• 06-41226543
 • info@connectyourworld.nl

SEO-strategie van Connect your World

SEO-strategie van Connect your World

SEO kennis, webteksten

Bovenaan in Google met goede SEO strategie

SEO strategieën: inleiding

SEO bureau Connect your World gevestigd in Den Haag heeft een eigen SEO-strategie. Bezoekers en mogelijke klanten moeten uw website kunnen vinden. Daarvoor moet de website zichtbaar en vindbaar zijn. Een eigen SEO strategie is dus een basisvoorwaarde om bovenaan in Google te komen met uw website. In de SEO-strategie van Connect your World ligt de focus op content en op SEO linkbuilding. Deze twee componenten zetten wij dan ook bij elke klant in. Maar ook de wat minder gangbare SEO strategieën zoals Schema en Citation Building kan het beste SEO bureau van Den Haag in haar SEO stappenplan van haar klanten opnemen. Met de juiste SEO-strategie van Connect your World heeft u ook volop kansen om bovenaan in Google te komen op relevante zoekwoorden.

Geschatte leestijd: 22 minuten

SEO strategy, SEO strategie, online marketingbureau, SEO Den Haag

SEO strategy

Are you not able to read Dutch? Please feel free and surf to the SEO strategy page in English.


SEO webteksten schrijven

Voor de klant moet het zinvol zijn om van uw website en uw diensten gebruik te maken. ‘Nuttige en snel leesbare SEO content’ is daarom belangrijk voor uw website. Het uiteindelijke doel is, om de bezoeker van uw site te boeien en te binden met SEO content. Dit moet ervoor te zorgen, dat website bezoekers terugkerende klanten worden. SEO Zoekmachineoptimalisatie en Content Marketing zijn daarom stevig met elkaar verbonden en versterken elkaar in grote mate. Het redigeren van bestaande SEO webteksten en het schrijven van nieuwe SEO webteksten of blog posts is altijd een onderdeel van ons SEO stappenplan.


Content marketing strategie

Een Content marketing strategie is een belangrijk onderdeel van een SEO strategie. Als u naast de SEO-strategie ook iets over een Content marketing strategie wil lezen, dan zit u goed op deze website.

Wat is SEO?

Wat is SEO?

Zoekmachineoptimalisatie of in het kort SEO is het gebied, dat zich richt op de organische zoekresultaten. Aan de hand van ruim 200 SEO ranking factoren bepaalt Google op welke positie uw website of pagina in de Google rankings wordt geplaatst. Daarbij is een plek bovenaan Google of op de 1e pagina het ultieme doel.

Wat is een SEO strategie?

Een SEO-strategie is het belangrijkste onderdeel in een SEO traject. Het begint altijd met het kiezen van de juiste KPI’s en doelstellingen. Daarna wordt gekeken naar content, techniek en autoriteit. Deze drie pilaren van SEO optimalisatie worden vervolgens afgezet tegen de concurrent. Na een gratis SEO scan en analyse kan de SEO strategie worden opgesteld.

Zoekmachine-optimalisatie: een veranderend landschap

Zoekmachineoptimalisatie of SEO optimalisatie is als een vorm van kunst, een kunstvorm, die voortdurend verandert en zich aanpast aan nieuwe inzichten. Het is belangrijk om in de SEO strategie balans te vinden tussen focussen op de zoekwaardigheid van de content en ervoor zorgen, dat uw content een zekere geloofwaardigheid verkrijgt en behoudt.

SEO Den Haag, SEO strategie, Online marketing bureau

SEO-strategie op basis van ‘Thought leadership’

Thought leadership‘ is een visie binnen de marketingstrategie en of SEO strategie, die uitgaat van de inhoudelijke kennis, binnen de organisatie op een specifiek vakgebied. Organisaties proberen autoriteit te worden op bepaalde kennisgebieden en brengen kennis naar de klant.


SEO strategie als basis van uw ondernemingsstrategie

Om Thought leadership’ als SEO-strategie in te kunnen zetten, moet u eerst een stap terug zetten. U moet terug naar de basis van de strategie van uw bedrijf. Wat is de visie? En hoe draagt u die op dit moment precies uit? Het zal namelijk nodig zijn om die visie te vertalen naar een eigen visie voor uw SEO-strategie.

Hoe gaat uw organisatie met kennis om?

Het benoemen van de grote kracht van uw bedrijf rondom kennis is de belangrijkste stap. Wellicht heeft uw bedrijf veel data vanuit research, of bijvoorbeeld juist enorme inzichten in het gedrag van klanten in de markt; een combinatie van gedrag op het verkrijgen van nieuwe kennis. Of hebt u visionairs aan boord, die de toekomst van de markt vormgeven? Wat het ook is, deze grote kracht (gezien vanuit de verwachting van de doelgroep) is namelijk de basis voor het werken naar ‘Thought leadership’.

SEO-strategie en Content Marketing

Denk groot! ‘Thought leadership’ hangt nauw samen met SEO optimalisatie en Content Marketing, of komt voort uit een combinatie van die twee. Als u kijkt naar de definitie, gaat het om een autoriteit worden op een bepaald onderwerp. En een domein autoriteit worden, wordt u niet alleen door inzet van Content Marketing. Het betekent dat, uw kennis en visie door alle kanalen heen gedragen en verspreid moet worden.

Uw SEO-strategie: concreet stappenplan

Beschrijf of herschrijf de visie van uw bedrijf. Uit de visie komt een thema, waar ‘Thought leadership’ om gaat draaien. Neem de visie nogmaals door, nu met in het achterhoofd dat deze door middel van zoekmachine optimalisatie en content wordt uitgedragen. Dit betekent, dat het meer een missie wordt. Dat mag zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld: “We willen dat in 2030 niemand meer sterft aan honger.” Noteer drie a vier strategische punten, die uw visie versterken en de content drijven. Deze punten zorgen er namelijk voor, dat uw missie realistisch en geloofwaardig is. Onder die strategieën hangen de acties en het onderzoek, dat gedaan is binnen de markt (denk bijvoorbeeld aan stakeholders, zoekwoorden, leidende media etcetera). Op basis hiervan kunt u de gehele SEO-strategie en ‘Thought leadership’ strategie verder uitwerken.

Zoekmachineoptimalisatie

Search Engine Optimization (SEO) is vereist om bezoekers naar uw website te krijgen. Vrijwel alle websites, die u bezoekt, vindt u via een zoekopdracht in Google. Er zijn maar weinig websites, waarvan u de URL uit uw hoofd kent en die u dus gelijk intikt.

SEO strategie – Ken uw doelgroep

Bij uw doelgroep werkt het ook zo. Elke dag verwerkt Google maar liefst 3,5 miljard zoekvragen. Dat zijn gemiddeld 40.000 zoekvragen per seconde! Hoeveel potentiële klanten, die bijvoorbeeld naar uw product of dienst zoeken, komen op dit moment bij uw concurrent terecht? Kunt u deze groep ervan overtuigen klant te worden bij u?

Verbanden met andere disciplines om tot een goede SEO-strategie te komen

Op een goede website komen techniek, communicatie en marketing uitstekend samen. Geregeld komen wij nog websites tegen, die niet goed zijn, omdat er sprake is van een slechte ‘user interface’ en of een matige ‘usability’ (UX design/UI Design). De basisvoorwaarden van de website moeten goed zijn, voordat u start met een SEO project.

Doelgroepgerichte SEO aanpak

Elke branche is anders en heeft zijn eigen dynamiek. Zeker in branches waar veel concurrentie is, zal u veel steviger moeten inzetten met een SEO-strategie op maat. Het is niet ondoenlijk om dan te scoren, maar het vergt wel een langere adem. Het zoeken naar de ‘sweet spot’ ofwel het gat in de markt vinden, vergt een extra goed onderzoek. Uw concurrentie onderzoek zal uitgebreider zijn. SEO Zoekmachineoptimalisatie is geen sprint, maar een marathon.

SEO-strategie begint met een SEO Scan

Bovendien maakt het ook uit of u een consumptiegoed verkoopt of een exclusiever product waarbij een ‘lead’ meestal meer mag kosten. Of een klant wil niet alleen inzetten op het vergroten van het organisch zoekverkeer, maar overweegt ook om een betaalde campagne te gaan inzetten. Het intakegesprek is belangrijk om te achterhalen, wat u als klant wenst. Samen met het branche – onderzoek en de 0 meting van uw site/SEO scan is er een goede basis vanwaar verdere actie plaats vindt. Bij Connect your World kunt u een gratis SEO scan of gratis SEO audit aanvragen.

SEO techniek: optimaliseren, indexeren, crawlen

Voor een groot deel draait SEO optimalisatie om het aanbieden van engaging SEO content aan uw doelgroep. Deze engaging content dient wel bereikbaar en te indexeren zijn voor zoekmachines. Om dit te realiseren is technische SEO, de techniek achter uw website belangrijk. Deze bepaalt onder andere de snelheid, waarmee zoekmachines pagina’s van uw website kunnen crawlen, de hoeveelheid content die hiervan geïndexeerd wordt en de mate waarin zoekmachines de content goed begrijpen. Technische SEO is een van de SEO strategieën waar u altijd een SEO specialist voor moet inhuren.

Google, SEO strategie

SEO-strategie is data-driven 

Het voordeel van een digitale wereld is, dat alles meetbaar is. De SEO-strategie van Connect your World is daarom ‘data – driven’. We starten met een kennismaking- en intake – gesprek. We bepalen vervolgens, hoe de website er voor staat met een 0 meting. Cruciaal daarbij is, dat we toegang hebben tot Google Analytics, Google Search Console en Google Bedrijfsprofiel.

SEO Audit

De SEO – nulmeting of SEO scan is een meetmoment, een verzameling van getallen, die iets zeggen over de vindbaarheid van uw website en het gedrag van uw bezoekers. Uit de nulmeting kan bijvoorbeeld blijken, dat uw website op bepaalde zoekwoorden slecht scoort in Google. Deze meting kan ook aangeven, dat uw bezoekers niet lang op uw website blijven. Aan de hand van de nulmeting wordt snel duidelijk, wat uw zwakke punten zijn, maar ook waar uw kansen liggen.

SEO strategie, SEO Den Haag

SEO strategie: strategische pijlers

 1. Strategie
 2. Conversie
 3. Content
 4. Optimalisatie
 5. Authority en Trust Strategie
 6. Praktisch

1. SEO-Strategie: KPI’s en website doelen bepalen

Een positie bovenaan in Google kost tijd. U kunt wel een goede website hebben, maar toch een slechte SEO rankings in Google hebben. Om uit te zoeken waarom uw website slecht vindbaar is, zal de eerste stap het vaststellen van de key performance indicatoren (KPI’s) en het bepalen van uw website – doelstellingen zijn. Dit is het begin station en tevens het eindpunt van uw SEO-strategie. Bij deze eerste SEO analyse houdt u zich bezig met de sleutelvraag: wat zijn uw verwachtingen van de inzet van Zoekmachineoptimalisatie en welke doelstelling heeft u voor ogen?

Besteed aandacht aan het bepalen van uw doelstellingen

Een veel gemaakte vergissing in dit proces is, dat de doelstelling: ‘hoger in Google komen’ is. Terwijl de doelstelling zou moeten zijn: ‘meer online resultaat uit organische bezoekers’. Met andere woorden liever honderd bezoekers, die converteren, dan duizend bezoekers die binnen 10 seconden de website verlaten. De doelstelling bereikt u natuurlijk, door te gaan voor een zo hoog mogelijke positie bovenaan in Google en boeiende en bindende content te plaatsen op uw website.

Bovenaan Google, maar hoe dan?

Het vaststellen van een concrete doelstelling is van cruciaal belang voor een succesvol SEO – traject. Deze KPI’s maken inzichtelijk, waar u nu bent, waar u heen wilt én of u dat straks heeft bereikt. In de volgende fase starten we met het in kaart brengen van de drie belangrijkste bouwstenen van uw website SEO techniek, content en autoriteit. Allereerst onderzoeken wij in deze fase de huidige toestand van deze bouwstenen.

Betere informatie zorgt voor een beter resultaat

Betere informatie leidt tot betere resultaten. De eerste stap in een succesvolle SEO-strategie, is het verzamelen van informatie, die wij nodig hebben om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Voordat we verder gaan, moeten we een duidelijk inzicht krijgen in:

 • Uw doelen en doelstellingen: Wat wilt u bereiken? Hoe presteert u nu en welke specifieke benchmarks wilt u verbeteren?
 • Uw doelgroep segmenten: Wie probeert u te bereiken? Wat zijn hun pijnpunten? Hoe ziet hun ‘buyers journey’ eruit?
 • Uw concurrenten: Met wie concurreert u? En hoe concurreren ze? Uw offline concurrentie mag niet uw online concurrentie zijn. We hebben een duidelijk beeld van het competitieve landschap nodig, zodat u weet, wat er nodig is om te concurreren.
SEO, Den Haag, SEO The Hague, SEO strategie

SEO Audit de basis voor een goed advies

In fase twee hebben wij uw website onderworpen aan een uitgebreide technische SEO analyse door middel van een SEO Audit. Dat heeft zich vertaald in een helder advies voor de web bouwer, die uw website bouwt of aanpast. Nu is het moment aangebroken om dingen in de praktijk te brengen, zodat uw website constant op de juiste wijze door de zoekmachines geïndexeerd kan worden.

SEO optimalisatie houdt nooit op

De techniek op SEO – gebied verandert continu. Het is onontbeerlijk om vanaf nu alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. De SEO – techniek van uw website moet actueel blijven voor optimale indexering door Google. Dit kunnen wij realiseren door met periodieke analyses van cijfers de technische prestaties van uw website nauwlettend in de gaten te houden. Op deze wijze blijft uw website structureel op een goede wijze geoptimaliseerd voor SEO.

Omdat de concurrentie ook niet stil zit, heeft SEO bureau Connect your World uit Den Haag een maandabonnement in de aanbieding, waarin 1 dag in de maand de SEO van uw website wordt bijgehouden en geoptimaliseerd.

De volgende SEO taken zijn noodzakelijk in een SEO stappenplan:

Zoekwoordenonderzoek

Het kiezen van de beste doelen, betekent niet alleen het analyseren van traffic –  niveaus, maar ook het doel van de zoeker (SEO search intent), het concurrentieniveau en het stadium van de marketingtrechter. Bij een zoekwoordonderzoek onderzoeken we welke Google zoekwoorden (combinaties) het meeste zoekvolume hebben en welke de moeite waard zijn om in te investeren en de concurrentie aan te gaan met andere bedrijven in uw niche. We besteden hierbij ook aandacht aan de longtail keywords. Deze zijn namelijk onmisbaar voor hoge conversies.

SEO Audit

Een SEO Audit beantwoordt de volgende vragen om te bepalen hoe goed uw website is gebouwd. Zijn er infrastructurele onderwerpen, die van invloed zijn op uw website snelheid? Bent u getroffen door eventuele penalty’s? Hoe goed presteert u momenteel  op zoekopdrachten?

SEO linkbuilding, SEO strategie, backlinks, linkbuilding Den Haag

SEO Linkbuilding is een wezenlijk onderdeel van SEO zoekmachineoptimalisatie. Omdat links een enorm grote factor van belang zijn voor een goede ranking. Backlinks zijn ook iets om rekening mee te houden als u aansprakelijk bent en wordt getroffen door een penalty. Het is verstandig om een assessment te doen van hoeveel links u hebt, waar ze vandaan komen en wat het ankertekst profiel vertelt over het verleden van uw website. SEO bureau Connect your World doet aan link uitwisseling ook wel SEO linkbuilding genoemd. Surf naar de pagina SEO Linkbuilding partners en neem contact met ons op. Ook kunt u linkbuilding uitbesteden aan Connect your World.

SEO Content en conversie – audit

Verkeer naar uw site leiden, is slechts de eerste stap. Het voeden van deze ‘traffic’ met boeiende SEO content en uw pagina’s instellen om te converteren is van cruciaal belang. Deze audits zoeken naar hiaten in uw content, die mensen weerhouden om te converteren en ook onderzoeken wij hoe goed uw momenteel converteert.

Doelstellingen

Als u niet weet waar u naartoe gaat, komt u misschien op een ongewenste plek terecht. Het opstellen van slimme doelen en het benchmarken van de huidige prestaties geeft u een barometer van hoe goed uw SEO langs de lijn presteert.


2. Conversies

Het is niet voldoende om verkeer naar uw website te krijgen. Het heeft weinig zin om een grote investering te doen in SEO als uw website niet is gebouwd om te verkopen. Daarom is ‘Conversion Rate Optimization (CRO)‘ een belangrijke overweging bij het opstellen van een SEO-strategie.

Analyseren van de belangrijkste pagina’s

Tijdens dit deel van het proces, analyseren wij de belangrijkste pagina’s op uw website. We starten met het inventariseren van hoe goed uw pagina’s presteren. Daarnaast kijken wij naar de belangrijke statistieken zoals traffic, bouncerate percentage, time on site, micro – conversies en de getroffen maatregelen. Waar maken mensen voor het eerst contact met u? Gaat het verkoop- of orderproces goed? Melden mensen zich aan voor nieuwsbrieven of stellen ze een vraag om te bepalen, hoe goed het ontwerp en de algehele gebruikerservaring werken? Dit is allemaal nodig om ‘leads’ te kunnen veranderen in klanten. Vervolgens nemen wij deze inzichten mee en bouwen wij het verdere plan uit op basis van de strategie, die tijdens de eerste fase is vastgelegd.


3. Content marketing strategie

Het in beeld brengen van uw content door de marketingtrechter, is de beste manier om pijnpunten en mogelijkheden voor verbetering te identificeren. Zodra we dit gedaan hebben, kunnen we een prioritaire strategie opstellen.

Content – optimalisatie en split – testing

Content moet niet alleen voor SEO worden geoptimaliseerd om het grootste rendement te halen. Om uw beste varianten te vinden, doen we voor alternatieven een split – test. Daarbij kiezen we de belangrijkste elementen om deze tegen elkaar te laten testen op basis van ‘best practices’.

Landingspagina maken

Landingspagina’s hebben ook speciale aandacht nodig. Zij bieden mogelijkheden voor verbetering in alle onderdelen van de kopij, het ontwerp en de lay – out te vinden en overgaan tot actie.

Wire-framing (interactie-ontwerp)

Na het verzamelen van de tot dusver opgedane kennis, is het tijd om mock – ups van de voorgestelde wijzigingen te creëren, om het begrijpelijker te maken voor alle stakeholders.

SEO Content

Een website is pas succesvol als deze vindbaar is en aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep. Dit wordt bereikt door de content en dit is dan ook een van de belangrijkste kenmerken waarop Google websites indexeert. Content is meer dan tekst alleen. Ook website afbeeldingen, tools, video’s en ga zo maar door worden als content gezien. Content is, wat de kopers door de marketingtrechter haalt. Het is wat uw site hoog in de zoekmachines laat eindigen, aandacht op sociale media laat verdienen en uiteindelijk uw ‘brand’ naar de wereld communiceert.

Zoekwoordenonderzoek

In de  ‘content analyse’ brengen we eerst in beeld op welke zoektermen uw doelgroep zoekt. Maar ook bij welke SEO zoekwoorden de meeste potentie ligt. Natuurlijk wilt u op nummer 1 staan (bovenaan Google) op het belangrijkste zoekwoord, maar dat willen uw concurrenten ook. Het is daarom vooral belangrijk om de Google zoekwoorden ook wel de ‘Sweet Spot’ genoemd, te bepalen, waar in potentie veel resultaat ligt. We gaan kijken, waar de concurrentie steken laat vallen. Misschien minder volume, maar u realiseert dan wel een beter resultaat.

Content marketing strategie: analyse is cruciaal

De content – analyse is cruciaal voor de Content marketing strategie. Waarom teksten schrijven, als u niet weet op welke ‘zoekwoorden’ voor u het meeste kansrijke resultaat zit? De gewenste SEO zoekwoorden en termen integreren we vervolgens in een latere fase van dit stappenplan op zorgvuldige wijze in uw website.

De content analyse

Maar in deze fase kijken we niet alleen naar zoekwoorden. Het is raadzaam om ook de volledige content van de website te analyseren. Welke content heeft u al? Vaak vergeten bedrijven, hoeveel waardevolle kennis ze al hebben. Waarom nieuwe content produceren, als er nog zoveel is wat u kunt hergebruiken? Houd vooral ook in gedachten, dat content nooit af is en meer is dan tekst alleen! Uiteindelijk is het de som der delen. Het proces van content – optimalisatie stopt nooit. Google houdt van content, sterker nog; Google houdt van veel, nieuwe en kwalitatieve content. Connect your World kan ervoor zorgen, dat uw content dynamisch en actueel blijft.

Google Analytics, Google Search Console en Google Bedrijfsprofiel

Het is van doorslaggevend belang om met behulp van diverse tools zoals Google Analytics, Google Search Console en Google Bedrijfsprofiel scherp te monitoren, wat uw pagina’s en SEO zoekwoorden voor uitwerking hebben. Leest het prettig? Is de boodschap duidelijk? En voldoet het aan de verwachtingen van de bezoeker? Om te slagen met content, moet wij werken aan consistentie van uw brand (voice and tone) via alle kanalen en tegelijkertijd ‘kanaal specifieke’ strategieën opstellen om betrokkenheid en toename van conversies te verhogen.

Voorbeeld kanalen:

 • Blog content
 • Whitepapers, e – books, gidsen en educatieve middelen
 • Virale content
 • Landingspagina’s – en salespagina’s
 • Productcopy
 • Visual content(infographics, foto’s en memes)
 • Videocontent (explainer video’s, ‘how – tos’ en vlogs)
 • Webinars en slideshares
 • Podcasts, Pers – en mediareleases, Tekst – en displayadvertenties
SEO strategie, Technische SEO

4. SEO: technische analyse

Als we spreken over ‘SEO zoekmachineoptimalisatie’ als een pijler, verwijzen we naar de taken van het optimaliseren van uw website. Op zo’n manier, dat zoekmachines deze kunnen categoriseren en overeenkomstig kunnen rangschikken. Dit is een ‘data – heavy’ en door ‘analytics’ gedreven deel van SEO.

Zoekmachine-optimalisatie

Iedere website bestaat uit pagina’s met plaatjes, content en links. Voor u ziet het er misschien heel gestructureerd uit, maar de vraag is of de zoekmachines uw website op dezelfde manier zien. Zoekmachines (en hun ‘robots’) zijn afhankelijk van de broncode van uw site. Als hier veel slordige, incorrecte of overbodige code staat, begrijpen de zoekmachines uw website niet. Tijd moet worden besteed aan het testen, finetunen en bijwerken als de campagne vordert. Het doel is een goed gebouwde site, die relevant is, snel laadt en gemakkelijk voor zoekmachines te indexeren en te doorzoeken is. In de technische analyse kijken wij naar uw website, zoals Google dat zou doen. Op deze wijze krijgt u inzichtelijk, of uw website – techniek aan alle SEO – voorwaarden voldoet. Ook al denkt u, dat uw website technisch nog zo goed is, deze analyse levert vrijwel altijd een lange lijst met verbeterpunten op. 


5. Off page SEO Domein Autoriteit en Vertrouwen

Behalve de technische SEO en content van uw website is er nog een laatste belangrijke pijler, die aandacht verdient in ons SEO stappenplan. Dat is de domein autoriteit van uw website. Wordt uw website vaak elders online genoemd? Linkt men graag door naar uw website of webshop? En blijken dat ook nog eens relevante websites te zijn? Dan stijgt u in de rangorde.

Free SEO tools

Via verschillende gratis SEO tools kunnen wij meten, hoe het gesteld is met uw autoriteit en wat we kunnen doen om deze te verbeteren. Kwaliteit is daarbij de belangrijkste factor. Want ‘populair’ in het licht der zoekmachines betekent, dat Google uw site als belangrijk beoordeelt. .

SEO Linkbuilding

‘SEO Linkbuilding’ is het verkrijgen van externe links voor uw website. Linkbuilding is een manier om de zoekmachines te vertellen, dat de informatie op uw website duidelijk en bruikbaar is. De zoekmachine vindt dit een goed teken en denkt, dat uw reputatie in uw branche van hoog niveau is. Ze beoordelen, dat u een betrouwbare site hebt. Het gaat bij SEO Linkbuilding dus niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit.

Social media marketing

Door actief te zijn op sociale media netwerken, vergroot u niet alleen uw naamsbekendheid, u maakt uzelf steeds geliefder. En dat ziet Google graag! Facebook en Twitter hebben steeds meer invloed op uw vindbaarheid. Goede aanwezigheid op sociale media zorgt voor hogere rankings in Google. Zoekmachines lezen waarin u bent geïnteresseerd, maar ook wat uzelf en uw vrienden ‘liken’ (LinkedIn en Facebook) en of Tweeten. Social reviews tellen ook mee. Voor uw SEO-strategie zijn er sociale media mogelijkheden te over, maar het vergt tijd, kennis en SEO – expertise om dit goed aan te pakken. Het is van belang om een balans te vinden tussen sociale aanwezigheid en de capaciteit, die het kost om deze media bij te houden.


6. Praktisch

Tijd: heeft  uw team de tijd om de SEO – campagne zelf te doen of is het gewoon nieuwe reeks taken, die ze toegevoegd krijgen aan de bestaande werklast?

Expertise: Beschikt uw in – house team over voldoende kennis over SEO om de implementatie van het SEO stappenplan goed uit te voeren? Sommige elementen van de implementatie zijn eenvoudig, maar ondanks dat uw in – house team onderdeel van de strategieformatie is geweest, weten zij misschien niet hoe ze bepaalde punten moeten uitvoeren.

Budget: Is er voldoende budget beschikbaar om hulp in te huren? In – house implementatie kan op het eerste gezicht goedkoper lijken en als u alle expertise en tijd al tot uw beschikking hebt, kan dit zo zijn. Maar dat scenario is zeldzaam. Als dat niet het geval is, dan kost het laten worstelen van uw medewerkers eigenlijk meer dan het inhuren van professionals die precies weten wat ze doen. Een goede strategie kan worden verknoeid door een slechte uitvoering, dus eerlijke reflectie is broodnodig.


SEO en Content Marketing Blogs

SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is een ervaren freelance SEO specialist en content marketeer uit Den Haag. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in SEO en 20 jaar ervaring in Content Marketing. Herman is tevens de eigenaar van online marketingbureau Connect your World: specialist in SEO en Content Marketing. Heeft u misschien hulp nodig? Of wilt u een SEO specialist inhuren? Surf naar onze Contactpagina en neem contact met ons op. Ook voor SEO linkbuilding kunt u contact met ons opnemen. Lees ook deze blog over hoe een SEO Roadmap te maken.

Online marketeer inhuren

U kunt SEO en online marketing bureau Connect your World inschakelen in de volgende regio’s

Kijk eens naar onze diensten op het gebied van SEO en Content Marketing, die wij kunnen inzetten om ook u bovenaan Google te krijgen.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

SEO checklists en SEO tools

 1. Gratis SEO checklists
 2. Free SEO tools
Connect your World
1
Hoe kan ik je helpen? Connect your World kan je helpen met het beter vindbaar maken van je website. Informeer naar de mogelijkheden of vraag direct een gratis SEO scan aan.