• 06-41226543
 • info@connectyourworld.nl

Privacyverklaring Connect your World

Privacyverklaring Connect your World

SEO International, persoonsgegevens
Het Vredespaleis in Den Haag als symbool van Connect your World

In deze Privacyverklaring staat het volgende: SEO en Content Marketing bureau Connect your World is gevestigd in Den Haag, Nederland en levert (online) diensten aan bedrijven en organisaties. Deze bestaan uit diensten en advies op het gebied van Zoekmachine Optimalisatie ook wel SEO genoemd, Content Marketing, UX- en UI-Design. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze diensten.

SEO en Content Marketing bureau Connect your World uit Den Haag vindt zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang, omdat wij een betrouwbare partner willen zijn op het gebied van SEO en Content Marketing diensten. Wij beveiligen deze persoonsgegevens zorgvuldig. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Hierna de ‘AVG’ genoemd. Deze Privacyverklaring zet uiteen, hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit, welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Kortom deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website https:www.connectyourworld.nl/.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14-04-2024

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de diensten, die SEO bureau Connect your World aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens, die u of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zoals beschreven in deze verklaring. Tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij in het bijzonder de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie: BTW nummer, bankrekeningnummer;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: zoals social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden en vaststellen van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen Connect your World en (mogelijke) klanten;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens, zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens voor de duur, dat u klant bent en of geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie, die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor, dat we u een kopie bezorgen van de gegevens, die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit vaststellen om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft, dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt, dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd op tijd reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming. Tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EU overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn, dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor, dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land, dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Google Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Dit doen wij met Google Analytics of Google Search Console. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien, hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Desalniettemin zullen wij waar mogelijk, deze gegevens anoniem maken. 

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Te denken valt hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de browsersessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver, als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Desondanks gebruiken we uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie. Behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor, dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Controle van erkende autorisaties.

Websites en diensten van derden

Onze diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software, waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen, wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie, die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug- ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen namelijk niet garanderen, dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u daarom om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Connect your World heeft ook Algemene Voorwaarden opgesteld.

SEO specialist Den Haag inhuren

De eigenaar van Connect your World, een SEO bureau in Den Haag is een ervaren freelance SEO specialist en heeft ruim 20 jaar ervaring in Content Marketing. Meer informatie over de eigenaar. Connect your World is gevestigd in Den Haag. De SEO specialisten van Connect your World voeren opdrachten uit in de regio Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Breda. Zij hebben meerdere SEO projecten met succes afgerond in Zoetermeer, Delft, Rijswijk en Leiden. Wilt u deze SEO specialist of Content Marketing expert inhuren? Surf naar onze contactpagina en bel of mail ons. Weet u weinig van SEO? Lees dan de basisbeginselen van SEO.

Linkbuilding en SEO uitbesteden

Connect your World is de specialist in Linkbuilding en SEO. Het uitbesteden van zowel SEO optimalisatie als SEO Linkbuilding is bij Connect your World in goede handen.

Connect your World
1
Hoe kan ik je helpen? Connect your World kan je helpen met het beter vindbaar maken van je website. Informeer naar de mogelijkheden of vraag direct een gratis SEO scan aan.