• 06-41226543
 • hermanconnects@gmail.com voor een SEO check

SEO strategie van Connect your World

SEO & Content Marketing: een sterke combinatie voor uw SEO strategie

SEO kennis, webteksten
Connect your World uit Den Haag heeft veel kennis over SEO & Content Marketing

SEO strategie: inleiding

SEO bureau Connect your World uit Den Haag heeft een eigen SEO strategie. Bezoekers en mogelijke klanten moet uw website kunnen vinden. Daarvoor moet de website zichtbaar zijn. Een eigen SEO strategie is dus een basisvoorwaarde.

Are you not able to read Dutch? Please feel free and surf to the SEO strategy page in English.

Voor de klant moet het zinvol zijn om van uw website en uw diensten gebruik te maken. Nuttige en snel leesbare content is daarom belangrijk voor uw website. Het uiteindelijke doel is, om de bezoeker van uw site te boeien en te binden met content en ervoor te zorgen, dat de bezoeker een (terugkerende) klant wordt. Zoekmachineoptimalisatie en Content Marketing zijn daarom stevig met elkaar verbonden en versterken elkaar in grote mate.

Klik op Content Marketing Strategie, als u naast de SEO strategie ook de Content Marketing Strategie wilt lezen.

Wat is SEO?

Zoekmachineoptimalisatie of in het kort SEO is het gebied dat zich richt op de organische zoekresultaten. Aan de hand van ruim 200 SEO ranking factoren bepaalt Google op welke positie uw website of pagina in de Google rankings wordt geplaatst. Daarbij is een plek bovenaan in Google of op de 1e pagina het ultieme doel. Wat is SEO

Kijk voor meer uitleg over SEO termen eens op deze pagina Wat is SEO: de basisbeginselen.

Zoekmachineoptimalisatie: een veranderend landschap

Zoekmachineoptimalisatie of SEO is als een vorm van kunst, een kunstvorm, die voortdurend verandert en zich aanpast aan nieuwe inzichten. Het is belangrijk om in de SEO strategie balans te vinden tussen focussen op de zoekwaardigheid van de content en ervoor zorgen, dat uw content een zekere geloofwaardigheid verkrijgt en behoudt.

‘Thought leadership’ als basis van uw SEO strategie

‘Thought leadership’ is een visie binnen de marketingstrategie en of SEO strategie, die uitgaat van de inhoudelijke kennis, binnen de organisatie op een specifiek vakgebied. Organisaties proberen autoriteit te worden op bepaalde kennisgebieden en brengen kennis naar de klant.

Om  Thought leadership’ als SEO – strategie in te kunnen zetten, moet u eerst een stap terug zetten. U moet terug naar de basis van de strategie van uw bedrijf. Wat is de visie? En hoe draagt u die op dit moment precies uit? Het zal namelijk nodig zijn om die visie te vertalen naar een eigen visie voor uw SEO – strategie.

Hoe gaat uw organisatie met kennis om?

Het benoemen van de grote kracht van uw bedrijf rondom kennis is de belangrijkste stap. Wellicht heeft uw bedrijf veel data vanuit research, of bijvoorbeeld juist enorme inzichten in het gedrag van klanten in de markt; een combinatie van gedrag op het verkrijgen van nieuwe kennis. Of hebt u visionairs aan boord, die de toekomst van de markt vormgeven? Wat het ook is, deze grote kracht (gezien vanuit de verwachting van de doelgroep) is namelijk de basis voor het werken naar ‘Thought leadership’.

Denk groot! ‘Thought leadership’ hangt nauw samen met SEO en Content Marketing, of komt voort uit een combinatie van die twee. Als u kijkt naar de definitie, gaat het om een autoriteit worden op een bepaald onderwerp. En autoriteit word je niet alleen door inzet van Content Marketing. Het betekent dat, uw kennis en visie door alle kanalen heen gedragen en verspreid moet worden.

Uw SEO – strategie: concreet stappenplan

Beschrijf of herschrijf de visie van uw bedrijf. Uit de visie komt een thema, waar ‘Thought leadership’ om gaat draaien. Neem de visie nogmaals door, nu met in het achterhoofd dat deze door middel van zoekmachine optimalisatie en content wordt uitgedragen. Dit betekent, dat het meer een missie wordt. Dat mag zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld: “We willen dat in 2030 niemand meer sterft aan honger.” Noteer drie a vier strategische punten, die uw visie versterken en de content drijven. Deze punten zorgen er namelijk voor, dat uw missie realistisch en geloofwaardig is.

Onder die strategieën hangen de acties en het onderzoek, dat gedaan is binnen de markt (denk bijvoorbeeld aan stakeholders, zoekwoorden, leidende media etcetera). Op basis hiervan kunt u de gehele SEO strategie en ‘Thought leadership’ strategie verder uitwerken.

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

Search Engine Optimization (SEO) is vereist om bezoekers naar uw website te krijgen. Vrijwel alle websites die u bezoekt, vindt u via een zoekopdracht in Google. Er zijn maar weinig websites, waarvan u de URL uit uw hoofd kent en die u dus gelijk intikt.

Bij uw doelgroep werkt het ook zo. Elke dag verwerkt Google maar liefst 3,5 miljard zoekvragen. Dat zijn gemiddeld 40.000 zoekvragen per seconde! Hoeveel van de zoekers, die bijvoorbeeld naar uw product of dienst zoeken, komen op dit moment bij uw concurrent terecht? Kunt u deze zoekers ervan overtuigen klant te worden bij u?

Verbanden met andere disciplines om tot een goede SEO strategie te komen

Op een goede website komen techniek, communicatie & marketing uitstekend samen. Geregeld kom ik nog websites tegen die niet goed zijn, omdat er sprake is van een slechte ‘user interface’ en of een matige ‘usability’ (UX-/UI-Design). De basisvoorwaarden van de website moeten goed zijn, voordat u start met een SEO project.

Doelgroepgerichte SEO aanpak

Elke branche is anders en heeft zijn eigen dynamiek. Zeker in branches waar veel concurrentie is, zal u veel steviger moeten inzetten met een SEO –  strategie op maat. Het is niet ondoenlijk om dan te scoren, maar het vergt wel een langere adem. Het zoeken naar de ‘sweet spot’ ofwel het gat in de markt vinden, vergt een extra goed onderzoek. Uw concurrentie onderzoek zal uitgebreider zijn. Zoekmachineoptimalisatie is geen sprint, maar een marathon.

Bovendien maakt het ook uit of u een consumptiegoed verkoopt of een exclusiever product waarbij een ‘lead’ meestal meer mag kosten. Of een klant wil niet alleen inzetten op het vergroten van het organisch zoekverkeer, maar overweegt ook om een betaalde campagne te gaan inzetten. Het intakegesprek is belangrijk om te achterhalen, wat u als klant wenst. Samen met het branche – onderzoek en de 0 meting van uw site is er een goede basis vanwaar verdere actie plaats vindt.

SEO techniek: optimaliseren, indexeren, crawlen

Voor een groot deel draait SEO om het aanbieden van relevante content aan uw doelgroep. Deze content dient wel bereikbaar en te indexeren zijn voor zoekmachines. Om dit te realiseren is de techniek achter uw website belangrijk. Deze bepaalt onder andere de snelheid, waarmee zoekmachines pagina’s van uw site kunnen crawlen, de hoeveelheid content die hiervan geïndexeerd wordt en de mate waarin zoekmachines de content juist begrijpen.

Google, SEO strategie
De SEO specialist van Connect your World uit Den Haag heeft resprect en een zekere bewondering voor Google.

Een ‘data – driven SEO strategie 

Het voordeel van een digitale wereld is dat alles meetbaar is. De SEO strategie van Connect your World is daarom ‘data – driven’.  We starten met een kennismaking- en intake – gesprek. We bepalen vervolgens, hoe de website er voor staat met een 0 meting. Cruciaal daarbij is, dat we toegang hebben tot Google Analytics en Google Search Console. De SEO – nulmeting is een meetmoment, een verzameling van getallen, die iets zeggen over de vindbaarheid van uw website en het gedrag van uw bezoekers.

Uit de nulmeting kan bijvoorbeeld blijken, dat uw website op bepaalde zoekwoorden slecht scoort in Google. Deze meting kan ook aangeven, dat uw bezoekers niet lang op uw website blijven. Aan de hand van de nulmeting wordt snel duidelijk, wat uw zwakke punten zijn, maar ook waar uw kansen liggen.

SEO strategie: strategische pijlers

 1. Strategie
 2. Conversie
 3. Content
 4. Optimalisatie
 5. Authority en Trust Strategie
 6. Practisch

1. Strategie: KPI’s en website doelen bepalen

Een hoge positie in Google kost tijd. U kunt wel een goede website hebben, maar toch een slechte positie in Google hebben. Om uit te zoeken waarom uw website slecht vindbaar is, zal de eerste stap het vaststellen van de key performance indicatoren (KPI’s) en het bepalen van uw website – doelstellingen zijn. Dit is het begin station en tevens het eindpunt van uw SEO – strategie. Bij deze eerste SEO – analyse houdt u zich bezig met de sleutelvraag: wat zijn uw verwachtingen van de inzet van SEO en welke doelstelling heeft u voor ogen?

Besteed aandacht aan het bepalen van uw doelstellingen

Een veel gemaakte vergissing in dit proces is, dat de doelstelling: ‘hoger in Google komen’ is. Terwijl de doelstelling zou moeten zijn: ‘meer online resultaat uit organische bezoekers’. Met andere woorden liever honderd bezoekers, die converteren, dan duizend die binnen 10 seconden de website verlaten. De doelstelling bereikt u  natuurlijk, door te gaan voor een zo hoog mogelijke positie in Google en boeiende en bindende content te plaatsen op uw website.

Het vaststellen van een concrete doelstelling is van cruciaal belang voor een succesvol SEO – traject. Deze KPI’s maken inzichtelijk, waar u nu bent, waar u heen wilt én of u dat straks heeft bereikt. In de volgende fase start u met het in kaart brengen van de drie belangrijkste bouwstenen van uw website SEO techniek, content en autoriteit. Allereerst onderzoekt u in deze fase de huidige toestand van deze bouwstenen.

Betere informatie zorgt voor een beter resultaat

Betere informatie leidt tot betere resultaten. De eerste stap in een succesvolle SEO – strategie, is het verzamelen van informatie, die u nodig heeft om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Voordat u verder gaat, moet u een duidelijk inzicht krijgen in:

 • Uw doelen en doelstellingen: Wat wilt u bereiken? Hoe presteert u nu en welke specifieke benchmarks wilt u bereiken?
 • Uw doelgroep segmenten: Wie probeert u te bereiken? Wat zijn hun pijnpunten? Hoe ziet hun ‘buyers journey’ eruit?
 • Uw concurrenten: Met wie concurreert u? En hoe concurreren ze? Uw offline concurrentie mag niet uw online concurrentie zijn. U heeft een duidelijk beeld van het competitieve landschap nodig, zodat u weet, wat er nodig is om te concurreren.
SEO, Den Haag, SEO The Hague, SEO strategie
Hofvijver Den Haag

SEO – audit de basis voor een goed advies

In fase twee heeft u uw website onderworpen aan een uitgebreide technische analyse door middel van een SEO – audit. Dat heeft zich vertaald in een helder advies voor de web bouwer, die uw website bouwt of aanpast.

Nu is het moment aangebroken om dingen in de praktijk te brengen, zodat uw website constant op de juiste wijze door de zoekmachines geïndexeerd kan worden. Lees ook deze SEO Audit Checklist.

SEO houdt nooit op

De techniek op SEO – gebied verandert continu. Het is onontbeerlijk om vanaf nu alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. De SEO – techniek van uw website moet actueel blijven voor optimale indexering door Google. Dit kunt u realiseren door met periodieke analyses van cijfers de technische prestaties van uw website nauwlettend in de gaten te houden. Op deze wijze blijft uw website structureel op een goede wijze geoptimaliseerd. Houd er wel rekening mee, dat dit voor uw web bouwer een extra werklast oplevert.

Omdat de concurrentie ook niet stil zit, heeft SEO bureau Connect your World uit Den Haag een maandabonnement in de aanbieding, waarin 1 dag in de maand de SEO van uw website wordt bijgehouden en geoptimaliseerd. Klik hier voor meer informatie.

De volgende SEO taken zijn noodzakelijk:

Zoekwoordenonderzoek

Het kiezen van de beste doelen, betekent niet alleen het analyseren van traffic –  niveaus, maar ook het doel van de zoeker (search intent), het concurrentieniveau en het stadium van de marketingtrechter. Bij een zoekwoordenonderzoek onderzoek je welke zoekwoorden (combinaties) het meeste zoekvolume hebben en welke de moeite waard zijn om in te investeren en de concurrentie aan te gaan met andere bedrijven in uw niche.

SEO Audit

Een SEO audit beantwoordt de volgende vragen om te bepalen hoe goed uw website is gebouwd. Zijn er infrastructurele onderwerpen, die van invloed zijn op uw sitesnelheid? Bent u getroffen door eventuele penalty’s? Hoe goed presteert u momenteel  op zoekopdrachten?

Linkbuilding of Backlink – audit

Linkbuilding is een wezenlijk onderdeel van SEO. Omdat links een enorm grote factor zijn voor een goede ranking. Links zijn ook iets om rekening mee te houden als u aansprakelijk bent en wordt getroffen door een penalty. Het is verstandig om een assessment te doen van hoeveel links u hebt, waar ze vandaan komen en wat het anchortekst profiel vertelt over het verleden van uw website. SEO bureau Connect your World doet aan link uitwisseling ook wel linkbuilding genoemd. Surf naar de pagina SEO Linkbuilding partners en neem contact met mij op.

Content en conversie – audit

Verkeer naar uw site leiden, is slechts de eerste stap. Het voeden van deze ‘traffic’ met boeiende content en uw pagina’s instellen om te converteren is van cruciaal belang. Deze audits zoeken naar hiaten in uw content, die mensen weerhouden om te converteren en ook onderzoekt u hoe goed uw momenteel converteert.

Bedrijfsdoelstellingen en prestatie assessment

Als u niet weet waar u naartoe gaat, komt u misschien op een ongewenste plek terecht. Het opstellen van slimme doelen en het benchmarken van de huidige prestaties geeft u een barometer van hoe goed uw SEO langs de lijn presteert.

Strategisch projectplan en KPI – vaststelling

Als al deze zaken zijn beoordeeld en alles is vastgelegd en de KPI’s zijn vastgesteld.

2. Conversie

Het is niet voldoende om verkeer naar uw website te krijgen. Het heeft weinig zin om een grote investering te doen in SEO als uw website niet is gebouwd om te verkopen. Daarom is ‘Conversion Rate Optimization (CRO)‘ een belangrijke overweging bij het opstellen van een SEO – strategie.

Analyseer de belangrijkste pagina’s

Tijdens dit deel van het proces, dient u belangrijke pagina’s op uw website te analyseren. Waar maken mensen voor het eerst contact met u? Gaat het verkoop- of orderproces goed? Melden mensen zich aan voor nieuwsbrieven of stellen ze een vraag om te bepalen, hoe goed het ontwerp en de algehele gebruikerservaring werken? Dit is allemaal nodig om ‘leads’ te kunnen veranderen in klanten. Vervolgens neemt u deze inzichten mee en bouwt u uw plan uit op basis van de strategie, die tijdens de eerste fase is vastgelegd.

Onderzoeken, testen en meten 

Conversie – audits

Start met het inventariseren van hoe goed uw pagina’s presteren, kijkend naar de belangrijke statistieken zoals traffic, bounce rates, time on site, micro – conversies en de getroffen maatregelen.

Contentstrategie

Het in beeld brengen van uw content door de marketingtrechter, is de beste manier om pijnpunten en mogelijkheden voor verbetering te identificeren. Zodra u dit hebt gedaan, kunt u een prioritaire strategie opstellen.

Content – optimalisatie en split – testing

Content moet niet alleen voor SEO worden geoptimaliseerd om het grootste rendement te halen. Om uw beste varianten te vinden, moet u alternatieven split – testen en daarbij de belangrijkste elementen kiezen om deze tegen elkaar te laten testen op basis van ‘best practices’.

Landingspagina optimalisatie

Net als het bovenstaande, moet u zich focussen op de landingspagina’s om mogelijkheden voor verbetering in alle onderdelen van de kopij, het ontwerp en de lay – out te vinden en overgaan tot actie.

Wire-framing (interactie-ontwerp)

Na het verzamelen van de tot dusver opgedane kennis, is het tijd om mock – ups van de voorgestelde wijzigingen te creëren, om het begrijpelijker te maken voor alle stakeholders.

3. Content

Een website is pas succesvol als deze vindbaar is en aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep. Dit wordt bereikt door de content en dit is dan ook een van de belangrijkste kenmerken waarop Google websites indexeert. Content is meer dan tekst alleen. Ook afbeeldingen, tools, video’s en ga zo maar door wordt als content gezien. Content is, wat de kopers door de marketingtrechter haalt. Het is wat uw site hoog in de zoekmachines laat eindigen, aandacht op social media laat verdienen en uiteindelijk uw brand naar de wereld communiceert.

Zoekwoordenonderzoek

In de  ‘content analyse’ moet u eerst in beeld gaan brengen op welke zoektermen uw doelgroep zoekt. Maar ook bij welke zoekwoorden ligt de meeste potentie. Natuurlijk wilt u op nummer 1 staan op het belangrijkste zoekwoord, maar dat willen uw concurrenten ook. Het is daarom vooral belangrijk om de zoekwoorden ook wel de ‘Sweet Spot’ genoemd, te bepalen, waar in potentie veel resultaat ligt en waar de concurrentie steken laat vallen. Misschien minder volume, maar u realiseert dan wel een beter resultaat.

Analyse cruciaal voor contentstrategie

De content – analyse is cruciaal voor uw contentstrategie. Waarom teksten schrijven, als u niet weet op welke ‘zoekwoorden’ voor u het meeste kansrijke resultaat zit? De gewenste zoekwoorden en termen integreren we vervolgens in een latere fase van dit stappenplan op zorgvuldige wijze in uw website.

De content analyse

Maar in deze fase moet u niet alleen kijken naar zoekwoorden. Het is raadzaam om ook de volledige content van de website te analyseren. Welke content heeft u al? Vaak vergeten bedrijven, hoeveel waardevolle kennis ze al hebben. Waarom nieuwe content produceren, als er nog zoveel is wat u kunt hergebruiken? Houd vooral ook in gedachten, dat content nooit af is en meer is dan tekst alleen! Uiteindelijk is het de som der delen. Het proces van content – optimalisatie stopt nooit. Google houdt van content, sterker nog; Google houdt van veel, nieuwe en kwalitatieve content. Zorg, dat uw content dynamisch en actueel blijft.

Google Analytics

Het is van doorslaggevend belang om met behulp van diverse tools zoals Google Analytics scherp te monitoren, wat uw pagina’s en zoekwoorden voor uitwerking hebben. Leest het prettig? Is de boodschap duidelijk? En voldoet het aan de verwachtingen van de bezoeker? Om te slagen met content, moet u werken aan consistentie van uw brand (voice and tone) via alle kanalen en tegelijkertijd ‘kanaal specifieke’ strategieën opstellen om betrokkenheid en toename van conversies te verhogen.

Voorbeeld kanalen:

 • Blog content
 • Whitepapers, e – books, gidsen en educatieve middelen
 • Virale content
 • Landings – en salespagina’s
 • Productcopy
 • Visual content(infographics, foto’s en memes)
 • Videocontent (explainer video’s, ‘how – tos’ en vlogs)
 • Webinars en slideshares
 • Podcasts, Pers – en mediareleases, Tekst – en displayadvertenties

4. Zoekmachineoptimalisatie: technische analyse

Als we spreken over ‘zoekoptimalisatie’ als een pijler, verwijzen we naar de taken van het optimaliseren van uw website. Op z’n manier dat zoekmachines deze kunnen categoriseren en overeenkomstig kunnen rangschikken. Dit is een ‘data – heavy’ en door ‘analytics’ gedreven deel van SEO.

Iedere website bestaat uit pagina’s met plaatjes, content en links. Voor u ziet het er misschien heel gestructureerd uit, maar de vraag is of de zoekmachines uw website op dezelfde manier zien. Zoekmachines (en hun ‘robots’) zijn afhankelijk van de broncode van uw site. Als hier veel slordige, incorrecte of overbodige code staat, begrijpen de zoekmachines uw website niet. Tijd moet worden besteed aan het testen, finetunen en bijwerken als de campagne vordert. Het doel is een goed gebouwde site, die relevant is, snel laadt en gemakkelijk voor zoekmachines te indexeren en te doorzoeken is.

In de technische analyse kijkt u of uw (ingehuurde) online specialist naar uw website, zoals Google dat zou doen. Op deze wijze krijgt u inzichtelijk, of uw website – techniek aan alle SEO – voorwaarden voldoet. Ook al denkt u, dat uw website technisch nog zo goed is, deze analyse levert vrijwel altijd een lange lijst met verbeterpunten op. 

Off page SEO Autoriteit & Vertrouwen

Behalve de techniek en content van uw website is er nog een laatste belangrijke pijler, die aandacht verdient. Dat is de domeinautoriteit van uw site. Wordt uw website vaak elders online genoemd? Linkt men graag door naar uw website of webshop? En blijken dat ook nog eens relevante websites te zijn? Dan stijgt u in de rangorde.

SEO, SEO strategie
De eigenaar van SEO bureau Connect your World uit Den Haag

Via verschillende tools kunt u meten, hoe het gesteld is met uw autoriteit en wat u kunt doen om deze te verbeteren. Kwaliteit is daarbij de belangrijkste factor. Want ‘populair’ in het licht der zoekmachines betekent, dat Google uw site als belangrijk beoordeelt. .

SEO Linkbuilding

Linkbuilding‘ is het verkrijgen van externe links voor uw website. Link building is een manier om de zoekmachines te vertellen, dat de informatie op uw website duidelijk en bruikbaar is. De zoekmachine vindt dit een goed teken en denkt, dat uw reputatie in uw branche van hoog niveau is, en dat u een betrouwbare site hebt. Het gaat bij Linkbuilding dus niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit.

Sociale media

Door actief te zijn op sociale netwerken, vergroot u niet alleen uw naamsbekendheid, u maakt uzelf steeds geliefder. En dat ziet Google graag! Facebook en Twitter hebben steeds meer invloed op uw vindbaarheid. Goede aanwezigheid op sociale media zorgt voor hogere rankings in Google. Zoekmachines lezen waarin u bent geïnteresseerd, maar ook wat uzelf en uw vrienden ‘liken’ (LinkedIn en Facebook) en of Tweeten. Social reviews tellen ook mee. Voor uw SEO – strategie zijn er social media mogelijkheden te over, maar het vergt tijd, kennis en SEO – expertise om dit goed aan te pakken. Het is van belang om een balans te vinden tussen sociale aanwezigheid en de capaciteit, die het kost om deze media bij te houden.

Praktisch

Tijd: heeft  uw team de tijd om de SEO – campagne zelf te doen of is het gewoon nieuwe reeks taken, die ze toegevoegd krijgen aan de bestaande werklast?

Expertise: Beschikt uw in – house team over voldoende kennis over SEO om de implementatie goed uit te voeren? Sommige elementen van de implementatie zijn eenvoudig, maar ondanks dat uw in – house team onderdeel van de strategieformatie is geweest, weten zij misschien niet hoe ze bepaalde punten moeten uitvoeren.

Budget:  Is er voldoende budget beschikbaar om hulp in te huren? In – house implementatie kan op het eerste gezicht goedkoper lijken en als je alle expertise en tijd al tot je beschikking hebt, kan dit zo zijn. Maar dat scenario is zeldzaam. Als dat niet het geval is, dan kost het laten worstelen van uw medewerkers eigenlijk meer dan het inhuren van professionals die precies weten wat ze doen. Een goede strategie kan worden verknoeid door een slechte uitvoering, dus eerlijke reflectie is broodnodig.

Meer lezen over SEO

SEO specialist Den Haag inhuren

Herman Geertsema is een ervaren SEO specialist uit Den Haag en heeft 20 jaar ervaring in Content Marketing. Hij is de eigenaar van SEO bureau Connect your World: specialist in SEO & Content Marketing. Heeft u misschien hulp nodig? Of wilt u een SEO specialist inhuren? Surf naar Mijn Contactpagina en neem contact op. Ook voor Link Exchange kunt u contact met mij opnemen. Connect your World voert opdrachten uit in de regio Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam & Breda.