• 06-41226543
 • info@connectyourworld.nl

Google core web vitals – meten is weten

Google core web vitals. SEO Den Haag

Google core web vitals – meten is weten

Last Updated on 5 mei 2024 by connectyourworld

Google core web vitals. SEO Den Haag

Core Web Vitals

Wat zijn Google Core Web Vitals?

Core Web Vitals zijn een reeks gestandaardiseerde statistieken van Google die ontwikkelaars helpen begrijpen hoe gebruikers een webpagina ervaren. Hoewel Core Web Vitals is gemaakt voor ontwikkelaars, kunnen deze tools door alle site-eigenaren worden gebruikt omdat ze de echte ervaring van de gebruiker op een pagina weergeven.

Geschatte leestijd: 13 minuten

Core web vitals pushen gebruikerservaring

Google Core Web Vitals zijn een reeks gestandaardiseerde statistieken van Google, die ontwikkelaars helpen begrijpen, hoe gebruikers een webpagina ervaren. Hoewel Core Web Vitals is gemaakt voor ontwikkelaars, kunnen deze tools door alle website eigenaren worden gebruikt. Dit komt doordat ze de echte ervaring van de gebruiker op een pagina weergeven.

3 problemen bij Google core web vitals

Core Web Vitals identificeren problemen met de gebruikerservaring door een statistiek te genereren voor drie primaire gebieden van gebruikerservaring, waaronder:

 • Prestaties bij het laden van pagina’s
 • Gemakkelijke interactie
 • Visuele stabiliteit van een pagina vanuit het perspectief van een gebruiker

Elk van deze statistieken biedt hun eigen perspectief op verschillende elementen, die van invloed zijn op hoe gebruikers omgaan met en omgaan met een website. Hoewel ontwikkelaars vanuit een holistisch perspectief moeten nadenken over ‘gebruikerservaring’, helpen deze onafhankelijke statistieken om de verschillende variabelen in kleinere stukjes op te splitsen. Op die manier kunnen site-eigenaren technische problemen op hun website identificeren en oplossen.

Gebruikerservaring bestaat uit meer dan de Google Core web vitals

Het is belangrijk om te onthouden, dat deze statistieken niet het hele verhaal vertellen over de gebruikerservaring op een website. Elke statistiek kan worden samengevoegd om ontwikkelaars te helpen problemen op een efficiënte en methodische manier op te lossen. Laten we eens kijken naar de drie belangrijkste meetwaarden in Core Web Vitals om uw websites vandaag nog te verbeteren!

1. Grootste contentvolle verf (LCP)

Largest Contentful Paint is een Google Core Web Vitals statistiek, die site eigenaren kunnen gebruiken om de gebruikerservaring te beoordelen en te zien of een gebruiker een pagina nuttig zal vinden. Dit doen zij op basis van de weergavetijd van de grootste blokken, die zichtbaar zijn voor een publiek. Website eigenaren hebben pagina’s op hun website nodig, die snel laden om een ​​plezierige gebruikerservaring te creëren. Niet alleen is de laadtijd een kritische factor voor een positieve gebruikerservaring, een pagina die snel laadt, heeft ook een grotere kans om hoger te scoren in Google. Bovendien is aangetoond, dat zeer snelle laadtijden van invloed zijn op de betrokkenheid en conversiepercentages in vergelijking met een pagina met langzame laadtijden.

Google core web vitals, website snelheid, SEO bureau Den Haag

Wat meet LCP?

LCP meet de tijd, die nodig is, om verschillende content blokken te laden in de gebruikersviewport (huidige scherm). Deze statistiek vertelt u alleen hoe snel inhoudssecties worden weergegeven op het zichtbare scherm. Er wordt niets onder de vouw overwogen.

 • Afbeeldingen
 • Afbeeldingen van videoposters
 • Achtergrondafbeeldingen
 • Tekst op blokniveau

Website eigenaren moeten streven naar LCP binnen 2,5 seconden, nadat een pagina begint te laden.

2. Cumulatieve lay-outverschuiving (CLS)

Site eigenaren moeten het zo gemakkelijk mogelijk maken om met links en knoppen op een site om te gaan om verkopen en conversies te stimuleren. Cumulatieve lay-outverschuiving is een statistiek, die links of knoppen identificeert, die verschuiven nadat een webpagina is geladen. Het weerspiegelt de moeilijkheidsgraad, die gebruikers zullen ervaren, wanneer ze proberen om elementen op uw website te gebruiken, zodra een pagina wordt weergegeven.

UX design

UX en design zijn essentiële componenten van een goede gebruikerservaring. Een gebruiker zal gefrustreerd raken als een webpagina elementen verschuift, terwijl een gebruiker aan het lezen is. CLS helpt ontwikkelaars te bepalen of afbeeldingen of links op de pagina verschuiven, zodat website eigenaren de bruikbaarheid kunnen verbeteren, de klikfrequenties kunnen verhogen en de online verkoop kunnen verbeteren.

Google core web vitals, website snelheid, SEO bureau Den Haag

Wat meet CLS?

CLS meet of elementen in de zichtbare viewport van hun startpositie tussen twee gerenderde frames verschuiven. In eenvoudige bewoordingen helpt deze statistiek site-eigenaren te begrijpen of content zoals tekst, knoppen en banners wordt rond geduwd terwijl een gebruiker content op een bepaalde pagina leest.

Visuele stabiliteit

Elementen die van positie veranderen, kunnen ervoor zorgen, dat gebruikers in de war raken en hun ervaring op een pagina belemmeren. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen, dat alle content op zijn plaats blijft, nadat een pagina op het apparaat van de gebruiker is geladen. CLS kijkt naar kernstatistieken om de visuele stabiliteit van een pagina vanuit een gebruikersperspectief te bepalen door rekening te houden met verschillende factoren:

 • Lay-outverschuiving
 • Impactfractie
 • Afstand breuk

Website eigenaren moeten een CLS van 0,1 of minder handhaven.

3. Eerste ingangsvertraging (FID)

Online consumenten willen pagina’s, die snel zijn en gemakkelijk om mee om te gaan. Eerste invoervertraging meet de invoerlatentie (de tijd die een pagina-element nodig heeft om te reageren op de invoer van een gebruiker) om pagina’s te identificeren, die frustratie bij uw publiek kunnen veroorzaken.

Moderne websites gebruiken een reeks geavanceerde technologieën en dynamische content widgets om content aan hun publiek te leveren. Hoewel dit type content de levering van content kan verbeteren, kunnen deze verbeteringen vertragingen veroorzaken, waardoor een gebruiker moet wachten tot zijn browser reageert op zijn invoer. Ontwikkelaars moeten de tijd die gebruikers besteden aan het wachten op een browser om te reageren op hun input verminderen om de betrokkenheid en bruikbaarheid op de hele site te verbeteren.

Wat meet FID?

FID meet hoe responsief een pagina is bij het laden van elementinvoer van een gebruiker. Dit betekent dat FID alleen gebeurtenissen zoals klikken en toetsaanslagen registreert. Website eigenaren moeten streven naar een goede gebruikerservaring met FID van minder dan 100 milliseconden. Opgemerkt moet worden dat FID moeilijk te meten is, omdat deze gegevens alleen in het veld kunnen worden gemeten. Dit betekent, dat je score afhankelijk is van variabelen, waar je geen controle over hebt, Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals apparaat capaciteit van gebruikers en internetsnelheden zoals ervaren door je publiek.

Andere prestatiestatistieken

Zoals we hebben besproken, biedt Core Web Vitals een schat aan informatie die ontwikkelaars kunnen gebruiken om hun websites te verbeteren voor de gebruikerservaring. Naast de belangrijkste hierboven genoemde statistieken, kunnen ontwikkelaars ook begrijpen hoe hun code van invloed is op de manier waarop gebruikers content op hun site consumeren. Laten we daarom een paar andere statistieken bekijken, die u kunt gebruiken om de ervaring te begrijpen bezoekers op uw site hebben.

1. First content ful paint

First Contentful Paint (FCP) meet, hoe lang het duurt voordat de browser van een gebruiker DOM-elementen (afbeeldingen, niet-witte <canvas>-elementen en SVG’s) weergeeft. Deze statistiek identificeert render blokkerende bronnen en wordt gemeten in seconden, met een reeks FCP-scores:

 • 0-2 seconden: Groen (snel)
 • 2-4 seconden: Oranje (matig)
 • 4+ seconden: Rood (langzaam)

2. Snelheidsindex

Snappy-websites bieden verbeterde online-ervaringen en Speed ​​Index (SI) toont u de gemiddelde tijd die content op uw site nodig heeft om aan een gebruiker te worden weergegeven. Deze statistiek identificeert buitensporig JavaScript op een pagina en wordt gemeten in milliseconden, met een reeks SI-scores:

 • 0–4,3 seconden: Groen (snel)
 • 4,4-5,8 seconden: Oranje (matig)
 • 5,8+ seconden: Rood (langzaam)

3. Tijd voor interactief

Time to Interactive (TTI) is de hoeveelheid tijd, die nodig is, voordat de content op een pagina functioneel wordt voordat deze volledig interactief is. TTI helpt u bij het identificeren van pagina’s met onnodig JavaScript en wordt gemeten in seconden, met een reeks TTI-scores:

 • 0-3,8 seconden: Groen (snel)
 • 3,9–7,3 seconden: Oranje (matig)
 • 7,3+ seconden: Rood (langzaam)

4. Totale blokkeertijd

Total Blocking Time (TBT) helpt website eigenaren te beoordelen, hoe lang een webpagina reageert op specifieke gebruikersinvoer. Deze statistiek identificeert pagina’s met onnodig JavaScript en wordt gemeten in milliseconden met een reeks TBT-scores:

 • 0–300 ms: Groen (snel)
 • 300-600 ms: Oranje (matig)
 • 600+ ms: Rood (langzaam)

5. Paginaprestatiescores

Een paginaprestatiescore is een enkele statistiek, die alle belangrijke gebruikerservaring statistieken in Core Web Vitals in aanmerking neemt. Deze score maakt gebruik van een geaggregeerd scoresysteem voor alle mobiele en desktopbezoeken. Er is een gewogen gemiddelde nodig om één enkele score te geven om pagina’s te begrijpen, die snel nader moeten worden onderzocht. Hoewel deze statistieken zijn vereenvoudigd in de statistiek Pagina prestatiescore, kunnen ontwikkelaars scores in elke categorie raadplegen op basis van de specifieke score van 90 (goed), 50-90 (verbetering nodig) en lager dan 50 (slecht).

Hebben Core Web Vitals invloed op SEO als rankingfactor?

In juni 2021 ging Google Core Web Vitals gebruiken als ranking factor. Deze statistieken kunnen daarom van invloed zijn op uw SEO prestaties. Core Web Vitals zal deel uitmaken van  de nieuwe Page Experience signalen , samen met HTTPS beveiliging, veilig browsen, mobielvriendelijkheid en opdringerige richtlijnen voor interstitial.

De impact of Google Core Web Vitals

Google Core Web Vitals heeft invloed op zowel mobiele als desktop organische resultaten, evenals op het al dan niet verschijnen van uw site in Top Stories. Voorheen moest je site AMP gebruiken om in Top Stories te verschijnen. Dat zal niet langer het geval zijn, wanneer Google de wijziging uitrolt. Uw website moet echter wel aan specifieke minimale Google Core Web Vitals scores voldoen om in Top Stories te verschijnen. Bovendien lijkt het erop dat aan alle Core Web Vitals-statistieken moet worden voldaan om de organische ranking te verbeteren. En de Core Web Vitals-score voor niet-geïndexeerde pagina’s kan er ook toe doen. Kortom: als u om uw SEO prestaties geeft, is het verbeteren van uw Core Web Vitals scores nu verplicht.

Google Core Web Vitals testen en meten op WordPress

U kunt de Core Web Vitals testen en meten met alle tools van Google voor webontwikkelaars, van PageSpeed ​​Insights tot de Chrome DevTools, het CrUX-rapport en nog veel meer.

Google Core web vitals. SEO specialist inhuren

Het Google Core Web Vitals rapport lezen op Search Console

Als u problemen met uw site als geheel wilt diagnosticeren, moet u het Core Web Vitals-rapport in Google Search Console gebruiken. Het rapport is gebaseerd op een verzameling echte gebruikersgegevens van CrUX. Om deze reden kan het even duren, voordat de gegevens in het rapport worden gerapporteerd. Daarom is de Lab Data van Lighthouse altijd waardevol. Dat gezegd hebbende, het Core Web Vitals-rapport is geweldig om de groepen pagina’s te identificeren, die aandacht nodig hebben – zowel voor desktop als mobiel. Zodra u het rapport opent, vindt u een tabblad Details, dat de URL-prestaties groepeert op basis van verschillende criteria:

 • Status (slecht of verbetering nodig)
 • Metriektype (bijv. CLS-probleem: meer dan 0,25 (desktop))
 • URL-groep (de lijst met URL’s met vergelijkbare prestaties).

Zodra u de URL’s, die verbeterd moesten worden, heeft gecorrigeerd, kunt u ook op de kolom Validatie klikken en verder gaan met de optie “Fix valideren”. Houd er rekening mee, dat het validatieproces tot twee weken duurt – wees geduldig!

Hoe Google Core Web Vitals op WordPress te verbeteren

Nu voor de cruciale vraag: als u momenteel niet voldoet aan de aanbevelingen van Google voor de drie Core Web Vitals-statistieken, hoe kunt u uw WordPress-site dan optimaliseren om uw Core Web Vitals-scores te verbeteren? De strategieën zijn verschillend voor elke statistiek. De meeste optimalisaties omvatten het implementeren van best practices voor WordPress-prestaties, zij het met een paar aandachtspunten – en daarom zal het kiezen van de beste WordPress-caching-plug- in u helpen zonder enige inspanning van uw kant.

Google Core web vitals verbeteren in WordPress

Pagina caching instellen

Pagina caching versnelt, hoe snel uw server kan reageren en verkort de serverresponstijden (TTFB). Wist u, dat WP Rocket dit automatisch aanzet?

Optimaliseer browser caching

U moet de juiste optie instellen voor de statische bestanden, die uw browser in de cache bewaart. Door dit te doen, gaat u in op de aanbeveling van PageSpeed ​​Insights ” Serveer statische middelen met een efficiënt cachebeleid “. Raad eens? WP Rocket zorgt automatisch voor de optimale houdbaarheidsdatum.

Optimaliseer uw afbeeldingen

Vaak zal uw LCP-element een afbeelding zijn. Door uw afbeeldingen te optimaliseren , wordt uw site sneller en worden website snelheid aanbevelingen aangepakt, zoals ‘Afbeeldingen op de juiste maat’, ‘ Afwijkende afbeeldingen uitstellen ‘, ‘Afbeeldingen weergeven in next-gen-indelingen’ en ‘Afbeeldingen efficiënt coderen’. U kunt  Imagify of Smush Pro gebruiken om WordPress afbeeldingen automatisch te optimaliseren.

Optimaliseer uw code 

Het laden van onnodige CSS- of JavaScript bestanden vóór uw hoofd content vertraagt ​​de laadtijd. U kunt dit oplossen door middelen voor het blokkeren van renderen op uw WordPress-site te elimineren . U moet ook CSS- en Javascript-bestanden verkleinen en ongebruikte CSS verwijderen. Door uw code te optimaliseren, kunt u voldoen aan de aanbeveling “Vermijd het koppelen van kritieke verzoeken” PageSpeed. Nogmaals, u krijgt het meeste werk gedaan door deze optimalisaties in te stellen op het tabblad Bestandsoptimalisatie in WP Rocket.

Gebruik compressie op serverniveau 

Het gebruik van Gzip- of Brotli-compressie zal de bestandsgrootte van uw site verkleinen, wat LCP versnelt en de aanbeveling “Tekstcompressie inschakelen” aanpakt. WP Rocket schakelt automatisch Gzip-compressie in .

Gebruik preconnect voor belangrijke bronnen

Met Preconnect kunt u in een vroeg stadium belangrijke verbindingen met derden tot stand brengen en voldoet het aan de aanbevelingen voor ‘ Preload key requests ‘ en ‘Preconnect to required origins’. 

Gebruik een content delivery network (CDN)

Als u een wereldwijd publiek heeft, kan een CDN uw LCP-tijd voor bezoekers over de hele wereld versnellen. Het is een andere effectieve manier om de Time to First Byte (TTFB) te verminderen. U kunt gebruik maken van  onze RocketCDN-service .

WP Rocket

De eenvoudigste manier om de meeste van deze best practices te implementeren, is door WP Rocket te gebruiken. WP Rocket past automatisch pagina caching en compressie op serverniveau toe, zodra u deze activeert. Het bevat ook andere functies om u te helpen de code en prestaties van uw site te optimaliseren, die allemaal uw LCP-tijd verbeteren.

Blog posts Connect your World

SEO specialist Den Haag

Herman Geertsema is de eigenaar van Connect your World een SEO bureau in Den Haag. Hij is een zeer ervaren SEO freelancer en Content marketeer. Heeft u nog vragen over de Google core web vitals? Of wilt u ons als SEO specialist inhuren? Neem dan contact met ons op. Online marketing bureau Connect your World heeft de afgelopen jaren diverse projecten succesvol afgerond in de volgende regio´s:

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl
connectyourworld

Herman Geertsema is een zeer ervaren freelance SEO specialist met meer dan 10 jaar ervaring. Daarnaast is hij al meer dan 20 jaar werkzaam als content marketeer. Om zich verder te specialiseren heeft hij een HBO opleiding Internetmanagement en Webdesign succesvol afgerond. In online projecten kan Herman ook de rol van projectmanager/scrummaster op zich nemen, aangezien hij Scrum gecertificeerd is. In 2018 kwam Herman zijn droom uit en startte hij zijn eigen SEO en Content Marketing bureau Connect your World in Den Haag. Inmiddels bestaat Connect your World ruim 5 jaar waarin hij (MKB) bedrijven helpt met het verbeteren van hun online zichtbaarheid om zo een hogere omzet en meer winst te behalen. Naast zijn uitgebreide kennis van On en Off Page SEO, Technische SEO, lokale SEO en het schrijven van webteksten is Herman ook een strategisch sparringpartner. Bij Connect your World houden wij van ambitieuze doelstellingen. Bent u na 6 maanden niet tevreden dan krijgt u 300 Euro retour. Connect your World houdt niet van het ‘uurtje factuurtje’ principe. Klanten noemen ons betrouwbaar en goed bereikbaar. We zijn inmiddels groot geworden door klein te blijven. Kijk voor meer informatie op https://connectyourworld.nl of neem contact op via info@connectyourworld.nl of tel 06-41226543 Met vriendelijke groet, Herman Geertsema, SEO specialist Den Haag

Geef een reactie

Connect your World
1
Hoe kan ik je helpen? Connect your World kan je helpen met het beter vindbaar maken van je website. Informeer naar de mogelijkheden of vraag direct een gratis SEO scan aan.