen om een ​​pagina te maken, die u gedurende een lange periode verkeer zal blijven opleveren. Daartoe is het belangrijk om een ​​onderwerp te kiezen, dat ofwel in populariteit zal toenemen of in ieder geval in de nabije toekomst populair zal blijven. Voor de meeste onderwerpen kan hun levensduur worden bepaald met gezond verstand. Maar als u voorzichtig wilt zijn, kunt u de populariteit van het onderwerp beoordelen door het in Google Trends in te voeren.

Google trends, trending topic, webteksten schrijven

Wat u niet in Google Trends wilt zien, is een onderwerp met een consistente neerwaartse trend. Zo neemt de interesse in ‘Adobe Photoshop’ al jaren af ​​en blijkt duidelijk uit de grafiek, dat het nu geen goed moment is om nog een Photoshop gerelateerd stuk content te maken. En wat u absoluut niet wilt zien, is een onderwerp met een bijzondere interesse en een vlakke lijn aan beide kanten. Een goed voorbeeld is elk nieuw onderwerp of een tijdelijk fenomeen, zoals een ‘jo-jo’.

Gunstige SEO rankingkansen

De laatste vraag bij het controleren van een onderwerp is of u kans heeft om op de eerste pagina met zoekresultaten te komen. Het antwoord hangt af van de kracht van uw concurrenten, wat kan worden beoordeeld door naar twee dingen te kijken: hun backlink profielen en de kwaliteit van hun SEO content.

Linkbuilding profiel

Hoe meer kwalitatief goede SEO backlinks uw concurrenten hebben, hoe moeilijker het zal zijn om ze te overtreffen. In uw SEO software tool kunt u bij een lijst met concurrenten vaak zien, wat hun individuele moeilijkheidsscores, pagina domein autoriteit scores en aantal backlinks is.

In het bovenstaande voorbeeld heb ik de SEO rangschikkings moeilijkheid voor het onderwerp ‘beste racefietsen’ gecontroleerd en het lijkt erop, dat de concurrentie erg sterk is. Op twee na hebben alle concurrerende websites tienduizenden SEO backlinks. Dit betekent, dat het erg moeilijk zal zijn om ze te overtreffen zonder een vergelijkbaar backlink profiel.

SEO Content kwaliteit

Dit is waar u uw eigen oordeel zou moeten gebruiken – google uw onderwerp en controleer of een van uw concurrenten kwetsbaar is in termen van content kwaliteit. Zaken waar u op moet letten, zijn optimalisatie van fragmenten, actualiteit, volledigheid en andere gebieden, waarvan u denkt dat u het beter kunt doen. Om uw verder te helpen, schreven wij ook de blog post: SEO teksten schrijven voor dummies.


2. Onderscheidende SEO webteksten schrijven door onderzoek en analyseren content van concurrenten

Als u uw concurrenten wilt overtreffen, moet uw content duidelijk minstens zo goed zijn als die van uw concurrenten. Daarom is concurrentieonderzoek de beste plaats om te beginnen bij het schrijven van nieuwe SEO webteksten. Hier zijn enkele van de content oplossingen, die u kunt lenen van uw concurrenten:

Wat is Zoekintentie? – SEO Search intent

Zoekintentie verwijst naar het type content, dat mensen verwachten te zien, wanneer ze specifieke zoekopdrachten gebruiken. Afhankelijk van de manier waarop de zoekopdracht wordt geformuleerd, verwachten gebruikers een gids, een lijst, een cataloguspagina of een ‘product pagina’ te zien. Het is zeer onwaarschijnlijk, dat u voor elke zoekopdracht zou kunnen rangschikken, als uw content niet overeenkomt met de bedoeling. De beste manier om te begrijpen, wat voor soort content voor uw onderwerp wordt verwacht, is door te kijken naar de content, die al door Google wordt aangeboden. Daar bedoelen wij mee de SEO content van uw concurrenten. Als de meeste resultaten voor uw onderwerp gidsen zijn, kunt u beter geen gids schrijven. Als de meeste resultaten lijsten zijn, kunt u beter geen lijst schrijven. Een blog of een video zou dan een optie kunnen zijn.

SEO skycraping

Om ervoor te zorgen, dat uw SEO content concurrerend is, moet het een van de meest uitgebreide stuk content zijn. Het moet het onderwerp vanuit het grootste aantal invalshoeken behandelen. Om dit te bereiken, moet u het onderwerp eerst vanuit alle invalshoeken van uw concurrenten behandelen. Daarop bedenkt u dan een paar eigen invalshoeken. Dit is wat SEO specialisten een skyscraping techniek noemen.

Content strategie

De manier waarop wij het doen, is dat wij alle 10 de hoogste pagina’s over ons onderwerp openen en kopieren al hun segmentkoppen (H2’s) in mijn concept. Vervolgens verwijderen wij vergelijkbare koppen, rangschikken we de resterende koppen in een logische volgorde en blijven wij achter met een ‘content overzicht’, dat alle gespreksonderwerpen van alle concurrenten bevat.

Aantal woorden van het stuk content

Een andere manier om uw SEO content te vergelijken met die van uw concurrenten is door middel van de lengte van de content. U kunt het gemiddelde aantal woorden van concurrerende content stukken gebruiken als een indicator voor hoe grondig hun SEO teksten zijn. Als hun stukken aanzienlijk langer zijn dan die van u, dan hebt u misschien enkele details gemist. Het laatste, dat u van uw concurrenten kunt lenen, zijn de SEO zoekwoorden, die ze in hun content hebben gebruikt. En hoewel exact overeenkomende Google zoekwoorden tegenwoordig niet zo belangrijk zijn als in het verleden, moet u er toch op zijn minst enkele van gebruiken. Zo weet Google nog beter, waar uw content over gaat.


3. Schrijven voor internet – Leer simpel schrijven

Met een online artikel wilt u meestal een grote doelgroep bereiken. Daarom is het belangrijk, dat u op zo’n manier schrijft, dat de meeste mensen begrijpen, wat u hebt geschreven. Dit betekent, dat u moet schrijven op Leesniveau B1. Op deze manier begrijpt 80% van de lezers de webteksten op uw website.

Hoe bouwt u een webtekst op voor B1 niveau?

 • Kijk goed naar de toegevoegde waarde van uw webtekst en biedt alleen de informatie aan, die de lezer nodig heeft.
 • Start met de hoofdboodschap.
 • Schrijf alinea’s van maximaal 10 tot 15 zinnen of ongeveer 100 woorden. Zorg ervoor, dat de alinea’s de hoofdboodschap ondersteunen.
 • Zet boven de alinea’s duidelijke tussenkopjes (H2- H6 koppen), die aangeven waarover de alinea gaat.
 • zorg voor voldoende witruimte en gebruik opsommingen.

Wat zijn de taal voorwaarden voor een webtekst op B1 niveau?

 • Maak zinnen met een gemiddelde zinslengte van liefst 10 en, maximaal 15 woorden.
 • Schrijf in actieve zinnen. Kijk in elke zin of u het woord ‘worden’ kunt laten vervallen. Deze blog wordt geschreven door Herman Geertsema leest veel minder prettig als Herman Geertsema schrijft deze blog. Een goede balans tussen actieve en passieve zinnen komt de leesbaarheid van uw website teksten ten goede.
 • Gebruik alleen woorden, die veel voorkomen, niet te lang zijn en een letterlijke betekenis hebben.  
 • Voeg alleen vakjargon toe als de doelgroep, dat van u verlangt en verwacht. Kent uw lezer het jargon niet, geef dan uitleg.
 • Vermijd een vage webtekst. Schrijf niet, dat iemand tijdig moet laten weten of hij of zij bij een bijeenkomst aanwezig is. Tijd is namelijk een rekbaar begrip. ‘Laat voor 30 maart weten of u erbij bent’, is een stuk concreter. 
 • Gebruik veel verwijswoorden, zoals ‘maar’, ‘want’ en ‘dus’. Dit helpt de lezer om de rode draad in de tekst te volgen en conclusie en gevolgtrekkingen te duiden.

4. Zoekwoordenonderzoek is de basis

Een zoekwoorden onderzoek is voor twee dingen van belang. Ten eerste zal u als schrijver van SEO webteksten de terminologie van uw doelgroep moeten achterhalen. U wilt, dat uw artikel gelezen wordt en daar zal u de potentiële lezers een beetje bij moeten helpen. Ten tweede wilt u een artikel schrijven met een unieke invalshoek. Er is best veel content beschikbaar. Schrijf daarom iets nieuws en ga in op nieuwe ontwikkelingen. Of schrijf een opinie artikel waar anderen op kunnen reageren. Een zoekwoorden onderzoek of onderzoek in Google trends kan u op weg helpen met het schrijven van goede unieke SEO webteksten.

Longtail keywords gebruiken

Ook online heeft u te maken met grote concurrentie. Daarnaast is er ook nog eens heel veel content. Er zijn inmiddels miljoenen websites en miljarden blogs. Door gebruik te maken van longtail keywords kunt u als kleine of middelgrote ondernemer de concurrentie aan met grote ondernemingen. Longtail keywords bestaan vaak uit meerdere woorden op een rij. Denk bijvoorbeeld aan ‘de beste kapper in Den Haag’ of de ‘goedkoopste loodgieter in Amsterdam’. Google gebruikers, die dit soort combinaties intikken, zijn vaak sneller bereid om tot actie over te gaan en uw product of dienst aan te schaffen.


5. Schrijven voor internet – Pak de aandacht en houdt hem vast

Het is bijzonder lastig om de aandacht van iemand die online is, vast te houden. Websitebezoekers hebben vaak weinig geduld en zijn zo weer vertrokken van uw website. Zorg daarom dat uw SEO webteksten goed scanbaar zijn. Op die manier kan een lezer snel zien waar een artikel over gaat en heeft u zijn of haar aandacht te pakken. Maak gebruik van een pakkende en uitdagende titel. Soms moet u de boel een beetje prikkelen om de aandacht te trekken. Daar is niets mis mee, mits u de lezer niet compleet voor de gek houdt.


6. Zet uw belangrijkste content bovenaan

Website teksten starten vaak nog met een inleiding met vervolgens een uitleg. En dan tot slot in de conclusie staan de belangrijkste bevindingen. Draai dit om. Een websitebezoeker neemt daar de tijd niet voor. Door deze opzet verlies u lezers.


7. Webteksten SEO vriendelijk maken

Google wordt steeds slimmer in het herkennen van de content in SEO webteksten. U kan Google een handje helpen door de ranking factoren van Google optimaal te gebruiken.

 • Maak een meta omschrijving of meta description inclusief zoekwoord, waarin u de tekst verkoopt.
 • Plaats in de slug en paginatitel relevante zoekwoorden voor uw webtekst. Houd hierbij rekening met het maximum aantal karakters.

8. Gebruik een pakkende afbeelding

Een afbeelding zegt vaak meer dan 1000 woorden. Tegenwoordig zijn veel mensen het niet meer gewend om veel te lezen. Artikelen met website afbeeldingen ervaart men als prettiger leesbaar. Ook kan een goede afbeelding de webtekst spectaculair ondersteunen. Beeld wordt de komende jaren nog belangrijker. Op dit moment kijken miljarden mensen naar YouTube Video’s en ook Pinterest wordt steeds meer gebruikt. Diverse retailers gebruiken Pinterest al als een soort van online etalage. En mensen boeien is de eerste aanzet tot het binden van klanten en ze te verleiden tot een conversie.


9. SEO Linkbuilding is cruciaal voor uw webtekst

Als een webtekst geen inkomende en uitkomende SEO backlinks heeft, is er sprake van een verweesd artikel. Google stelt het op prijs, als u door linkt naar relevante andere content. Ze willen namelijk het perfecte antwoord geven op een ingetikte zoekvraag. U vergroot daarbij de domein autoriteit van een andere website, maar ook die van uw eigen website. Naast goede webteksten laten schrijven, dient u dus aandacht te besteden aan SEO Linkbuilding.


10. Content is king, distribution queen

Sociale media blijft bij uitstek het medium om uw SEO webteksten gemakkelijk en goedkoop te verspreiden. Probeer uw webtekst zo te schrijven, dat u het op meerdere platformen kan plaatsen. Het op meerdere manieren gebruiken van uw SEO content, scheelt u tijd, kosten en energie. Wij kunnen de volgende sociale media kanalen gebruiken om de gemaakte content te verspreiden onder de doelgroep:

Google Bedrijfsprofiel speelt een steeds grotere rol in SEO Optimalisatie. Ook voor de distributie en verspreiding van Content en bedrijfsinformatie kunt u Google Bedrijfsprofiel uitstekend inzetten.

Conclusie: SEO webteksten schrijven vergt oefening

Het schrijven van goede SEO webteksten vergt oefening en ervaring. Probeer daarom dingen uit. Alleen op deze wijze kunt u zichzelf beter maken in het schrijven. Tot slot alles is meetbaar in de online wereld. Raadpleeg daarom geregeld Google Analytics om te zien met welke webteksten u goede resultaten boekt en bovenaan in Google komt.

SEO optimalisatie en Content Marketing Blogs

SEO tekstschrijver Den Haag

Herman Geertsema is een ervaren SEO consultant en Content Marketing expert uit Den Haag. Hij is de eigenaar van Connect your World, een marketing bureau in Den Haag.

SEO Tekstschrijver inhuren

Bij SEO en Content Marketing bureau Connect your World kunt u ook een SEO tekstschrijver en SEO specialist inhuren in de volgende regio´s:

Wilt u ons als Content Marketing expert of als tekstschrijver inhuren? Bel of mail ons.

SEO tarieven

SEO checklist

Met behulp van deze SEO checklist en deze Content Marketing checklist verbetert u uw SEO rankings van uw website sterk.

Free SEO tools

Op deze website staat ook een overzicht van veelal gratis SEO tools, die u kunt gebruiken voor de SEO optimalisatie van uw website.

Webteksten laten schrijven

Om state of the art webteksten te schrijven zijn de volgende blogs ook nog van belang:

 1. SEO tekstschrijver checklist 2024
 2. Tekstschrijver Den Haag adviezen voor 2024
 3. Blogs schrijven – 28 nuttige tips
 4. SEO webteksten laten schrijven
 5. Wat zijn SEO teksten? – 12 goede tips

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl
12
Connect your World
1
Hoe kan ik je helpen? Connect your World kan je helpen met het beter vindbaar maken van je website. Informeer naar de mogelijkheden of vraag direct een gratis SEO scan aan.