• 06-41226543
 • info@connectyourworld.nl

Geen onderdeel van een categorie

De internet scorecard – tactische doelstellingen

internet scorecard, online marketing strategie

Wat is de internet scorecard?

Wat is de internet scorecard?

Met de internet scorecard heeft u een populaire manier in handen om een doelgerichte aanpak voor uw online marketing activiteiten op te tekenen. Deze scorecard kent namelijk diverse varianten waarin de maker de omzetting van strategische keuzes in kaart brengt met de gevolgen, doelen en actiepunten voor het financiële perspectief, de financiële resultaten van de online aanpak, strategie en benodigde organisatieopzet.

Doelen van de internet scorecard

Met de internet scorecard proberen we bijvoorbeeld de volgende doelen inzichtelijk te krijgen:

 • De online missie; waar staan we voor?
 • De concrete online doelstellingen; wat willen we bereiken?
 • Succesfactoren; welke factoren moeten we beïnvloeden?
 • Opzetten van een effectieve internetorganisatie.

Welke perspectieven spelen een rol?

Het klantperspectief richt zich op de vraag: hoe bereiken we onze doelgroepen en hoe stellen we onze bezoekers tevreden? Het websiteperspectief gaat over de website zelf en alles wat zich hierop afspeelt rondom de klantbeleving. Het organisatieperspectief gaat om vragen zoals: Hoe richt ik mijn organisatie in om succesvol te zijn met online? Heb ik de kwaliteit in huis om bijvoorbeeld serieus met sociale media aan de slag te gaan?

De scorecard en KPI’s

In de internet scorecard worden gestelde doelen nog concreter uitgewerkt. Aan de hand van succesfactoren en KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) worden doelen gekwantificeerd. Voorbeelden van KPI’s zijn: ‘Minstens 1000 bezoekers op de landingspagina deze maand’ of De opvang van 10 leads per week via ons online inschrijfformulier.

De uitwerking van de scorecard is namelijk gericht op het feit dat de organisatie zichzelf nog richting een internet geaccepteerde organisatie moet brengen. Dit is met alle financiële en organisatorische gevolgen.

Online marketing strategie uitwerken

Nu we een keuze hebben bepaald met de inzet van het internet kunnen we deze scorecard gebruiken om de online marketing strategie met de benodigde succesfactoren en KPI’s uit te werken. Bij het invullen van de internet scorecard moet je gericht vragen stellen aan de organisatie. Welke activiteiten verwachten we bijvoorbeeld van de afdeling marketing? Wat zijn concrete doelen voor de online afdeling of het externe bureau dat aanhaakt bij de uitvoering? Wat moeten we van de organisatie en het management verwachten? De scorecard helpt bij het praktisch uitwerken van een online marketing plan en brengt de factoren in beeld en helpt je de strategie actiegericht te maken.

Succesfactoren

De scorecard beschrijft succesfactoren en legt uit hoe de factoren een relatie hebben met de online doelstellingen. Vervolgens maken de KPI’s de doelen en factoren meetbaar en beschrijven de targets de harde doelen voor een specifieke periode. Het actie onderdeel geeft randvoorwaarden en suggereert verdere verbeteringen om met de succesfactoren de targets te realiseren.

Is de internet scorecard belangrijk voor SEO en Content Marketing?

Jazeker! De internet scorecard is namelijk de basis voor een online marketing strategie. Daaruit volgt, dat de online marketing strategie weer uit verschillende onderdelen kan bestaan zoals bijvoorbeeld de SEO strategie, Social media strategie en de Content marketing strategie. Onze overtuiging is, dat met een goede voorbereiding het uiteindelijke resultaat extra positief beïnvloed wordt. De internet scorecard is daarbij een handig hulpmiddel.

SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is de auteur van deze bijdrage en eigenaar van online marketing bureau Connect your World gevestigd in Den Haag. Herman is een zeer ervaren freelance SEO specialist en content marketeer.

Online marketeer inhuren

Heeft u nog meer vragen over de internet scorecard? Of wilt u bijvoorbeeld een online marketeer inhuren? Neem dan contact met ons op en klik op onderstaande button.

customer journey mapping, conversies verhogen

Customer journey mapping – conversiepaden

customer journey mapping, conversies verhogen

De customer journey map voor conversie

Door middel van customer journey mapping kunt u de online conversiepaden zichtbaar maken en de klantreis met op basis van verbeterde touchpoints de ideale klantbeleving geven. Een customer journey map is een visuele weergave van elke interactie die een klant gedurende zijn customer journey (klantreis) met een merk heeft en versterkt de online conversie. De map vertelt het verhaal van de ervaring van de klant bij alle touchpoints tussen klant en organisatie, vanaf het eerste contact en de aankoop tot het uiteindelijke doel van langdurige merkloyaliteit.

Hoe ziet een customer journey eruit?

Een customer journey maakt gebruik van twee assen, waarbij de tijdsperiode de verschillende fasen die een klant doorloopt horizontaal worden aangegeven. Ook kan per touchpoint de ervaring of klantbeleving in kaart worden gebracht. De customer journey heeft de volgende fases:

1. Klantbehoefte en awareness

De klant ervaart en wordt zich bewust van een behoefte en gaat richting de oriëntatie op de behoeftebevrediging.

2. Koop oriëntatie

De fase van koop oriëntatie is een fase waarin de klant op zoek gaat naar oplossingen voor zijn behoeften. Hij of zij oriënteert zich op aanbieders en verzamelt in deze fase van familiarity mogelijke oplossingen voor zijn of haar behoefte.

3. Consideratie fase

Afwegingen van alternatieven in de fase van consideration of afweging. De klant heeft inzicht in de mogelijke oplossingen voor zijn behoefte en maakt een afweging op basis van product, prijs, service, ervaringen, eigenschappen en emotionele overwegingen zoals perceptie en merkidentiteit.

4. Aankoop fase

De purchase (aankoop) en het gebruik. De klant heeft een keuze gemaakt en heeft een koopintentie voor een specifiek product of een bepaalde dienst en neemt het product of de dienst af. Ook de consumptie en service kan in deze fase plaatsvinden. De klant is in deze fase klaasr om het product in gebruik te nemen. Indien het gebruik niet helemaal in orde is, ontstaan er vragen, verlangens en eventuele klachten. Is de klant tevreden en blijft hij ook klant?

5. Evaluatie en advocacy

De klant heeft in deze fase het product of de dienst in gebruik genomen en heeft ervaringen opgedaan. Op basis hiervan overweegt hij een herhaalaankoop of fan gedrag, zoals het plaatsen van een review of fysieke aanbeveling. Is er een WOW effect en ontstaat er customer loyality.

Als de klant bijzonder tevreden is en de levering zijn verwachting heeft overtroffen, dan is er sprake van het WOW effect.

Hoe krijg je een WOW effect?

Zet een positieve verwachting neer nog voordat je begint en toon oprechte interesse in de klant en zijn behoeften. Zorg daarnaast ook dat je klant weet te raken met een goede levering, extra service en een bedankje. Maak daarbij goed duidelijk wat je allemaal voor de klant doet en sluit af met een positief gevoel.

De kern van de customer journey

De customer journey gaat toch in grote mate over het beter leren kennen van de klantbehoefte, de klantprocessen en de gebruikerservaring per touchpoint. Bij conversie optimalisatie moet dit tot uitgesproken tevreden klanten leiden en leiden tot klanten voor het leven. Dit wordt ook wel de customer life cycle genoemd. Een klantreis stopt namelijk niet echt, maar zou na de koop en het product gebruik weer helemaal overnieuw moeten beginnen.

Moderne versie van de customer journey

De meest ideale conversie optimalisatie met gebruikmaking van een customer journey, is simpelweg een klantproces, dat blijft doordraaien over verschillende kanalen. (cross channel strategie). Volgens Forrester komt het conversie proces en de funnel samen in een customer life cycle.

Zelfstandig het productaanbod ontdekken

Centraal in dit model staat het door de prospect zelf ontdekken van het productaanbod. In de customer journey laat de prospect zich eigenlijk overtuigen. De consument overtuigt zichzelf in zijn klantreis richting de aankoop met gebruikmaking van bijvoorbeeld apps, zoekquerries en vergelijkingssites die de beleving nabootst en vergroot. Het ontdekken moet het verlangen opwekken, dat de klant denkt, dat hij het product of de dienst echt nodig heeft. Vervolgens raakt hij in de ideale situatie overtuigd om actie te ondernemen.

Forrester model

Het Forrester model bestaat uit de volgende fases:

Ontdekken (discover)

Hierbij ontdekken bezoekers een merk, campagne of organisatie. Er zijn vele verschillende touchpoints, tijdens de weg dat de consument doorloopt. In deze fase kunnen consumenten op basis van een behoefte actief een product ontdekken of toevallig overtuigd raken van het product, dienst of merk.

Uitvinden

In deze fase bekijkt de potentiële klant beter wat het aanbod, product of merk precies inhoudt. Dit kan op de multi channel manier, maar cross channel is ook mogelijk. Bezoekers doen dit bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of fysiek in de winkel. In deze fase is de call to action belangrijk zoals een persoonlijke aanbieding. Het is de tijd om de onderzoekende prospect om te gaan zetten tot koper en gebruiker.

Kopen

Op dit moment in het proces vindt de consument het product, schaft het aan en rekent het af in de online kassa. We proberen een tevreden gevoel te ontwikkelen na een efficiënt online koopproces. Forrester geeft aan dat Amerikanen, die een slechte koopervaring hadden bij een webshop, deze nooit meer bezoeken.

Engage

Dit is het meest opvallende onderdeel van deze klantreis, omdat in het deze benadering deels na de aankoopfase komt. Het betrokken zijn met een product en de product ervaring vindt voor, tijdens en na de aankoop plaats. Een tevreden koper kan zijn ervaring na de koop delen op sociale media of beoordelingsplatform. Forrester noemt de engagement na de fase van de koop ook wel aan als de kans op een herhalingsbezoek en klantretentie. Het oproepen van engagement na de koop wordt de call to engagement genoemd. Via e-mail vragen om een product beoordeling op de website achter te laten, is hiervan een voorbeeld. In deze fase zijn prikkelende touch points die de consument in elke fase van de customer life cycle tegenkomt van groot belang.

Conversie optimalisatie en het conversie wiel

Conversie is het behalen van meetbare doelstellingen en betekent letterlijk omzetting. Een conversie hangt sterk samen met het doelgericht uitvoeren van de campagnes. Dit is precies het zelfde als het continue optimaliseren en bijsturen van de uitvoering van een online marketing strategie. In een campagne converteer je jouw doelstelling naar meetbaar resultaat.

Klantreis

We hebben gezien, dat de klantreis tegenwoordig veel stappen en variabelen kent. Het is niet eenvoudig om een conversie pad en koopproces door middel van customer journey mapping, duidelijk te beschrijven. Daarnaast hebben veel klantrelaties niet zomaar een begin en een einde. Klanten kunnen altijd wel ergens een touchpoint met de organisatie of het product hebben, dat niet direct onderdeel is van een conversie pad. Potentiële klanten kunnen bijvoorbeeld een fase in het proces overslaan of ergens halverwege het conversie proces binnen komen. De basis van het conversieproces is al heel lang geleden vastgelegd in het AIDA model.

AIDA model

Het AIDA model staat voor: Attention, Interest, Desire and Action. Het basisprincipe van elke vorm van conversie blijft altijd:

 1. Identificeren van uw doelgroep/persona, doelen of targets en het in kaart brengen van deze behoefte.
 2. Het aantrekken van die beschreven doelgroep en het via een optimale customer journey leiden van deze groep naar een call to action en einddoel.

Conversie wiel

Het conversiewiel somt alle factoren op die bij een conversieproces horen. Het is een wiel en dat geeft de verwachting weer, dat conversie optimalisatie een proces is, dat nooit stopt als we ons richten op langdurige klantrelaties. Het wiel toont alle factoren van een voortdurende conversie optimalisatie. Op die manier doorloopt de klant niet zomaar een customer journey, maar is hij graag de regisseur die een fijne beleving verwacht bij elk klantcontact of touchpoint. Het doel van de online marketing strategie dient ten eerste duidelijk te zijn. Dit moet volgens samenkomen met het doel van de bezoeker in de awareness fase.

Fase van overweging

Als de klantbehoefte duidelijk is, ontstaat met aantrekking en een relevant productaanbod een eerste kennismaking en fase van familiarity. Vervolgens wordt fase opgevolgd door een fase van afweging of consideration. De perfecte call to actions beïnvloeden het cross-mediaal gedrag van de bezoeker en laten het wiel doordraaien. Met het draaien van het wiel hopen we de bezoeker meetbaar en converterend naar de purchase te brengen. Rondom deze fase verwacht de bezoeker opnieuw relevante informatie op gebied van product gebruik, prikkelende after service of wellicht een verzoek tot beoordeling en het delen van de gebruikerservaring. Dit zou tot customer loyalty kunnen leiden.

Van KPI naar conversie doel

Een conversiedoel is een gewenste actie van een online bezoeker, zoals het aanvragen van een whitepaper of een brochure. Conversiedoelen hangen sterk af van het gedrag van de bezoeker. De klantreis vindt in de meeste gevallen crosschannel plaats. Dit maakt het meten lastiger. De suspect kan bijvoorbeeld geïnteresseerd raken tijdens het zien van een tv commercial en tegelijkertijd op zijn mobiel naar de site van de aanbieder surfen. Vervolgens kan hij of zij via de laptop geïnteresseerd zoeken naar een vergelijkingssite. En dan ook nog op sociale media zoeken naar beoordelingen van het product.

Conversie doel SMART en meetbaar maken

Een conversiedoel SMART en meetbaar maken, noemt men een KPI. De key performance indicator wordt bij bij het behalen van een conversiedoel gebruikt om het succes van een bepaalde actie, soms microconversie te meten. Als er sprake is van een meetbare conversie op basis van een KPI kunnen we de conversie rate uitrekenen. Dat is eigenlijk vrij simpel. Heb je 1000 websitebezoekers die 100 producten kopen, dan heb je een conversie rate van 10%.

KPI´s en microconversies voorbeelden

 • Aantal ingevulde aanvraagformulieren voor een intake gesprek
 • Het aantal biedingen op een product in een online veiling
 • De duur van een website bezoek
 • Cost per lead of gemaakte kosten per klant
 • Het conversie percentage, het aantal bezoekers naar leads
 • Aantal downloads van de mobiele app
 • Aantal unieke bezoekers op de website

Conversie attributie

Het toewijzen van conversiedoelen aan bepaalde mediakanalen wordt conversie attributie genoemd. Het is een methode waarbij bepaalde conversie doelen worden toegeschreven aan een bepaalde mediabron. Met tools zoals bijvoorbeeld Google Analytics kan de bron van de conversie eenvoudig zichtbaar worden gemaakt.

Conversies verhogen met het 5R model

Elk middel dat in het overzicht genoemd is, kent een succesfactor uit het 5R model. Op basis van het model pakken we de zogenoemde conversieoptimalisatie aan om doelstellingen daadwerkelijk te laten converteren en succesvol te laten zijn. Bij online conversie draait het om het percentage bezoekers, dat daadwerkelijk een transactie doet. Dit kan een koop zijn, maar ook het aanmelden voor een mailinglijst, een like onder een post, het delen van een artikel op sociale media of het invullen van een formulier. Het 5R model bestaat uit:

Relevantie

Relevantie draait om de timing van de boodschap op het juiste kanaal voor de juiste bezoeker of gebruiker. Het is ook de vorm van gerichte content op basis van aanwezige klantgegevens. Als de prospect al in het bezit is van een Iphone is een aanbieding voor deze telefoon van Apple niet relevant. De focus op meer relevantie is een beslissende factor bij conversie optimalisatie.

Waardevol

Rich is de waarde van de content en of boodschap en hangt sterk tegen relevantie aan. Rich is de aantrekking en conversie factor, die opspeelt als de bezoeker of gebruiker zijn aandacht op de boodschap richt. Waar relevantie vooral over de vorming en de timing gaat, gaat het bij rich om de toepasselijkheid en de waarde van de content-inhoud. Hoe rijker hoe sneller en des te groter de conversie optimalisatie verloopt.

Retentie

Retentie is het focussen op de herhaling van een boodschap. Door middel van een herhalende boodschap in het conversie pad kunnen meer klantgegevens worden opgevangen en kan er in een menselijk tempo een klantrelatie worden aangegaan. Is de klant bij een evenement geweest? Laat dat dan vervolgens volgen door een opvolgactie of een kortingsactie om de band met klant nog steviger te maken.

Reactie en rendement

Dit staat voor de focus op de interactie en engagement. Veel online boodschappen zijn welzeker relevant en rijk in het aanbod, maar kennen een slechte methode van reageren. Een eenvoudige oproep tot reactie, ook call to action genoemd, verhoogt de reactie. Een verhoging van het rendement met het online instrument kan vervolgens worden gerealiseerd door bijvoorbeeld continue te focussen op interactie. De call to actions zijn de creatieve uitingen, die de bezoeker in zijn klantreis begeleidt richting een actiepunt. In elke klantreis zijn interactieve meetbare touchpoints nodig om bijvoorbeeld de koopintentie te meten. Gedurende klantreis zijn er prikkels nodig om zowel de klant als de aanbieder van rendement te voorzien.

Slot conclusies

Online marketing draait erom, dat je bedrijf online zichtbaar en vindbaar is. Dit is voor veel bedrijven belangrijk. Mijn ervaring is echter wel, dat veel bedrijven niet nog een stap verder denken. Een website kan nog wel zo mooi zijn, als er niets verkocht wordt, dan schiet de mooie website zijn doel voorbij. Bij elk SEO project besteden we daarom aandacht aan conversie optimalisatie. Met hele kleine stapjes kan je hierin een wereld van verschil maken. Besteed bijvoorbeeld aandacht aan de call to action teksten op buttons. (Geen klik hier, of lees verder). Zorg dat contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer overal op de website klikbaar zijn. Op die manier kunnen mobiele gebruikers van je website direct contact met je opnemen.

Andere relevante blog posts

SEO consultant Den Haag

Herman Geertsema is de eigenaar van online marketing bureau Connect your World gevestigd in Den Haag. Hij is tevens een ervaren tekstschrijver en SEO freelancer.

SEO consultant inhuren

Wilt u meer weten over customer journey mapping? Of wilt u een SEO specialist inhuren? Klik op onderstaande button en ik help u graag verder.

SEO Tarieven

website usability, SEO

Website usability steeds belangrijker voor SEO

website usability, SEO

De usability van het web – inleiding

Website usability wordt steeds belangrijker voor SEO. Door een prettige gebruikerservaring blijven bezoekers van je website namelijk langer hangen en is de kans groter, dat ze hun actie of hun taak volledig afmaken.

Wat is usability?

Usability voor het web is de mate waarin een interactief systeem de gebruiker in staat stelt effectief, efficient en comfortabel in een gegeven omgeving zijn taak te voltooien.

Een klant wil immers gemakkelijk door zijn klantreis heen fietsen. Marketeers zijn niet altijd bekend met de harde link tussen usability en conversie. Deze effectieve klant is onderdeel van het eerder genoemde conversiepad. De paden naar een conversiedoel zijn bijvoorbeeld de signaalkleuren van buttons, de lengte van een invulformulier en de interactieve onderdelen van een site. Deze onderdelen vormen gezamenlijk de usability van de gehele klantreis. Hierbij is userexperience het ontwerpgebied waarbij de focus ligt op het creeren van een boeiende, betekenisvolle en plezierige gebruikerservaring. Ervaart de bezoeker van je website veel gemak, dan beleeft hij of zij een prettige klantreis en verbetert dit de customer delight. Dit verbetert weer de attitude en de intentie tot koop. Bij een echt WOW effect wordt de bezoeker niet alleen klant, maar ook een merkambassadeur.

SEO website usability in drie vragen

Usability is de Engelse term voor gebruikersvriendelijkheid en ook voor bruikbaarheid. Usability staat vrij vertaald voor gemak. Bij website usability gaat om de volgende 3 vragen:

 • Is de website of toepassing effectief?
 • Is de website of toepassing efficiënt?
 • Stemt de website of toepassing tot tevredenheid van de bezoeker of gebruiker?

Een effectieve website is een site waar de bezoeker snel vindt wat hij zoekt. Het zoeken gaat dan vrij snel over in vinden. De irritatie is minimaal of geheel niet aanwezig. Met efficiënt doet de bezoeker dit met een minimale inzet van zijn tijd, bijvoorbeeld in drie klikken. De tevredenheid draait om om de persoonlijke beleving van de bezoeker. Een bezoeker houdt een goed gevoel over aan de website of toepassing als deze usable is.

Website usability zit hem in vele dingen

Usability is het gemak waarmee een bezoeker of gebruiker informatie kan vinden, iets kan bestellen of bestellen zoals bijvoorbeeld:

 • Invulformulieren die snel zijn in te vullen, omdat er al gegevens zijn ingevuld.
 • Het snel kunnen scannen van het keuzemenu met producten.
 • Instructievideo’s (how to’s) in de plaats van een pagina vol instructietekst.
 • Het al kunnen downloaden van een digitale brochure in een koopproces.
 • Het tonen van een selectie van relevante producten in een webshop.
 • Gebruik van veel witruimte waarbij buttons en call to actions snel herkenbaar en scanbaar zijn.

De WOW experience

De noodzakelijke WOW experience is al geduid. De totale ervaring van een online bezoek wordt aangeduid met user experience, de gebruikerservaring of online klantbeleving. Ook een customer journey kent een mate van user experience of klantbeleving per touchpoint. Het draait immers om de waarde van betekenisvolle gebruikerservaringen. Omdat online consumenten veeleisender is geworden, is user experience van groot belang. Bezoekers haken af als de klantreis niet prettig en snel werkt. De derde generatie van het web en het toenemend gebruik van mobiel internetten, richt zich op gemak (usability). Het gemak van online toepassingen, zoals apps in de smartphone, vormt een aantoonbare succesfactor.

Hoe de website usability te vergroten?

Het is in website land gebruikelijk om functioneel te ontwerpen en de usability van een website te testen met bijvoorbeeld een mock-up. Daarnaast kunt u ook met eye tracking een usability test doen. Hiermee kunt u het ontwerp op basis van gedragsanalyse testen, analyseren en verbeteren. Met een usabilitytest kunnen het klikpad en conversiepad worden getest. Een goede website usability kan het rendement van een online oplossing verbeteren, aangezien de gebruiker sneller het doel bereikt. Kijk eens op de website van usability.gov voor vele voorbeelden van usability testen.

Hoofdaspecten van website usability en SEO

Lay out

De vorm waarin de webpagina getoond wordt. Lay out is een middel om het doel cq de boodschap van de webpagina te ondersteunen.

Bedieningsmenu

Alle knoppen of buttons die gegroepeerd de onderdelen van de site weergeven. Er kunnen op 1 pagina meerdere menu’s staan.

Navigatie

Alle elementen die de bezoeker ondersteunen in zijn plaatsbepaling op de site.

Compatibiliteit

Het functioneren van de site in verschillende hard- en software omgevingen.

Informatie ontsluiten

Het zodanig aanbieden van teksten, afbeeldingen en andere multimedia op de website dat deze optimaal aansluiten bij de beperkingen en mogelijkheden van het internet.

Fouten en foutbehandeling

De juiste afhandeling van fouten.

Transacties

De mate waarin transacties effectief, efficiënt, betrouwbaar en veilig kunnen worden uitgevoerd.

Vindbaarheid van de website

Zowel met als zonder het gebruik van zoekmachines, de vindbaarheid van content op de eigen website. Naast vindbaarheid gaat het ook om het terug kunnen vinden, in combinatie met het kunnen bookmarken van dieperliggende webpagina’s.

Toegankelijkheid

De mate waarin de website voldoet aan de W3C richtlijnen voor toegankelijkheid.

Do’s and don’ts SEO website usability

 • Gebruik geen brochure ontwerp voor het web. Wees interactief!
 • Ga niet voor online branding. Die impressie verdwijnt snel bij de gebruiker als de website niet gemakkelijk blijkt te zijn in gebruik.
 • Lange teksten en te complexe websitestructuur, zijn ook voor zoekmachine indexering nadelig.
 • Zorg dat uw website gebouwd met de nieuwste plug-ins en technieken.
 • Dwing de gebruiker niet een vreemd servicekanaal te moeten gebruiken, maar biedt diverse opties aan.
 • Maak geen heel erg mooie website, maar een site die werkt, snel bediend kan worden en toegankelijk is.
 • Vertel niet over uw USP’s, maar laat ze zien.
 • Plaats de zoekoptie rechtsboven op de website.
 • Gebruik sprekende visuele uitingen.
 • Benoem concrete online conversiepunten.
 • Gebruik de alt tekst bij afbeeldingen.
 • Zijn de titels bovenaan elke pagina helder en beschrijvend?
 • Zijn er kleurcontrasten op de buttons aanwezig?
 • Vertel de button of linktekst wat er gaat gebeuren na de klik?
 • Worden er universele signaalkleuren gebruikt zoals rood voor fout en groen voor akkoord?
 • Geef de klant de optie om direct te kunnen beslissen op de landingspagina.
 • Adres- en contactgegevens duidelijk zichtbaar.
 • Maak de contactgegevens klikbaar, zodat mobiele gebruikers direct kunnen doorklikken.

Andere relevante blog posts

SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is de eigenaar van online marketing bureau Connect your World gevestigd in Den Haag. Hij is een zeer ervaren SEO expert en content marketeer. Connect your World heeft al meerdere SEO projecten succesvol afgerond in de regio’s: Den Haag, Tilburg, Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam en Amersfoort. Heeft u nog meer vragen over website usability? Of wilt u ons als SEO specialist inhuren? Neem dan contact op via onderstaande button.

Heatmaps gebruiken in SEO strategie

Heatmaps
SEO specialist Den Haag

Heatmaps

Met Heatmaps van bijvoorbeeld Hotjar kunt u extra informatie verzamelen om uw SEO strategie te verbeteren. In het Engels wordt Hotjar een ‘behavior analytics tool’ genoemd. Zeker gezien het feit, dat Google de gebruikerservaring steeds belangrijker vindt en maakt, duiken wij in deze blog in de Heatmaps. We kijken onder andere naar wat ze kunnen betekenen voor zoekmachineoptimalisatie.

Geschatte leestijd: 13 minuten

SEO strategie verbeteren door heatmaps

Heatmaps zijn een essentieel hulpmiddel om online marketeers te helpen begrijpen, hoe gebruikers omgaan met een website. Hier zijn negen tips voor het gebruik van heatmaps om de SEO strategie van uw website te verbeteren. Heatmaps zijn al een tijdje een steunpilaar in de digitale marketingwereld. Ze zijn namelijk een essentieel hulpmiddel om marketeers te helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met een website.

De waarde van heatmaps

Gebruik ze om te ontdekken, welke soorten afbeeldingen het beste de aandacht van uw publiek trekken. Ook kunt u aflezen, of ze problemen hebben met het navigeren op uw website. In deze blog leert u vervolgens enkele manieren waarop u heatmaps kunt gebruiken om uw SEO strategie te verbeteren en bovenaan in Google te komen.

Wat is een heatmap?

Heatmaps zijn tools voor gegevensvisualisatie, die zijn ontworpen om website eigenaren te helpen begrijpen, hoe goed een specifieke pagina presteert.

Heatmaps meten gebruikersgedrag

Het idee is om het gebruikers gemakkelijk te maken om complexe datasets te visualiseren door waarden bijvoorbeeld in kleur weer te geven. Heatmaps meten daardoor gebruikersgedrag op een schaal van bijvoorbeeld rood naar blauw, waarbij de warmste kleur de hoogste mate van betrokkenheid aangeeft en de koelste de gebieden met de laagste betrokkenheid. Nu is het ook vermeldenswaard, dat er een paar verschillende soorten heatmaps zijn, die u kunt gebruiken om de webpagina activiteit te meten.

Heatmaps voorbeelden

 • Door kaarten bladeren: Houd bij hoe ver lezers de pagina hebben bereikt voordat ze afhaken. Hoe roder het gebied, hoe meer mensen het lezen.
 • Klikkaarten: Houd bij waar gebruikers het vaakst klikken. Dit kunnen bijvoorbeeld interne links zijn, de navigatiebalk, logo’s, afbeeldingen, CTA-knoppen en alles dat klikbaar lijkt.
 • Hover maps: Houd bij waar gebruikers de cursor over de pagina bewegen. Hotspots worden aangegeven door waar gebruikers het vaakst pauzeren.

Met Heatmaps uw SEO strategie verbeteren

Nu we wat basisinformatie over de heatmap hebben besproken, gaan we vervolgens verder met enkele manieren waarop u heatmaps kunt gebruiken om uw SEO strategie naar een hoger niveau te tillen.

heatmaps
heatmaps

1. Meer informatie over gebruikersintentie

Visuele analyse biedt namelijk een unieke kans om meer te leren over het gedrag van kijkers. Een ander ding, dat u met heatmaps kunt doen, is uitzoeken welke delen van de pagina het meest spelen. Om welke content geven mensen en over welke secties scrollen ze zonder te stoppen? Op welk moment vallen gebruikers af? Bovendien kunt u proberen te kijken welke menu-opties en filters het meest gebruikt worden – wat u kan vertellen welke onderwerpen uw publiek het belangrijkst vindt.

PPC campagnes, landingspaginas en blogposts

Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om uw PPC campagnes te informeren, evenals toekomstige landingspagina’s en blog posts. Vergelijk heatmap gegevens met betaalde zoekgegevens om zoekwoordmogelijkheden te ontdekken, die u kunt gebruiken om uw content strategie, advertentietekst, sociale berichten enzovoort te informeren. Het is misschien ook de moeite waard om Google Analytics te controleren op bounce rate percentages en verblijftijden. Het is uw doel om erachter te komen, hoeveel mensen de pagina bezoeken en vervolgens vertrekken, omdat er iets ontbreekt of de content niet relevant is.

2. Optimaliseer de pagina indeling

In veel gevallen proberen we een goede paginastructuur op te zetten waarin het gemakkelijk navigeren is. Natuurlijk weet iedereen het belang van zaken als H2’s, H3’s en witte ruimte. Er zijn echter letterlijk honderden factoren, die bijdragen aan een geweldige gebruikerservaring. De meest gebruikelijke manier om heatmaps te gebruiken, is om inzicht te krijgen in hoe klanten omgaan met elementen op de pagina, zoals call to action knoppen, waar wrijving bestaat, en bezoekers door de site bewegen. Het is natuurlijk niet goed als bijvoorbeeld blijkt, dat er meer tijd wordt besteed aan het kijken naar de reclamebanner aan de linker kant, dan aan het afronden van de betaling.

3. Gebruik Heatmaps met Analytics om het ‘waarom’ achter uw statistieken te achterhalen

Met bijvoorbeeld analyseplatforms zoals Google Analytics kunt u tonnen kwantitatieve gegevens verzamelen. U kunt paginaweergaven, verwijzingsverkeer, bounces volgen en hoe vaak iemand een winkelwagentje heeft verlaten. Het probleem is, dat die inzichten niet veel bieden in de manier waarop consumenten die acties ondernemen.

Heatmaps en Google Analytics

Als de heatmap bijvoorbeeld laat zien, dat een hoop mensen op een bepaalde knop klikken, maar niet converteren, ga dan naar uw Google Analytics account om dingen uit te zoeken. Navigeer naar Gedrag> Site-content> Alle pagina’s en klik vervolgens op Bestemmings-URL. Van daaruit kunt u een heatmap gebruiken om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de landingspagina. U merkt bijvoorbeeld, dat de meeste klikken onderaan de pagina plaatsvinden. In dit geval zou dat erop kunnen wijzen, dat de informatie waarnaar mensen op zoek zijn veel te ver onder de vouw ligt. Van daaruit kunt u proberen deze content verder op de pagina te plaatsen en te testen of die wijziging gevolgen heeft voor de conversies.

4. Combineer heatmaps met on-page surveys

Met heatmaps kunt u wrijvingspunten, ontwerpproblemen en andere kansen identificeren die uw publiek mogelijk niet ter sprake brengt in een enquête of recensie. Door feedback uit meerdere bronnen te verzamelen, kunt u een duidelijker beeld schetsen van de relatie van gebruikers met uw website. Probeer heatmaps te gebruiken om ontwerpproblemen op specifieke pagina’s aan het licht te brengen. Gebruik vervolgens on-site enquêtes om bezoekers te vragen hun feedback over die pagina te delen.

 • Wat zouden ze kunnen toevoegen of wijzigen?
 • Hoe was hun ervaring?

Houd er rekening mee, dat u ervoor moet zorgen, dat u deze strategie één probleem tegelijk benadert. Anders wordt het te moeilijk om uw gegevens te analyseren en de aanbevolen wijzigingen door te voeren.

5. Bepaal de optimale content lengte

Google heeft er echter lang op aangedrongen dat het tellen van woorden niet gelijkstaat aan content van hoge kwaliteit. U wilt ervoor zorgen, dat gebruikers de antwoorden krijgen die ze willen, en niet alleen meer ruimte in beslag nemen. Hoe goed komt elke pagina overeen met de zoekopdrachten van uw doelgroep? U kunt heatmaps gebruiken om te achterhalen hoeveel informatie uw klanten willen over een bepaald onderwerp.

Schuifkaart gebruiken

Gebruik een schuifkaart om erachter te komen waar gebruikers van de pagina vallen. Heeft u een vraag bovenaan beantwoord en hoeven lezers niet verder te scrollen? Of scannen de lezers naar informatie en stoppen ze dan, nadat ze zich hebben gerealiseerd, dat u niet de informatie gaat geven waarop ze hadden gehoopt? Hoewel de heatmap zelf hier niet het volledige antwoord geeft, moet u eerst uitzoeken waar mensen afhaken en dan kijken wat ze vervolgens doen.

Google Analytics en Concurrentie onderzoek

 • Verlaten ze uw site definitief of hebben ze gevonden wat ze nodig hebben en gaan ze door naar de aankoopfase?
 • Wat behandelen uw concurrenten op vergelijkbare pagina’s?
 • Wat kunt u doen om iets beters te maken?

Interne links zijn essentieel om de Googlebot de structuur van uw website te laten begrijpen. Vanuit het perspectief van Google biedt de ankertekst, die u gebruikt om te linken naar verschillende delen van uw website meer context voor waar die doelpagina over gaat. Bovendien kunt u met interne links de link-equity over de pagina’s verdelen en een content hiërarchie opstellen waarin de belangrijkste pagina’s de hoogste waarde krijgen. Voor organisaties, die niet veel hebben nagedacht over interne links, kan het een snelle manier zijn om uw SEO rankings te verbeteren om de links tussen pagina’s te verbeteren.

Voor marketeers, die vertrouwen op content om hun site te laten groeien, bieden interne links de mogelijkheid om de autoriteit over belangrijke onderwerpen te versterken, door content te groeperen in ‘hoeksteen’- of’ pijler’-pagina’s en sub onderwerpen. Dus, hoe kunnen heatmaps hierbij helpen? Het voordeel van het gebruik van heatmaps om de prestaties van interne links te meten, is dat ze specifieke informatie bieden over waar gebruikers klikken. Gebruikers kunnen, die inzichten gebruiken om de plaatsing van links te optimaliseren en meer verkeer naar gerelateerde pagina’s te leiden.

7. Structureer uw site rond het koopproces

Als u het goed doet, moet uw website zo zijn opgezet, dat gebruikers naar relevante content worden geleid, die aansluit bij hun fase in het klanttraject. Dit betekent, dat u ervoor moet zorgen dat al uw links samenwerken om uw bezoekers te koesteren en hen waardevolle inzichten te bieden, zodat ze u bijblijven van bewustzijn tot aankoop en daarna.

Begeleid de bezoekers naar de juiste content

Om ervoor te zorgen dat mensen op de “juiste” content klikken, klikt u op kaarten om te zien welke links gebruikers klikken. Door op links te klikken, worden gebruikers verwijderd van de pagina, die ze momenteel lezen, dus u wilt weten of de links in uw artikelen relevant zijn. Als ze niet relevant zijn – of naar een compleet andere plaats in de reis van de koper springen, riskeert u, dat u die gebruikers helemaal wegjaagt van uw website. Bekijk bij het evalueren van elke pagina wat er gebeurt nadat de gebruiker op een interne link heeft geklikt.

Stel uzelf de volgende vragen om de relevantie te bepalen:

 • Hoeveel tijd besteden ze bijvoorbeeld aan de nieuwe pagina?
 • Hoe ver scrollen ze?
 • Blijven ze uw content verkennen?
 • Eindigt de sessie als de gebruiker actie onderneemt?

8. Identificeer verwarrende elementen die wrijving veroorzaken

Een ander voordeel van het gebruik van heatmaps is, dat ze website-eigenaren specifieke informatie geven over welke elementen gebruikers verwarrend vinden. Heeft u ooit een website bezocht waar items klikbaar leken maar u niet hielpen om naar de volgende pagina te gaan? Het is vervelend, toch? Welnu, uw klanten voelen hetzelfde. Items die ‘klikbaar’ lijken, lijken misschien niet zo belangrijk, maar ze geven aan dat de structuur van een pagina niet aan de verwachtingen voldoet.

Clickmaps

Clickmaps kunnen u helpen de gebieden te vinden waar klanten links verwachten te vinden, zodat u terug kunt gaan en ze kunt toevoegen om aan de verwachtingen van uw publiek te voldoen. Naast niet – klikbare items, kunnen heatmaps u helpen andere signalen te herkennen, dat gebruikers ‘het niet snappen’. Denk aan lang blijven hangen op rare plekken of een groot aantal drop-offs op een bepaalde pagina. Maak een lijst van alle zwakke plekken die u op elke pagina tegenkomt, en als u elk gebied verbetert, kijk dan of bounce rate percentages en conversies verbeteren. Uiteindelijk wilt u er zeker van zijn, dat u uitkijkt naar eventuele problemen waardoor uw publiek niet kan converteren – of dat nu een slechte afrekenervaring is, afbeeldingen die op knoppen lijken of ingewikkelde kopieën.

9. Verbeter uw linkbuilding strategie

Het lijkt misschien contra-intuïtief, maar het opnemen van uitgaande links in uw content is goed voor de SEO optimalisatie van uw website. Hoewel sommige site-eigenaren bang zijn dat het volgen van dit stukje advies gebruikers zal wegjagen, is het een feit dat het verwijzen naar gerenommeerde bronnen lezers (en zoekmachines) laat zien dat u om nuttige informatie geeft, ongeacht waar deze vandaan komt. De backlinks, die u opneemt, kunnen een grote rol spelen in hoe uw publiek uw content waarneemt.

Linkbuilding Den Haag

Schakel het linkbuilding bureau Connect your World in om uw linkbuilding strategie te verbeteren.

Waar spelen heatmaps een rol?

Er zijn eigenlijk verschillende manieren. Ten eerste kunt u proberen een klikkaart te gebruiken om te achterhalen welke links de meeste klikken opleveren. Dit zal u helpen erachter te komen in welke links uw publiek het meest geïnteresseerd is – welke websites / instellingen vinden zij het meest geloofwaardig / interessant? Ten tweede kunt u ook een schuifkaart gebruiken om uw content te analyseren. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat lezers afhaken nadat ze een uitgaande link tegenkomen die ze als spamachtig of irrelevant beschouwen. Als dat het geval is, koppel dan een betere bron aan en kijk of de dingen verbeteren. Zo niet, dan is het de moeite waard om te kijken hoe u de rest van het stuk aantrekkelijker kunt maken.

Heatmaps conclusie

Als u begrijpt hoe uw bezoekers omgaan met de content, structuur en on-page elementen van uw site, kunt u een strategie ontwikkelen waarmee gebruikers blijven rondhangen, een blog lezen en uiteindelijk vaker converteren. Heatmaps dienen als een ideaal startpunt, waardoor marketeers problemen met het grote geheel kunnen identificeren die wrijving veroorzaken en nieuwe kansen creëren om verkeer en conversies te genereren. Dat gezegd hebbende, moet u voor onderzoek niet uitsluitend op heatmaps vertrouwen. Ze zijn een van de vele tools die samenkomen om uw begrip van de ervaring van de koper vorm te geven.

SEO en Content Marketing Blogs

SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is de eigenaar van SEO en Content Marketing bureau Connect your World gevestigd in Den Haag. Hij is een ervaren freelance SEO specialist en Content marketeer.

SEO expert inhuren

Bij Connect your World kunt u ook een Content marketeer en freelance SEO specialist inhuren in de volgende regio’s:

Heeft u een vraag over heatmaps of wilt u ons inhuren voor de SEO optimalisatie van uw website? Neem dan contact met ons op. Connect your World heeft ook een zakelijk profiel op LinkedIn. We zouden het zeer waarderen, als u ons daar wilt volgen.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

SEO checklists

Maak gebruik van de SEO checklists op deze website om de SEO optimalisatie van uw website een boost te geven.

SEO tools

Op deze website vindt u een overzicht met veelal gratis SEO tools, waarmee u kunt starten met zoekmachinemarketing voor uw website. Uw SEO laten doen blijft natuurlijk ook altijd een optie.

1
Connect your World
1
Hoe kan ik je helpen? Connect your World kan je helpen met het beter vindbaar maken van je website. Informeer naar de mogelijkheden of vraag direct een gratis SEO scan aan.